CÁC XÃ, THỊ TRẤN

Xã Thượng Trưng

 

1. Đảng uỷ xã  Thượng Trưng.

Số điện thoại cố định 0211.3838180

 Địa chỉ mail công vụ  danguythuongtrung@gmail.com

 * Họ tên đ.c Bí thư Đảng ủy:

- Họ tên : Đinh Quang Thọ chức danh : Huyện ủy viên – Bí thư Đảng ủy xã

- Số điện thoại 0986721966

- Địa chỉ mail công vụ 

- Lĩnh vực phụ trách chung: Công tác Đảng

* Họ và tên các đ.c Phó bí thư:

- Họ tên : Kim Văn Bộ  chức danh : Phó Bí thư thường trực

- Số điện thoại 0387386637

- Địa chỉ mail công vụ

- Lĩnh vực phụ trách : Công tác Đảng, chỉ đạo khối đoàn thể

2. HĐND xã

 * Họ và tên đ.c Chủ tịch:

- Họ tên : Kim Văn Bộ  chức danh : Chủ tịch HĐND

- Số điện thoại 0387386637

- Địa chỉ mail công vụ

- Lĩnh vực phụ trách : Công tác HĐND.

* Họ và tên các đ.c  Phó Chủ tịch( Hiện nay xã vẫn khuyết PCT, chưa bầu)

3. UBND xã Thượng Trưng

Số điện thoại 02113838243 Địa chỉ mail công vụ: thuongtrung.vinhphuc.gov.vn

* Họ và tên đ.c Chủ tịch:

Họ và tên Lê Văn Long           chức danh : Chủ tịch UBND

Điện thoại:    0975519171          

- Địa chỉ mail công vụ : longLV2@vinhphuc.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách : Chỉ đạo chung công tác chính quyền

* Họ và tên các đ.c Phó Chủ tịch:

- Họ và tên : Cao Tuấn Anh    chức danh : Phó Chủ tịch UBND

- Điện thoại:    0977.604737            

- Địa chỉ mail công vụ : anhct@vinhphuc.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách : Khối kinh tế, văn hóa xã hội, nội chính.

 

GIỚI THIỆU VỀ ĐỊA PHƯƠNG

1.  Đặc điểm tình hình:

- Xã Thượng Trưng có trụ sở UBND đặt tại khu vực trung tâm của xã giáp đường trục chính liên các xã như thị trấn Thổ Tang  đi xã Tân Cương, Tuân Chính, Phú Thịnh – huyện Vĩnh Tường.

- Thượng Trưng có vị trí địa lý: phía tây bắc giáp với xã Tân Cương, tây nam giáp xã Lý Nhân, Phú Thịnh, đông bắc giáp xã Vĩnh Sơn, Thổ Tang và đông nam giáp xã Vũ Di, Tuân Chính. Xã có đường tỉnh lộ 304 liên huyện, liên xã chạy qua đã tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân xã Thượng Trưng giao lưu, phát triển kinh tế, văn hóa với nhân dân các xã trong vùng.

- Những đặc điểm chính của địa phương: Thượng Trưng hiện nay có tổng diện tích đất tự nhiên: 596,34 ha, dân số 9.556 nhân khẩu. Nhân dân sống chủ yếu bằng nghề sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi kết hợp với làm dịch vụ. Xã có 13 đơn vị hành chính. UBND xã Thượng Trưng có 19 cán bộ, công chức, trình độ đại học 15, trung cấp: 3, sơ cấp 1.

2. Phát triển kinh tế - xã hội, chính trị.

Trong những năm qua, nền kinh tế của xã đứng trước nhiều khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của cấp trên, với quyết  tâm vượt khó, Nhân dân và cán bộ xã Thượng Trưng đã liên tục hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. 

* Kết quả hoạt động của HTXNN, khuyến nông cơ sở: UBND xã chỉ đạo HTX nông nghiệp thực hiện tốt sản xuất kinh doanh theo đúng quy định. Thực hiện hướng dẫn sản xuất, chăm sóc phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng, dịch vụ vật tư giống phục vụ cho sản xuất, tập huấn chuyển giao KHKT. Tham mưu tổ chức công tác diệt chuột; xây dựng lực lượng bảo vệ sản xuất. Kết quả công tác khuyến nông chỉ đạo làm tốt công tác dự thính, dự báo sâu bệnh, tuyên truyền chăm sóc hướng dẫn phòng trừ. Hằng năm tổ chức tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm đạt kết quả cao. Tổ chức phun thuốc khử trùng tiêu độc đến tất cả các hộ trong xã.

* Dịch vụ thương mại - tiểu thủ công nghiệp - xây dựng:

Tập trung chỉ đạo tạo điều kiện cho các hộ có nhu cầu kinh doanh dịch vụ thương mại. Thu hút các hộ tiểu thương tham gia buôn bán, giao lưu hàng hóa với các xã lân cận. Duy trì hoạt động của chợ, toàn xã có hơn 400 hộ kinh doanh dịch vụ,  giá trị sản xuất ước đạt 151.933,3 triệu đồng.

* Hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân và dịch vụ ngân hàng:

Thực hiện Thông tư số 04 của Ngân hàng nhà nước theo đúng lộ trình. Hoạt động của quỹ đảm bảo thu hồi nợ gốc và lãi đến hạn, đã thu được một số nợ quá hạn từ những năm trước, nguồn vốn huy động tăng. Năm 2019 : vốn huy động 66.589 triệu đồng. 

Song song với hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân. UBND xã thực hiện tốt chức năng thẩm định cùng với các ngành, tổ chức chính trị xã hội đứng tín chấp cho hội viên vay vốn sản xuất, chăn nuôi đảm bảo việc sử dụng vốn vay đúng mục đích và trả lãi đúng kỳ hạn.

Vay vốn ngân hàng: có 4 tổ chức chính trị đứng ra tín chấp vay vốn ngân hàng chính sách xã hội với tổng số tiền là 10.326,5 triệu cho 425 lượt hội viên vay.

* Xây dựng cơ bản:

UBND xã đã xây dựng quy chế bảo vệ đường giao thông nông thôn, đảm bảo hành lang an toàn giao thông. Giải quyết tranh chấp và kiểm tra hiện trạng. Đôn đốc tiến độ xây dựng một số công trình. Phối hợp với trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn xây dựng lắp đặt hệ thống nước sạch. Tổ chức rà soát xử lý vi phạm luật đất đai theo kế hoạch của huyện.           

 * Việc thu chi ngân sách và thực hiện các chỉ tiêu pháp lệnh:

Việc thu chi ngân sách đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật, nguyên tắc tài chính đảm bảo chi thường xuyên, lương, sinh hoạt phí hàng tháng cho cán bộ nghỉ hưu xã và các đối tượng đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng kịp thời và một phần đầu tư cho cơ sở xây dựng hạ tầng.

3. Công tác phát triển văn hoá, xã hội:

- Giáo dục được chú trọng, quan tâm đầu tư tu sửa cơ sở vật chất cho các  nhà trường. Chất lượng giáo dục toàn diện và mũi nhọn tiếp tục giữ vững và phát triển. Kết quả học sinh tham gia các cuộc thi và giao lưu  trường Tiểu học: 70 lượt giải, Trường THCS: 35 giải. Mầm non, Tiểu học tổ chức tốt việc ăn bán trú cho học sinh. Công tác khuyến học được quan tâm từ các dòng họ, gia đình, nhà trường do vậy tỷ lệ học sinh khá, giỏi và đỗ vào các trường Đại học, Cao đẳng cao với 44 em.

- Y tế, dân số: Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân tiếp tục được quan tâm thực hiện tốt. Việc khám bệnh cơ bản đáp ứng được nhu cầu của nhân dân. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm...Trong năm đã khám và điều trị cho 3.008 lượt người. Thực hiện tốt việc tiêm chủng cho các cháu trong độ tuổi. Tiếp tục thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về dân số. Tỷ lệ sinh 1,40 %, số con thứ 3 trở lên là 18 cháu bằng 14,7% giảm 5,1% so cùng kỳ 2018.

- Công tác văn hóa: Nâng cấp hệ thống truyền thanh, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân có người thân qua đời sử dụng hình thức hỏa táng 32/54 người đạt 59,3%. Công tác xây dựng gia đình văn hóa, thôn xóm văn hóa gắn với việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, mừng thọ được quan tâm chỉ đạo đặc biệt là cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Năm 2019 có 2.325/2.499 hộ đạt gia đình văn hóa bằng 93,03%, 13 thôn  đạt văn hóa cấp huyện.

- Công tác thông tin tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của xã và của các thôn xóm, tiếp tục được thực hiện có hiệu quả trong năm đã tuyên truyền được 407 lượt tin bài, 150băng zôn, khẩu hiệu, tiếp âm đài truyền thanh của huyện.

- Công tác việc làm được quan tâm, tổ chức điều tra rà soát cung cầu lao động, đến nay toàn xã đã có 20 trường hợp đi xuất khẩu lao động năm 2019. Công tác điều tra rà soát hộ nghèo được thực hiện tốt, toàn xã có 39 hộ nghèo chiếm 1,45% , hộ cận nghèo 68 hộ chiếm 2,52%.

- Công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em được chú trọng, tuyên truyền phòng chống tai nạn thương tích và đuối nước cho trẻ em, tổ chức tốt ngày vi chất dinh dưỡng và trung thu cho các cháu với tổng kinh phí các ngân sách và xã hội hóa là 62,2 triệu đồng.

- Các chính sách xã hội, công tác đền ơn đáp nghĩa được quan tâm chỉ đạo thực hiện kịp thời. Nhân dịp tết nguyên đán các ngày lễ lớn, đặc biệt dịp kỷ niệm 72 năm ngày thương binh liệt sỹ đã tổ chức tặng quà của Chủ tịch nước, của tỉnh, của huyện và của xã cho các đối tượng người có công, người nghèo với tổng số tiền 340,7 triệu đồng. Cấp thẻ BHYT cho người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo là 762 người. Vận động quỹ vì người nghèo được 20,8 triệu đồng. Tổ chức tốt việc chi trả tiền chính sách người có công với tổng số tiền 10,280.

4. Công tác nội chính

- Thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng công an xã chủ động nắm tình hình nhất là thời gian diễn ra các sự kiện lớn của xã, của huyện, của tỉnh và trung ương. Mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội được thực hiện có hiệu quả. Chỉ đạo thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, công tác phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông. Duy trì quản lý tốt các tổ liên gia tự quản. Tình hình trật tự xã hội xảy ra 52 vụ vi phạm, xã đã giải quyết 2 vụ, chuyển công an huyện 50 vụ. Thực hiện tốt các nghị quyết liên tịch với các ngành.

- Thực hiện tốt nhiệm vụ công tác quân sự quốc phòng.  Trong năm đã đề nghị UBND huyện xét tuyển Chỉ huy trưởng Quân sự xã. Thực hiện trực sẵn sàng chiến đấu theo quy định, chỉ đạo việc tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ và quản lý nguồn dự bị động viên. Thực hiện các bước tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ, đã bàn giao 17/17 tân binh cho các đơn vị quân đội. Tiến hành các bước tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2020. Huấn luyện dân quân đảm bảo yêu cầu đề ra. Quản lý tốt vũ khí, quân trang theo quy định. Thực hiện tốt các chính sách hậu phương quân đội.

- Tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật bằng nhiều hình thức trên hệ thống loa truyền thanh, hội nghị, tại các nhà trường. Công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư được quan tâm chỉ đạo. Trong năm 2019 đã tiếp nhận 17 đơn đề nghị, kiến nghị của công dân. Đến nay đã giải quyết 11 đơn, đang giải quyết 4 đơn, chưa giải quyết 2 đơn, chủ yếu đơn đề nghị giải quyết liên quan đến đất đai. Tổ chức thực hiện tốt công tác chứng thực, hộ tịch.

 5. Phương hướng thời gian tới:

 - Giá trị sản xuất tăng 8%, trong đó: Ngành nghề tiểu thủ công nghiệp – xây dựng tăng 10 %, dịch vụ 12%, nông nghiệp thủy sản 3%; cơ cấu kinh tế: Tiểu thủ công nghiệp – xây dựng chiếm 37,92%, dịch vụ 38,36%, nông nghiệp thủy sản 23,72%.

- Bình quân thu nhập đầu người 47 triệu đồng/người/năm.

- Cả 3 nhà trường giữ vững trường chuẩn quốc gia và trường điểm chất lượng cao.

- Duy trì nâng cao chất lượng chuẩn quốc gia về y tế, tỷ lệ tham gia BHYT đạt 95%

- Ổn định mức sinh 1,5%

- Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 0,4 - 0,6%

- 100% thôn xóm; 95% gia đình đạt danh hiệu văn hóa

- 90% lượng rác thải sinh hoạt được thu gom, xử lý đúng nơi quy định.

- Xây dựng chính quyền vững mạnh.

 

Ngày đăng: 25/12/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục