Hệ thống chính trị

 
Hệ thống chính trị

HUYỆN ỦY VĨNH TƯỜNG

 

 

I. DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN NHIỆM KỲ 2015 - 2020

  

 

 

Đ/c LÊ MINH THỊNH

Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy,

Chủ tịch HĐND huyện

  

 

Đ/c LỖ TẤT CHÁNH

Phó Bí thư

Thường trực Huyện ủy

 

Đ/c TRẦN VIỆT CƯỜNG

Phó Bí thư Huyện ủy,

Chủ tịch UBND huyện

 

 

Đ/c ĐÀM HỮU KHANH

 Ủy viên BTV Huyện ủy

Phó Chủ tịch Thường trực

Hội đồng nhân dân huyện

Đ/c LÊ NGUYỄN THÀNH TRUNG

Ủy viên BTV Huyện ủy,

Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện

 

 

Đ/c NGUYỄN GIANG BẮC

Ủy viên BTV Huyện ủy,
Trưởng ban TG - Dân vận HU

 

 

Đ/c NGUYỄN NGỌC TRIỂN

Ủy viên BTV Huyện ủy,

Chủ nhiệm UBKT huyện

 

Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Thịnh

 

  

 

Đ/c NGUYỄN QUANG TUẤN

Ủy viên BTV Huyện ủy,

Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy

 

  

 Đ/c NGUYỄN ĐỨC LỤC

Ủy viên BTV Huyện ủy,

Chỉ huy trưởng

BCH Quân sự huyện

 

 

 

 

 

 

 

Đ/c NGUYỄN ĐẶNG TOÀN

Ủy viên BTV Huyện ủy,

Trưởng Công an huyện

 

Đ/c BÙI QUANG ĐẠO

Ủy viên BTV Huyện ủy,

Phó Bí thư Đảng ủy,

Chủ tịch UBND Thị trấn Tứ Trưng

 

 

Đ/c CAO THỊ THU HÀ

Ủy viên BTV Huyện ủy,

Bí thư Đảng ủy xã Lũng Hòa

 

Đ/c LÊ CHÍ THÁI

Huyện ủy viên,

Phó Chủ tịch TT UBND huyện

   

Đ/c HOÀNG TUẤN TAM

Huyện ủy viên,

Phó Chủ tịch UBND huyện

 

 Đ/c NGUYỄN BÌNH KHIÊM

Huyện ủy viên,

Phó Chủ tịch UBND huyện

 

Đ/c NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH

Huyện ủy viên,

Chánh Văn phòng Huyện ủy

Đ/c BÙI THỊ THÚY HÀ

Huyện ủy viên, 

Phó Trưởng BTC Huyện ủy 

 Đ/c NGUYỄN ANH TUẤN

Huyện ủy viên,

Phó Trưởng ban TG-Dân vận HU

 

Đ/c TẠ TẤT HƯNG

Huyện ủy viên,

Phó Trưởng ban TG-Dân vận HU

  

  Đ/c KHỔNG ĐÌNH TRƯỞNG

Huyện ủy viên,

Phó Chủ nhiệm UBKT HU

 

Đ/c NGUYỄN XUÂN PHẤN

Huyện ủy viên,

Chủ tịch Hội CCB huyện

 

Đ/c NGUYỄN VĂN QUỲNH

Huyện ủy viên,

Chủ tịch HND huyện

 

Đ/c NGUYỄN XUÂN HÒA

Huyện ủy viên,

Chủ tịch LĐLĐ huyện

 

 

Đ/c ĐẶNG VĂN LINH

Huyện ủy viên,

Bí thư Huyện đoàn

 

Đ/c TRƯƠNG BÁ BIÊN

Huyện ủy viên,

Giám đốc TT Y tế huyện

Đ/c VŨ ĐỨC KIM

Huyện ủy viên,

Chánh Văn phòng

HĐND &UBND huyện 

 

 

Đ/c PHAN VĂN SINH

Huyện ủy viên,

Trưởng phòng Tài chính - KH

 

Đ/c VŨ THỊ TRANG

Huyện ủy viên,

Trưởng phòng Nội vụ

Đ/c NGUYỄN PHƯƠNG NAM

Huyện ủy viên,

Trưởng phòng KT và Hạ tầng

Đ/c LÊ ĐỨC ANH

Huyện ủy viên,

Trưởng phòng NN&PTNT 

   

Đ/c VĂN ĐĂNG HÀ

Huyện ủy viên,

Chánh Thanh tra huyện

 Đ/c LÊ VĂN MINH

Huyện ủy viên,

Trưởng phòng Tư pháp 

Đ/c NGUYỄN VĂN CƠ

Huyện ủy viên,

Trưởng phòng LĐTBXH

 

 

Đ/c NGUYỄN TRƯỜNG SƠN

Huyện ủy viên, 

Chánh án TAND huyện

  

Đ/c NGUYỄN THÀNH ĐĂNG

Huyện ủy viên,

 

Viện trưởng Viện KSND 

 

  

Đ/c NGUYỄN THANH BẰNG

Huyện ủy viên,

Bí thư Đảng ủy

xã Bình Dương

Đ/c TRƯƠNG TRỌNG HÙNG

Huyện ủy viên,

Bí thư Đảng ủy xã Yên Bình

 

Đ/c TRẦN THỊ HUỆ

Huyện ủy viên,

Bí thư Đảng ủy,

Chủ tịch HĐND xã Tam Phúc

 

Đ/c NGUYỄN CÔNG XUYÊN

Huyện ủy viên,

Bí thư Đảng ủy xã Kim Xá

Đ/c ĐINH QUANG THỌ

Huyện ủy viên,

Bí thư Đảng ủy xã Thượng Trưng  

 

 

 

  

 


 

   

 

 II. CÁC CHI, ĐẢNG BỘ TRỰC THUỘC HUYỆN ỦY:

1- ĐẢNG BỘ CÁC XÃ, THỊ TRẤN.

 

STT

TÊN ĐẢNG BỘ XÃ THỊ TRẤN

BÍ THƯ

01

Đảng bộ xã An Tường

Đào Tiến Anh

02

Đảng bộ xã Bình Dương

Nguyễn Thanh Bằng

03

Đảng bộ xã Bồ Sao

Trần Hữu Tuân

04

Đảng bộ xã Cao Đại

Đỗ Thị Sáng

05

Đảng bộ xã Chấn Hưng

Vũ Xuân Minh

06

Đảng bộ xã Đại Đồng

Nguyễn Hoài Nam

07

Đảng bộ xã Kim Xá

Nguyễn Công Xuyên

08

Đảng bộ xã Lũng Hoà

Cao Thị Thu Hà

09

Đảng bộ xã Lý Nhân

Trần Hùng Mạnh

10

Đảng bộ xã Nghĩa Hưng

 Trần Văn Thái

11

Đảng bộ xã Ngũ Kiên

Trương Thị Bích

12

Đảng bộ xã Phú Đa

Trần Xuân Đình

13

Đảng bộ xã Phú Thịnh

Trần Đức Cậy

14

Đảng bộ xã Tam Phúc

Lê Minh Tuyên

15

Đảng bộ xã Tân Cương

Nguyễn Văn Phong

16

Đảng bộ xã Tân Tiến

Lê Văn Hòa

17

Đảng bộ Thị trấn Thổ Tang

Nguyễn Văn Vân

18

Đảng bộ Thị trấn Tứ Trưng

Phạm Hồng Thanh

19

Đảng bộ Thị trấn Vĩnh Tường

Nguyễn Công Khai

20

Đảng bộ xã Thượng Trưng

Đinh Quang Thọ

21

Đảng bộ xã Tuân Chính

Trần Thị Huệ

22

Đảng bộ xã Vân Xuân

Trần Quốc Toản

23

Đảng bộ xã Việt Xuân

Khổng Văn Bảy

24

Đảng bộ xã Vĩnh Ninh

Đặng Hà Phú

25

Đảng bộ xã Vĩnh Sơn

Hạ Văn Thanh

26

Đảng bộ xã Vĩnh Thịnh

Nguyễn Ngọc Triển

27

Đảng bộ xã Vũ Di

Trần Hùng Tiến

28

Đảng bộ xã Yên Bình

Trương Trọng Hùng

29

Đảng bộ xã Yên Lập

Lê Văn Để

 

 

2- CHI, ĐẢNG BỘ TRỰC THUỘC:

 

 

STT

                                        

TÊN CHI, ĐẢNG BỘ TRỰC THUỘC

 

BÍ THƯ

01

Đảng bộ Quân sự huyện

TUV, BT Huyện ủy Lê Minh Thịnh

02

Đảng bộ Công an huyện

 Thượng tá Nguyễn Đặng Toàn

03

Đảng bộ Trung tâm y tế huyện

HUV – Trương Bá Biên

04

Chi bộ Ban Tổ chức Huyện ủy

UVBTV - Nguyễn Quang Tuấn

05

Chi bộ BTG – Dân vận – Trung tâm BDCT

UVBTV - Nguyễn Giang Bắc

06

Chi bộ Ủy Ban Kiểm tra Huyện ủy

UVBTV - Nguyễn Ngọc Triển

07

Chi bộ Dân vận (MTTQ huyện)

UVBTV - Lê Nguyễn Thành Trung

08

Chi bộ Văn phòng Huyện uỷ

HUV - Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

09

Chi bộ Văn phòng UBND huyện

HUV - Vũ Đức Kim

10

Chi bộ Thanh tra – Tư pháp

HUV - Văn Đăng Hà

11

Chi bộ Nội vụ

HUV - Vũ Thị Trang

12

Chi bộ LĐ-TBXH

HUV - Nguyễn Văn Cơ

13

Chi bộ Tài chính - Kế hoạch

HUV - Phan Văn Sinh

14

Chi bộ Giáo dục - Đào tạo

HUV - Phan Quốc Hào

15

Chi bộ Nông nghiệp

HUV - Lê Đức Anh

16

Chi bộ Tài nguyên – Môi trường

HUV - 

17

Chi bộ Văn hoá - Truyền thanh

Phí Văn Liệu

18

Chi bộ Công nghiệp – Thống kê

HUV - Nguyễn Phương Nam

19

Chi bộ Ban quản lý dự án

Bùi Thanh Bình

20

Chi bộ Trung tâm phát triển cụm Công nghiệp

Đàm Hữu Tuấn    

21

Chi bộ Chi cục Thuế


22

Chi bộ Toà án

HUV - Nguyễn Trường Sơn

23

Chi bộ Viện kiểm sát

HUV - Nguyễn Thành Đăng

24

Chi bộ Thi hành án huyện

Trần Đình Lợi

24

Chi bộ Kho bạc

Hoàng Xuân Dương

26

Chi bộ Ngân hàng nông nghiệp

 

27

Chi bộ Ngân hàng chính sách xã hội

Vũ Thị Hồng Khuyên

28

Chi bộ Ngân hàng NN & PTNT TT Thổ Tang

Nguyễn Văn Huy

29

Chi bộ Bảo hiểm xã hội

Cao Đức Hòa

30

Chi bộ Trung tâm GDTX và Dạy nghề

Nguyễn Tiến Quyết

31

 Chi bộ Trung tâm giống thuỷ sản Vĩnh Phúc

 

32

Chi bộ Trường THPT Lê Xoay

Lê Văn Thức

33

Chi bộ Trường THPT Vĩnh Tường

Nguyễn Thị Tuyết Oanh

34

Chi bộ Trường THCS Vĩnh Tường

Đinh Tiến Hoa

35

Chi bộ Công ty Việt Anh - Xã Việt Xuân

Lê Tiến Yên

36

Chi bộ công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn

Trần Bá Thắng

37

Chi bộ công ty cổ phần Việt Pháp 

Nguyễn Văn Hiệp

38

Chi bộ Trường THPT Nguyễn Viết Xuân

Trần Thị Tân

 39     Chi bộ Trường THPT Đội Cấn  Phan Hữu Tươi
 40     Chi bộ Trường Mầm non Liên Cơ Vĩnh Tường  Nguyễn Thị Vân Hà

 

 

 

 

 

 

 

Ngày đăng: 18/05/2020