Hệ thống chính trị

 
Hệ thống chính trị

UBND huyện Vĩnh Tường

Vĩnh Tường là huyện đồng bằng nằm ở phía Tây Nam tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam. Diện tích tự nhiên là 14.027 ha, dân số của huyện trên 20 vạn người.
              

Trụ sở HĐND - UBND huyện Vĩnh Tường

 

Huyện Vĩnh Tường có 29 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm 3 thị trấn: Thị trấn Vĩnh Tường, Thị trấn Thổ Tang, Thị trấn Tứ Trưng và 26 xã: Vĩnh Ninh, Phú Đa, Lũng Hoà, Tân Cương, Đại Đồng, Cao Đại, Tuân Chính, Bồ Sao,Vĩnh Sơn, Bình Dương, Vân Xuân, Tam Phúc, Phú Thịnh, Lý Nhân, An Tường, Vĩnh Thịnh, Yên Bình, Tân Tiến, Vũ Di, Thượng Trưng, Chấn Hưng, Ngũ Kiên, Kim Xá, Yên Lập, Việt Xuân, Nghĩa Hưng. Trước đây Vĩnh Tường thuộc huyện Vĩnh Lạc; năm 1996, tách ra thành Vĩnh Tường và Yên Lạc.

Địa giới huyện Vĩnh Tường: Phía Đông giáp huyện Yên Lạc; phía Tây giáp thành phố Việt Trì và Thành phố Hà Nội (huyện Ba Vì); phía Nam giáp Thành phố Hà Nội (huyện Ba Vì, Phúc Thọ và thành phố Sơn Tây); phía Bắc giáp Thành phố Vĩnh Yên và huyện Lập Thạch. 

 

Đ/c LÊ NGUYỄN THÀNH TRUNG
Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện 

Điện thoại: 0211.3.839.078

Địa chỉ Email: trunglnt@vinhphuc.gov.vn

 

 

1. Ông Lê Nguyễn Thành Trung - Chủ tịch UBND huyện:            

1.1. Lĩnh vực phụ trách:

- Phụ trách chung, điều hành toàn diện hoạt động của UBND huyện.

- Chỉ đạo giải quyết những vấn đề quan trọng, cấp bách, những vấn đề có tính chất liên ngành liên quan đến nhiều lĩnh vực, đơn vị trong huyện như: Quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội; Quy hoạch đô thị và nông thôn; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; kế hoạch ngân sách; tổ chức cán bộ; chủ trương đầu tư và quyết định các dự án đầu tư; kế hoạch sử dụng vốn đầu tư thuộc NSNN trên tất cả các lĩnh vực.

- Tiếp dân, giải quyết KN-TC và công tác phòng chống tham nhũng theo quy định.

-  Ký duyệt các văn bản thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND huyện; Quan hệ, phối hợp hoạt động giữa UBND huyện với các Ban của Đảng; Cùng với tập thể UBND huyện chịu trách nhiệm trước Huyện uỷ, HĐND và UBND tỉnh về các hoạt động của UBND huyện. 

1.2. Chỉ đạo các cơ quan: BCH Quân sự huyện, Công an huyện, Phòng TC-KH, Ban Quản lý Dự án ĐTXD Công trình huyện. Giữ mối quan hệ thường xuyên với MTTQ Việt Nam huyện, các đoàn thể huyện, Viện kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân huyện.

 

Đ/c LÊ CHÍ THÁI

Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện 

Điện thoại:

Địa chỉ Email: thailc@vinhphuc.gov.vn

2. Ông Lê Chí Thái - Phó Chủ tịch UBND huyện:

2.1. Lĩnh vực phụ trách: 

- Phó Chủ tịch Thường trực, thay mặt Chủ tịch UBND huyện giải quyết các công việc khi Chủ tịch vắng mặt;

- Phụ trách công tác: Nội vụ, Lao động, dạy nghề và giải quyết việc làm; các chế độ, chính sách đối với người có công; giảm nghèo và các chính sách xã hội, nhân đạo, từ thiện; công tác đối ngoại, văn hoá, thông tin, thể thao, truyền thanh, giáo dục & đào tạo, y tế, dân số, gia đình, trẻ em, công tác tôn giáo, bưu chính, viễn thông, an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo hiểm;

- Làm Trưởng các Ban chỉ đạo thuộc lĩnh vực phụ trách hoặc Chủ tịch UBND huyện phân công; Chủ tịch Hội đồng đấu thầu, chỉ đạo triển khai các dự án được phân công phụ trách, chỉ đạo trên địa bàn huyện.

- Chỉ đạo công tác tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân hàng tháng. Chỉ đạo, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực phụ trách;

- Giữ mối quan hệ thường xuyên với Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện và các đoàn thể huyện;

- Ký duyệt báo cáo tháng, quý, năm, các báo cáo tổng hợp khác và quyết định xử phạt vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực phụ trách. Ký thay Chủ tịch UBND huyện những lĩnh vực được phân công phụ trách hoặc được Chủ tịch ủy quyền trực tiếp theo quy định.

2.2. Chỉ đạo hoạt động của các cơ quan:

- Văn phòng HĐND&UBND huyện, Phòng Nội vụ, Phòng Văn hóa &Thông tin, Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội, Phòng Giáo dục & Đào tạo, Trung tâm Văn hóa- Thông tin- Thể thao, Trung tâm GDNN&GDTX huyện và các tổ chức xã hội đặc thù của huyện. 

- Trong phạm vi thẩm quyền của UBND huyện (theo quy chế phối hợp) phối hợp hoạt động với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các đoàn thể chính trị xã hội huyện.

  

Đ/c HOÀNG TUẤN TAM

Ủy viên BTV huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện 

Điện thoại: 

Địa chỉ Email: hoangtam333@gmail.com

 

 

3. Ông Hoàng Tuấn Tam - Phó Chủ tịch UBND huyện:

3.1. Lĩnh vực phụ trách:  

- Phụ trách công tác: Tài chính- Kế hoạch, Giao thông, Công nghiệp, Xây dựng, Thương mại, Khoa học và Công nghệ, Quản lý Điện, Kho bạc, Thuế, Doanh nghiệp, Thống kê, Tư pháp; Thi hành án dân sự, Ngân hàng, các Quỹ tín dụng nhân dân; công tác đấu giá Quyền sử dụng đất trên địa bàn; công tác cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính; phát triển cụm công nghiệp; quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường; hoạt động của các hội nghề nghiệp thuộc khối;

- Chủ tịch Hội đồng BT- GPMB huyện; Chủ tịch Hội đồng đấu thầu, chỉ đạo triển khai các dự án được phân công phụ trách, chỉ đạo trên địa bàn huyện;

- Trưởng các Ban chỉ đạo thuộc lĩnh vực phụ trách hoặc Chủ tịch UBND huyện phân công;

- Chỉ đạo giải quyết đơn thư TNTC thuộc lĩnh vực phân công phụ trách và công tác phòng chống tham nhũng;

- Ký duyệt báo cáo tháng, quý, năm, các báo cáo tổng hợp khác và quyết định xử phạt vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn giao thông và các lĩnh vực được phân công phụ trách. Ký thay Chủ tịch UBND huyện những lĩnh vực được phân công phụ trách hoặc được Chủ tịch ủy quyền trực tiếp theo quy định.

3.2. Chỉ đạo các cơ quan:

 - Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng TN&MT, Phòng Tư pháp, Thanh tra, Phòng Tài chính- Kế hoạch, Trung tâm Phát triển Cụm Công nghiệp, Hội Doanh nghiệp huyện.

 Trong phạm vi thẩm quyền của UBND huyện theo dõi, chỉ đạo hoạt động của các cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn huyện: Chi cục Thống kê, Chi cục Thuế huyện, Kho Bạc Nhà nước huyện, Chi cục Thi hành án dân sự huyện, Đội Quản lý thị trường số 2, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện. 

 
 

Đ/c NGUYỄN BÌNH KHIÊM 

Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện 

Điện thoại:

Địa chỉ Email: khiemnb@vinhphuc.gov.vn

 

4. Ông Nguyễn Bình Khiêm- Phó Chủ tịch UBND huyện:

4.1. Lĩnh vực phụ trách: 

- Nông nghiệp & PTNT, xây dựng Nông thôn mới; phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; công tác thuỷ lợi, đê điều;

- Chủ tịch Hội đồng đấu thầu, chỉ đạo triển khai các dự án được Chủ tịch UBND huyện phân công phụ trách, chỉ đạo trên địa bàn huyện;

- Làm Trưởng các Ban Chỉ đạo thuộc lĩnh vực phụ trách hoặc Chủ tịch UBND huyện phân công;

- Chỉ đạo giải quyết đơn thư TNTC và chỉ đạo các Hội nghề nghiệp thuộc khối, lĩnh vực phân công phụ trách;

- Ký duyệt báo cáo tháng, quý, năm, các báo cáo tổng hợp khác và quyết định xử phạt vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực phụ trách. Ký thay Chủ tịch UBND huyện những lĩnh vực được phân công phụ trách hoặc được Chủ tịch ủy quyền trực tiếp theo quy định.

4.2. Chỉ đạo các cơ quan:  

- Phòng Nông nghiệp & PTNT, Trạm Khuyến Nông huyện.

 

 
 
DANH SÁCH ỦY VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NHIỆM KỲ 2016 - 2021
  
STT
Họ tên
Chức vụ
Lĩnh vực phụ trách
1
Nguyễn Đức Lục Chỉ huy trưởng BCH Quân sự huyện Lĩnh vực quân sự
2
Nguyễn Đặng Toàn Trưởng Công an huyện Lĩnh vực an ninh
3
  Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Văn phòng HĐND & UBND
4
Vũ Thị Trang Trưởng phòng Nội vụ huyện Lĩnh vực nội vụ
5 Phan Văn Sinh Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch Lĩnh vực tài chính ngân sách
6 Lê Đức Anh Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT Lĩnh vực NN&PTNT
7 Lê Văn Minh Trưởng phòng Tư pháp Lĩnh vực tư pháp
8
Trưởng phòng Kinh tế & Hạ tầng Lĩnh vực công thương
9 Phan Quốc Hào Trưởng phòng Giáo dục & Đào tạo Lĩnh vực giáo dục và đào tạo
10 Vũ Đức Kim
Chánh Thanh tra huyện Lĩnh vực thanh tra
11   Trưởng phòng Tài nguyên Môi trường Lĩnh vực TN&MT
12 Phí Văn Liệu Trưởng phòng Văn hóa & Thông tin Lĩnh vực văn hóa
13   Trưởng phòng LĐ - TB&XH Lĩnh vực LĐ - TB&XH
       
 
 

III. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN THUỘC UBND HUYỆN

(Xem thêm tại Trang chủ mục các Phòng chuyên môn trực thuộc huyện).

 

 

Ngày đăng: 24/08/2020