Hệ thống chính trị

 
Hệ thống chính trị

Hội đồng nhân dân

 

 

Trụ sở HĐND - UBND huyện Vĩnh Tường

 

I. THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN KHÓA XIV, NHIỆM KỲ 2021 - 2026

 

 

 

 

 

Ông NGUYỄN XUÂN QUANG

Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy,

Chủ tịch HĐND huyện

 

 

 


 

Ông NGUYỄN GIANG BẮC

Ủy viên BTV Huyện ủy,
Phó Chủ tịch TT HĐND huyện

 

 

 

 

II. CÁC BAN HĐND HUYỆN KHÓA XIV, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 

 

(Xem theo chiều dọc từ trên xuống)

  

 

BAN PHÁP CHẾ HĐND HUYỆN

 

BAN KINH TẾ - XÃ HỘI HĐND HUYỆN

 

Ông BÙI QUANG ĐẠO

Ủy viên BTV Huyện ủy,

Trưởng BTC Huyện ủy,

Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND huyện

  

 

Đ/c NGUYỄN PHƯƠNG NAM

Ủy viên BTV Huyện ủy,

Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy,

Trưởng ban Ban KT-XH HĐND huyện

 

 

 

Bà NGUYỄN NGỌC HƯNG

Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện

 

 

Ông LÊ XUÂN CƯỜNG

Phó Trưởng ban KT-XH HĐND huyện  

Ông VŨ ĐỨC KIM

Huyện ủy viên

Bí thư Đảng ủy TT Thổ Tang

Ủy viên Ban Pháp chế HĐND huyện

 

 

Bà NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH

Huyện ủy viên

Chủ tịch Hội Nông dân huyện

Ủy viên Ban KT - XH HĐND huyện

 

 

Bà LÊ THỊ HÒA

Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện

Ủy viên Ban Pháp chế HĐND huyện

 

Ông PHÍ VĂN LIỆU

Huyện ủy viên

Trưởng phòng VH - TT huyện

Ủy viên Ban KT - XH HĐND huyện

 

Ông NGUYỄN ANH TUẤN

Huyện ủy viên

Bí thư Đảng ủy xã Lũng Hòa

Ủy viên Ban Pháp chế HĐND huyện 

Bà VŨ THỊ TRANG

Huyện ủy viên

Trưởng phòng Nội vụ huyện

Ủy viên Ban KT - XH HĐND huyện 

 

III. DANH SÁCH TỔ ĐẠI BIỂU HĐND KHÓA XIV, NHIỆM KỲ 2021 - 2026

 

 TỔ ĐẠI BIỂU SỐ 1

Phụ trách các xã

Kim Xá, Yên Bình, Chấn Hưng, Tân Tiến

 

 TỔ ĐẠI BIỂU SỐ 2

Phụ trách các xã

Nghĩa Hưng, Đại Đồng, Yên Lập, Việt Xuân

 

Ông VŨ ĐỨC KIM

Huyện ủy viên

Bí thư Đảng ủy TT Thổ Tang

Ủy viên Ban Pháp chế HĐND huyện

Tổ Trưởng

 

 

Đ/c NGUYỄN PHƯƠNG NAM

Ủy viên BTV Huyện ủy,

Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy,

Trưởng ban KT-XH HĐND huyện

Tổ Trưởng

 

Bà TRẦN THỊ TRANG

Huyện ủy viên

Phó Trưởng ban TG - DV Huyện ủy

Tổ phó

 

Ông PHÍ VĂN LIỆU

Huyện ủy viên

Trưởng phòng VH - TT huyện

Ủy viên Ban KT - XH HĐND huyện

Tổ phó 

Ông LÊ NGUYỄN THÀNH TRUNG

Phó Bí thư Huyện ủy,

 Chủ tịch UBND huyện,

Tổ viên

 

Ông LÊ HỒNG HẢI

Huyện ủy viên,

Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện

Tổ viên

  

Ông ĐẶNG HỮU TUẤN

Chính trị viên BCH Quân sự huyện

Tổ viên
 

  

Ông PHAN BÁ SƠN

Chủ tịch HĐND xã Việt Xuân

Tổ viên

 

 

 Ông TRẦN VĂN PHÚ

Chủ tịch UBND xã Yên Bình

Tổ viên

 

 

Bà TẠ THỊ ÁNH TUYẾT

Hiệu trưởng Trường THCS Nghĩa Hưng

Tổ viên 

 

 TỔ ĐẠI BIỂU SỐ 3

Phụ trách các xã:

Vĩnh Sơn, Vũ Di, Vân Xuân, Thổ Tang

 

 TỔ ĐẠI BIỂU SỐ 4

Phụ trách các xã: 

Cao Đại, Bồ Sao, Lũng Hòa, An Tường 

 

Ông VĂN ĐĂNG HÀ

Ủy viên BTV Huyện ủy

Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện

Tổ trưởng

 

Ông NGUYỄN ANH TUẤN

Huyện ủy viên

Bí thư Đảng ủy xã Lũng Hòa

Tổ Trưởng

 

  

Ông NGUYỄN NHƯ THẢO

Huyện ủy viên

Trưởng phòng TN&MT huyện

Tổ phó

 

 

Bà NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH

Huyện ủy viên

Chủ tịch Hội Nông dân huyện

Tổ phó

Ông BÙI ĐỨC THU

Phó Bí thư Đảng ủy TT Thổ Tang

Tổ viên

 

 

 

Ông HOÀNG TUẤN TAM

Ủy viên BTV Huyện ủy

Phó Chủ tịch TT UBND huyện

Tổ viên 

  

Ông TRẦN SƠN LONG

Tu sĩ Phật giáo - Trưởng BTS Phật giáo huyện

  Tổ viên

 

 

Bà BÙI THỊ THÚY HÀ

Huyện ủy viên

Chánh Văn phòng Huyện ủy

Tổ viên

 

 

Ông NGUYỄN VĂN HƯỜNG

Giám đốc Công ty TNHHTM - XK Phương Nam

Tổ viên

 

  

Ông LỖ TẤT THẮNG

Phó Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy

Tổ viên

  

 

TỔ ĐẠI BIỂU SỐ 5

Phụ trách các xã:

Thượng Trưng, Tân Phú, Lý Nhân, Tuân Chính

 

TỔ ĐẠI BIỂU SỐ 6

Phụ trách các xã:

Vĩnh Thịnh, Vĩnh Ninh, Phú Đa, Ngũ Kiên

 

Ông BÙI QUANG ĐẠO

Ủy viên BTV Huyện ủy,

Trưởng ban BTC Huyện ủy,

Tổ trưởng

 

Ông ĐẶNG VĂN LINH

Huyện ủy viên

Bí thư Huyện đoàn

Tổ trưởng

 

Bà VŨ THỊ TRANG

Huyện ủy viên

Trưởng phòng Nội vụ huyện

Tổ phó

 

 

Ông TRƯƠNG QUANG QUÂN

Bí thư Đảng ủy xã Ngũ Kiên

Tổ phó

 

  

Ông LÊ XUÂN CƯỜNG

Phó Trưởng ban KT-XH huyện

Tổ viên


 

 

Ông ĐÀM HỮU KHANH

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

Tổ viên

 

  

 Bà LÊ THỊ HÒA

Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện

Tổ viên

 

Ông NGUYỄN GIANG BẮC

Ủy viên BTV Huyện ủy

Phó Chủ tịch TT HĐND huyện

Tổ viên

 

 

Ông NGUYỄN XUÂN TOÀN

Chủ tịch UBND xã Lý Nhân

Tổ viên

 

 


Bà NGUYỄN THỊ BÍCH THẢO

Hiệu trưởng

Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân

Tổ viên

 

 

TỔ ĐẠI BIỂU SỐ 7
Phụ trách các xã:

Tam Phúc, Bình Dương, TT Tứ Trưng, TT Vĩnh Tường

 

 

Ông NGUYỄN THANH BẰNG

Huyện ủy viên

Bí thư Đảng ủy xã Bình Dương
Tổ trưởng

 

 

Bà NGUYỄN THỊ NHƯ HOA

Huyện ủy viên

Chủ tịch Hội LHPN huyện

Tổ phó

 


 

 

 

Ông NGUYỄN XUÂN QUANG

Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy,

Chủ tịch HĐND huyện 

Tổ viên

 

 

 

Ông NGUYỄN ĐẶNG TOÀN
Ủy viên BTV Huyện ủy

Trưởng Công an huyện 

 Tổ viên


 

 

  

Bà NGUYỄN NGỌC HƯNG

Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện 


 

 

  

Ngày đăng: 02/12/2021