Giới thiệu các tổ chức

Trung tâm y tế huyện Vĩnh Tường

1. Tên cơ quan: Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Tường.

-          Số điện thoại cố định: 02113839150

-          Địa chỉ mail công vụ: benhvienvinhtuong2012@gmail.com.

* Chức năng:

Trung tâm Y tế huyện có chức năng cung cấp dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật về y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng và các dịch vụ y tế khác; nghiên cứu khoa học về y học; chỉ đạo tuyến dưới về chuyên môn kỹ thuật; quản lý kinh tế y tế theo quy định của pháp luật.

* Nhiệm vụ, quyền hạn:

- Thực hiện các hoạt động phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm, HIV/AIDS, bệnh không lây nhiễm, bệnh chưa rõ nguyên nhân; tiêm chủng phòng bệnh; y tế trường học; phòng, chống các yếu tố nguy cơ tác động lên sức khỏe, phát sinh, lây lan dịch, bệnh; quản lý và nâng cao sức khỏe cho người dân.

- Thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường đối với các cơ sở y tế; vệ sinh và sức khỏe lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp, tai nạn thương tích; vệ sinh trong hoạt động mai táng, hỏa táng; giám sát chất lượng nước dùng cho ăn ung, sinh hoạt và dinh dưỡng cộng đồng.

- Thực hiện các hoạt động phòng chống ngộ độc thực phẩm trên địa bàn; tham gia thẩm định cơ sở đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn theo phân cấp; tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác phòng chống ngộ độc thực phẩm, phòng chống bệnh truyền qua thực phẩm; hướng dẫn, giám sát cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, ăn uống trong việc bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật và thực hiện các nhiệm vụ khác về an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật và theo phân công, phân cấp.

- Thực hiện sơ cứu, cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng theo quy định của cấp có thẩm quyền và giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh cho các trường hợp bệnh nhân tự đến, bệnh nhân được chuyển tuyến, bệnh nhân do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến trên chuyển về để tiếp tục theo dõi điều trị, chăm sóc, phục hồi chức năng; thực hiện các kỹ thuật, thủ thuật, chuyn tuyến theo quy định của pháp luật; khám sức khỏe và chứng nhận sức khỏe theo quy định; tham gia khám giám định y khoa, khám giám định pháp y khi được trưng cầu.

- Thực hiện các hoạt động chăm sóc sức khỏe sinh sản và cải thiện tình trạng dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em; phối hợp thực hiện công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện các xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh phục vụ cho hoạt động chuyên môn, kỹ thuật theo chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm và nhu cầu của người dân; tổ chức thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm và an toàn bức xạ theo quy định.

- Thực hiện tuyên truyền, cung cấp thông tin về chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước về y tế; tổ chức các hoạt động truyền thông, giáo dục sức khỏe về y tế, chăm sóc sức khỏe trên địa bàn.

- Chỉ đạo tuyến, hướng dẫn về chuyên môn kỹ thuật đối với các phòng khám đa khoa khu vực, nhà hộ sinh, trạm y tế xã, phường, thị trấn, y tế thôn bản, cô đỡ thôn, bản và các cơ sở y tế thuộc cơ quan, trường học, công nông trường, xí nghiệp trên địa bàn huyện.

- Thực hiện đào tạo liên tục cho đội ngũ viên chức thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định; tập huấn, bồi dưỡng cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực phụ trách cho đội ngũ nhân viên y tế thôn, bản và các đối tượng khác theo phân công, phân cấp của Sở Y tế; là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe và hướng dẫn thực hành để cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện việc cung ứng, bảo quản, cấp phát, sử dụng và tiếp nhận thuốc, vắc xin, sinh phẩm y tế, hóa chất, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động chuyên môn theo phân cấp của Sở Y tế và quy định của pháp luật.

- Triển khai thực hiện các dự án, chương trình y tế ở địa phương theo phân công, phân cấp của Sở Y tế; tổ chức điều trị nghiện chất bằng thuốc thay thế theo quy định của pháp luật; thực hiện kết hợp quân - dân y theo tình hình thực tế ở địa phương.

- Thực hiện ký hợp đồng với cơ quan bảo hiểm xã hội để tổ chức khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại Trung tâm Y tế và các đơn vị y tế thuộc Trung tâm Y tế theo quy định của pháp luật.

- Nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật về lĩnh vực liên quan.

- Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện quản lý nhân lực, tài chính, tài sản theo phân cấp và theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Sở Y tế và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện giao.

2.       Giám đốc Trung tâm Y tế: Ông Trương Bá Biên

-          Số điện thoại: 0912054365

-          Địa chỉ mail: benhvienvinhtuong2012@gmail.com.

* Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung toàn bộ các hoạt động của bệnh viện và trực tiếp phụ trách một số lĩnh vực sau:

+ Công tác Tổ chức hành chính

+ Công tác Tài chính - Kế toán

+ Công tác Đào tạo

+ Công tác Dược - Vật tư thiết bị y tế

+ Công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật, nâng lương

+ Công tác thanh tra

+ Khoa Ngoại tổng hợp - Gây mê hồi sức

            + Khoa Xét nghiệm

            Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Sở Y tế, chủ tịch UBND huyện phân công.

3.       Các Phó Giám đốc Trung tâm Y tế:

3.1.             Phó Giám đốc thường trực: Ông Nguyễn Đắc Hợi

-          Số điện thoại: 0912616939

-          Địa chỉ mail: benhvienvinhtuong2012@gmail.com.

* Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách điều trị và trực tiếp phụ trách một số lĩnh vực sau:

+ Công tác Kế hoạch chung

+ Công tác Xét nghiệm và Chẩn đoán hình ảnh toàn Trung tâm

+ Công tác Bảo vệ sức khỏe cán bộ

+ Công tác Bảo hiểm y tế

+ Công tác tiếp dân

+ Khoa Nhi

+ Khoa Phụ sản

+ Khoa Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng

+ Khoa Chẩn đoán hình ảnh - Giải phẫu bệnh lý

+ Hội đồng thuốc và điều trị

+ Hội đồng Khoa học

+ Giao kiêm Trưởng khoa Truyền nhiễm

+ Ký duyệt hồ sơ bệnh án các khoa phụ trách trước khi lưu trữ

Dành 40% thời gian trực tiếp làm việc chuyên môn tại các khoa phụ trách.

Thường trực ký các loại giấy tờ chuyên môn hàng ngày (Trừ các giấy tờ đã được Giám đốc ủy quyền cho Trưởng khoa ký).

Thay Giám đốc giải quyết công việc Trung tâm khi Giám đốc đi vắng.

Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công.

3.2.             Phó Giám đốc: Ông Cao Văn Dương

-          Số điện thoại: 0902177630

-          Địa chỉ mail: benhvienvinhtuong2012@gmail.com.

* Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách một số công việc sau:

+ Công tác Cấp cứu

+ Công tác Điều dưỡng

+ Công tác kiểm tra

+ Khoa Khám bệnh

+ Khoa Nội tổng hợp

+Khoa TMH-RHM-Mắt

+ Phòng khám ĐKKV Chấn Hưng

+ Phòng khám ĐKKV Tân Cương

+ Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

+ Công tác Khám tuyển nghĩa vụ quân sự

+ Hội đồng Chống nhiễm khuẩn

+ Hội đồng người bệnh

+ Hội đồng điều dưỡng

            + Giao kiêm Trưởng khoa Cấp cứu-Hồi sức tích cực-Chống độc

            + Ký duyệt hồ sơ bệnh án các khoa phụ trách trước khi lưu trữ

            + Tham gia ký các loại giấy tờ chuyên môn hàng ngày khi được phân công.

            Dành 40% thời gian trực tiếp làm việc chuyên môn tại các khoa phụ trách.

Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công.

3.3.             Phó Giám đốc: Ông Lương Xuân Bảo

- Số điện thoại: 0946020366

- Địa chỉ mail: benhvienvinhtuong2012@gmail.com.

* Lĩnh vực phụ trách: Chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Giám đốc Trung tâm về lĩnh vực được phân công. Phụ trách Y tế dự phòng và Y tế cơ sở; trực tiếp phụ trách một số công việc sau:

+ Công tác Kiểm soát dịch bệnh

+ Y tế công cộng, dinh dưỡng-Truyền thông giáo dục sức khỏe

+ Công tác An toàn vệ sinh thực phẩm

+ Công tác Chăm sóc sức khỏe sinh sản

+ Công tác Dân số kế hoạch hóa gia đình

+ Công tác Y tế cơ sở

+ Công tác điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone

Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công.

2.       Các Trưởng, phó phòng và Trưởng, phó khoa:

 

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Địa chỉ mail

Lĩnh vực phụ trách

1          

Trương Thị Dịu

Trưởng Phòng TCHC

0977455583

tochuc.ttyt2015@gmail.com

Phụ trách chung; tham mưu giúp việc cho Ban giám đốc; tổ chức triển khai và thực hiện công tác tổ chức hành chính theo đúng quy định của pháp luật, quy chế của ngành, nội quy, quy định của cơ quan đề ra; thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Ban Giám đốc phân công

2          

Nguyễn Văn Việt

Phó Trưởng Phòng TCHC

0985369249

tochuc.ttyt2015@gmail.com

Phụ trách công tác hành chính; tham mưu và giúp việc cho Trưởng phòng và thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ về các lĩnh vực được phân công; thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Ban Giám đốc phân công

3          

Nguyễn Tuấn Thành

Trưởng phòng KH-TC kiêm Phó Khoa CĐHA-GPBL

0988314982

nghiepvuttytvt@gmail.com

Phụ trách chung; tham mưu giúp việc cho Ban giám đốc;tổ chức triển khai và thực hiện công tác kế hoạch tài chính theo đúng quy định của pháp luật, quy chế của ngành, nội quy, quy định của cơ quan đề ra; 40% thời gian làm việc tại khoa CĐHA-GPBL; thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Ban Giám đốc phân công

4          

Lê Thị Hồng Thịnh

Phó trưởng Phòng KH - TC

0912776879

nghiepvuttytvt@gmail.com

Phụ trách công tác Tài chính kế toán; tham mưu và giúp việc cho Trưởng phòng và thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ về các lĩnh vực được phân công; thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Ban Giám đốc phân công

5          

Chu Thị Lê Giang

Phó trưởng Phòng KH - TC

0974417337

nghiepvuttytvt@gmail.com

Phụ trách công tác công nghệ thông tin; tham mưu và giúp việc cho Trưởng phòng và thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ về các lĩnh vực được phân công

6          

Phan Thị Lệ Thuý

Trưởng Phòng Điều dưỡng

0913207636

phongdieuduongvt@gmail.com

Phụ trách chung công tác điều dưỡng toàn trung tâm; tham mưu giúp việc cho Ban giám đốc; tổ chức triển khai và thực hiện công tác của phòng theo đúng quy định của pháp luật, quy chế của ngành, nội quy, quy định của cơ quan đề ra; thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Ban Giám đốc phân công

7          

Trần Thị Nguyệt

Phó trưởng Phòng Điều dưỡng

0987401087

phongdieuduongvt@gmail.com

Tham mưu và giúp việc cho Trưởng phòng và thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ về các lĩnh vực được phân công

8          

Vũ Thị Thanh

Phó trưởng Phòng Điều dưỡng kiêm Trưởng khoa CC-HSTC-CĐ

0985984285

phongdieuduongvt@gmail.com

Tham mưu và giúp việc cho  Trưởng phòng, Trưởng khoa và thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ về các lĩnh vực được phân công; phụ trách công tác điều dưỡng tại Khoa CC-HSTC-CĐ

9          

Ngô Thị Hồng Thắng

Trưởng phòng VTTBYT kiêm phó phòng KH-TC

0983452375

phongvttbytvinhtuong@gmail.com

Phụ trách chung về công tác VTTBYT của Trung tâm; tham mưu giúp việc cho Ban giám đốc; tổ chức triển khai và thực hiện công tác của phòng theo đúng quy định của pháp luật, quy chế của ngành, nội quy, quy định của cơ quan đề ra; 40% thời gian làm việc tại Phòng KH-TC; thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Ban Giám đốc phân công

10      

Lê Văn Tuấn

Phó trưởng Phòng VTTTYT

0975332477

phongvttbytvinhtuong@gmail.com

Tham mưu và giúp việc cho Trưởng phòng và thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ trong các lĩnh vực được phân công

11      

Nguyễn Phi Hậu

Phó Trưởng khoa phụ trách Xét nghiệm

01669755489

khoaxnvinhtuong@gmail.com

Phụ trách chung; tham mưu giúp việc cho Ban giám đốc; tổ chức triển khai và thực hiện công tác xét nghiệm theo đúng quy định của pháp luật, quy chế của ngành, nội quy, quy định của cơ quan đề ra; thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Ban Giám đốc phân công

12      

Đỗ Thị Chung

Phó Trưởng Khoa Xét nghiệm. Xét nghiệm BN HIV

01258739678

khoaxnvinhtuong@gmail.com

Tham mưu và giúp việc cho Trưởng khoa và thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ về các lĩnh vực được phân công

13      

Phạm Thị Bích Diệp

Trưởng khoa CĐHA-GPBL

0915548088

cdhayvt@gmail.com

Phụ trách chung; tham mưu giúp việc cho Ban giám đốc; tổ chức triển khai, thực hiện các hoạt động của khoa theo đúng quy định của pháp luật, quy chế của ngành, nội quy, quy định của cơ quan đề ra; thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Ban Giám đốc phân công

14      

Lê Thị Loan

Phó  khoa CĐHA-GPBL

0973938130

cdhayvt@gmail.com

Tham mưu và giúp việc cho Trưởng khoa và thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ về các lĩnh vực được phân công

15      

Hoàng Lê Hiền

Trưởng khoa Khám bệnh

0984865688

khoakhambenhvt@gmail.com

Phụ trách chung; tham mưu giúp việc cho Ban giám đốc; tổ chức triển khai, thực hiện các hoạt động của khoa theo đúng quy định của pháp luật, quy chế của ngành, nội quy, quy định của cơ quan đề ra; thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Ban Giám đốc phân công

16      

Lương Quốc Huy

Phó trưởng Khoa khám bệnh

0913230639

khoakhambenhvt@gmail.com

Tham mưu và giúp việc cho Trưởng khoa và thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ về các lĩnh vực được phân công

17      

Hoàng Văn Chung

Phó trưởng Khoa khám bệnh

0979683459

khoakhambenhvt@gmail.com

Tham mưu và giúp việc cho Trưởng khoa và thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ về các lĩnh vực được phân công

18      

Trần Quang Khoa

Phó Trưởng Khoa CC-HSTC-CĐ

0989739375

khoacapcuuvinhtuong@gmail.com

Tham mưu và giúp việc cho Trưởng khoa và thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ về các lĩnh vực được phân công

19      

Lương Thị Thanh Hoa

Phó Trưởng Khoa CC-HSTC-CĐ

0985170796

khoacapcuuvinhtuong@gmail.com

Tham mưu và giúp việc cho Trưởng khoa và thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ về các lĩnh vực được phân công

20      

Bùi Văn Phước

Phó Trưởng Khoa CC-HSTC-CĐ

01689938576

khoacapcuuvinhtuong@gmail.com

Tham mưu và giúp việc cho Trưởng khoa và thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ về các lĩnh vực được phân công

21      

Lê Thị Nga

Trưởng Khoa Nội tổng hợp

0912659244

benhvienvinhtuong2012@gmail.com

Phụ trách chung; tham mưu giúp việc cho Ban giám đốc; tổ chức triển khai, thực hiện các hoạt động của khoa theo đúng quy định của pháp luật, quy chế của ngành, nội quy, quy định của cơ quan đề ra; thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Ban Giám đốc phân công

22      

Vũ Thị Hương

Phó Trưởng Khoa Nội TH

0975376404

benhvienvinhtuong2012@gmail.com

Tham mưu và giúp việc cho Trưởng khoa và thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ về các lĩnh vực được phân công

23      

Hồ Thị Thu Hương

Trưởng Khoa YHCT - PHCN

0912560955

khoayhctvt@gmail.com

Phụ trách chung; tham mưu giúp việc cho Ban giám đốc; tổ chức triển khai, thực hiện các hoạt động của khoa theo đúng quy định của pháp luật, quy chế của ngành, nội quy, quy định của cơ quan đề ra; thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Ban Giám đốc phân công

24      

Nguyễn Thị Hoa

Phó Trưởng  Khoa YHCT - PHCN

0976945403

khoayhctvt@gmail.com

Tham mưu và giúp việc cho Trưởng khoa và thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ về các lĩnh vực được phân công

25      

Phùng Quang Tiến

Phó Trưởng  Khoa YHCT - PHCN

0974079669

khoayhctvt@gmail.com

Tham mưu và giúp việc cho Trưởng khoa và thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ về các lĩnh vực được phân công

26      

Phạm Thị Kim Thoa

Phó Trưởng Khoa Truyền nhiễm

0974219546

benhvienvinhtuong2012@gmail.com

Tham mưu và giúp việc cho Trưởng khoa và thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ về các lĩnh vực được phân công

27      

Bùi Đăng Biên

Phó Trưởng Khoa Truyền nhiễm

0913171356

benhvienvinhtuong2012@gmail.com

Tham mưu và giúp việc cho Trưởng khoa và thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ về các lĩnh vực được phân công

28      

Nguyễn Thị Nha

Trưởng khoa Nhi

0987469685

benhvienvinhtuong2012@gmail.com

Phụ trách chung; tham mưu giúp việc cho Ban giám đốc; tổ chức triển khai, thực hiện các hoạt động của khoa theo đúng quy định của pháp luật, quy chế của ngành, nội quy, quy định của cơ quan đề ra; thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Ban Giám đốc phân công

29      

Hoàng Thu Huyền

Phó Khoa Nhi

0934505009

benhvienvinhtuong2012@gmail.com

Tham mưu và giúp việc cho Trưởng khoa và thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ về các lĩnh vực được phân công

30      

Vũ Xuân Trường

Trưởng Khoa Ngoại TH-GMHS, trực tiếp điều trị bỏng

0912367615

benhvienvinhtuong2012@gmail.com

Phụ trách chung; tham mưu giúp việc cho Ban giám đốc; tổ chức triển khai, thực hiện các hoạt động của khoa theo đúng quy định của pháp luật, quy chế của ngành, nội quy, quy định của cơ quan đề ra; thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Ban Giám đốc phân công

31      

Nguyễn Văn Hảo

Phó Trưởng Khoa Ngoại TH-GMHS

0983487900

benhvienvinhtuong2012@gmail.com

Tham mưu và giúp việc cho Trưởng khoa và thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ về các lĩnh vực được phân công

32      

Trương Bá Dương

Phó Trưởng Khoa Ngoại TH-GMHS

 

0988902268

benhvienvinhtuong2012@gmail.com

Tham mưu và giúp việc cho Trưởng khoa và thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ về các lĩnh vực được phân công

33      

Vũ Thị Bích Thuỷ

Phó Trưởng khoa phụ trách Khoa Phụ sản

 

0987071936

khoasanvt@gmail.com

Phụ trách chung; tham mưu giúp việc cho Ban giám đốc; tổ chức triển khai, thực hiện các hoạt động của khoa theo đúng quy định của pháp luật, quy chế của ngành, nội quy, quy định của cơ quan đề ra; thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Ban Giám đốc phân công

34      

Nguyễn Thị Thu Thủy

Phó Trưởng Khoa Phụ sản

0978736949

khoasanvt@gmail.com

Tham mưu và giúp việc cho Trưởng khoa và thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ về các lĩnh vực được phân công

35      

Nguyễn Hồng Quân

Trưởng Khoa TMH-RHM-Mắt

0986373215

khoalckbvvt@gmail.com

Phụ trách chung; tham mưu giúp việc cho Ban giám đốc; tổ chức triển khai, thực hiện các hoạt động của khoa theo đúng quy định của pháp luật, quy chế của ngành, nội quy, quy định của cơ quan đề ra; thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Ban Giám đốc phân công

36      

Ngô Ngọc Bắc

Phó Trưởng Khoa TMH-RHM-Mắt

0987888773

khoalckbvvt@gmail.com

Tham mưu và giúp việc cho Trưởng khoa và thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ về các lĩnh vực được phân công

37      

Bằng Văn Trần

Phó Trưởng Khoa TMH-RHM-Mắt

0978862626

khoalckbvvt@gmail.com

Tham mưu và giúp việc cho Trưởng khoa và thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ về các lĩnh vực được phân công

38      

Nguyễn Quốc Toàn

Trưởng khoa Dược

0984995033

khoaduoc.ttytvinhtuong@gmail.com

Phụ trách chung công tác dược; tham mưu giúp việc cho Ban giám đốc; tổ chức triển khai, thực hiện các hoạt động của khoa theo đúng quy định của pháp luật, quy chế của ngành, nội quy, quy định của cơ quan đề ra; thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Ban Giám đốc phân công

39      

Lê Thuỳ Dung

Phó Trưởng Khoa Dược

0888336123

khoaduoc.ttytvinhtuong@gmail.com

Tham mưu và giúp việc cho Trưởng khoa và thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ về các lĩnh vực được phân công

40      

Nguyễn Thị Thu Thảo

Trưởng Khoa KSNK

01693522107

benhvienvinhtuong2012@gmail.com

Phụ trách chung công tác kiểm soát nhiễm khuẩn toàn Trung tâm; tham mưu giúp việc cho Ban giám đốc; tổ chức triển khai, thực hiện các hoạt động của khoa theo đúng quy định của pháp luật, quy chế của ngành, nội quy, quy định của cơ quan đề ra; thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Ban Giám đốc phân công

41      

Nguyễn Thế Cường

Trưởng  PKĐKKV  Chấn Hưng

0986359634

pkchanhungvt@gmail.com

Phụ trách chung; tham mưu giúp việc cho Ban giám đốc; tổ chức triển khai và thực hiện công tác khám chữa bệnh phù hợp cho nhân dân trong khu vực theo đúng quy định của pháp luật, quy chế của ngành, nội quy, quy định của cơ quan đề ra; thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Ban Giám đốc phân công

42      

Lê Thị Hồng Tuyết

Phó phụ trách PK ĐKKV Tân Cương

01683963477

pktancuongvt@gmail.com

Phụ trách chung; tham mưu giúp việc cho Ban giám đốc; tổ chức triển khai và thực hiện công tác khám chữa bệnh phù hợp cho nhân dân trong khu vực theo đúng quy định của pháp luật, quy chế của ngành, nội quy, quy định của cơ quan đề ra; thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Ban Giám đốc phân công

43      

Lê Văn Hưng

Phó Trưởng khoa KSDB, HIV/AIDS, Trưởng cơ sở Methadone

0913906489

ksdbhvinhtuong@gmail.com

Phụ trách chung cơ sở Methadone; tham mưu giúp việc cho Ban giám đốc về công tác quản lý và điều trị bệnh nhân nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone; tổ chức triển khai, thực hiện các hoạt động của cơ sở theo đúng quy định của pháp luật, quy chế của ngành, nội quy, quy định của cơ quan đề ra; thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Ban Giám đốc phân công

44      

Nguyễn Văn Tuấn

Phó trưởng Cơ sở điều trị Methadone

0985412569

ksdbhvinhtuong@gmail.com

Tham mưu và giúp việc cho Trưởng Cơ sở Methadone và thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ về các lĩnh vực được phân công

45      

Nguyễn Đức Tuấn

Trưởng khoa khoa KSDB, HIV/AIDS

0917379599

ksdbvinhtuong@gmail.com

Phụ trách chung; tham mưu giúp việc cho Ban giám đốc; tổ chức triển khai thực hiện công tác phòng chống, kiểm soát dịch bệnh, phòng chống HIV/AIDS trong toàn huyện theo đúng quy định của pháp luật, quy chế của ngành, nội quy, quy định của cơ quan đề ra; thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Ban Giám đốc phân công

46      

Lê Đức Phương

Trưởng khoa YTCC, DD-TTGDSK

0888220379

benhvienvinhtuong2012@gmail.com

Phụ trách chung; tham mưu giúp việc cho Ban giám đốc; tổ chức triển khai thực hiện công tác YTCC và công tác TTGDSK trong toàn huyện theo đúng quy định của pháp luật, quy chế của ngành, nội quy, quy định của cơ quan đề ra; thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Ban Giám đốc phân công

47      

Trần Bá Tập

Phó khoa YTCC, DD-TTGDSK

01667504524

benhvienvinhtuong2012@gmail.com

Tham mưu và giúp việc cho Trưởng khoa và thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ về các lĩnh vực được phân công

48      

Tô Thị Hải Yến

Trưởng khoa CSSKSS

0987337826

benhvienvinhtuong2012@gmail.com

Phụ trách chung; tham mưu giúp việc cho Ban giám đốc; tổ chức triển khai công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản, bà mẹ, trẻ em trong toàn huyện theo đúng quy định của pháp luật, quy chế của ngành, nội quy, quy định của cơ quan đề ra; thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Ban Giám đốc phân công

49      

Văn Đức Hạnh

Trưởng Khoa ATVSTP

0917119022

benhvienvinhtuong2012@gmail.com

Phụ trách chung; tham mưu giúp việc cho Ban giám đốc; tổ chức triển khai công tác An toàn vệ sinh thực phẩm trong toàn huyện theo đúng quy định của pháp luật, quy chế của ngành, nội quy, quy định của cơ quan đề ra; thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Ban Giám đốc phân công

50      

Phùng Văn Hiệp

Phó khoa ATVSTP

0945085194

benhvienvinhtuong2012@gmail.com

Tham mưu và giúp việc cho Trưởng khoa và thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ về các lĩnh vực được phân công

51      

Nguyễn Văn Đức

Phó khoa ATVSTP

0917378433

benhvienvinhtuong2012@gmail.com

Tham mưu và giúp việc cho Trưởng khoa và thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ về các lĩnh vực được phân công

 

 

Ngày đăng: 25/05/2018
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục