Giới thiệu các tổ chức

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Vĩnh Tường

 

1. Tên cơ quan:

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Vĩnh Tường

- Địa chỉ:

Cơ sở 1: Thị Trấn Thổ Tang - Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc - Điện thoại: 02113.820.040  

Cơ sở 2: Thị Trấn Vĩnh Tường- Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc - Điện thoại: 02113.782.514

- Địa chỉ mail công vụ:  ttgdtxdn.vinhtuong@vinhphuc.edu.vn                          

- Website: http://gdtxvinhtuong.vinhphuc.edu.vn/

- Chức năng, nhiệm vụ:

1. Tổ chức đào tạo nhân lực trực tiếp cho sản xuất, kinh doanh và dịch vụ ở trình độ sơ cấp, đào tạo nghề nghiệp dưới 03 tháng; đào tạo theo hình thức kèm cặp nghề, truyền nghề, tập nghề; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghề cho người lao động trong doanh nghiệp; bồi dưỡng hoàn thiện kỹ năng nghề nghiệp cho người lao động; đào tạo nghcho lao động nông thôn và tchức thực hiện các chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 03 tháng.

2. Tổ chức thực hiện các chương trình giáo dục thường xuyên bao gồm: chương trình xóa mù chữ và tiếp tục sau khi biết chữ; chương trình giáo dục đáp ứng yêu cầu người học, cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ; chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ; chương trình giáo dục để lấy bng của hệ thống giáo dục quốc dân.

3. Tổ chức xây dựng và thực hiện các chương trình, giáo trình, học liệu trình độ sơ cấp, dưới 03 tháng đối với những nghề được phép đào tạo; chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ.

4. Xây dựng kế hoạch tuyển sinh, tổ chức tuyển sinh.

5. Quản lý đội ngũ viên chức, giáo viên và nhân viên của trung tâm theo quy định của pháp luật.

6. Tổ chức lao động sản xuất và dịch vụ kỹ thuật phục vụ đào tạo.

7. Nghiên cứu ứng dụng các đề tài khoa học về giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp, thử nghiệm, ứng dụng và chuyển giao công nghệ mới phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

8. Tổ chức các hoạt động dạy và học; kiểm tra và cấp chứng chỉ theo quy định.

9. Tư vấn nghề nghiệp, tư vấn việc làm cho người học; phối hợp với các trường trung học cơ s, trung học phổ thông tuyên truyền, hướng nghiệp, phân luồng học sinh.

10. Phối hợp với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, gia đình người học trong hoạt động đào tạo nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp; tổ chức cho người học tham quan, thực hành, thực tập tại doanh nghiệp.

11. Thực hiện dân chủ, công khai trong việc thực hiện các nhiệm vụ đào tạo nghnghiệp, giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp.

12. Quản lý, sử dụng đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị và tài chính theo quy định của pháp luật.

13. Tạo điều kiện hoặc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho viên chức, giáo viên và nhân viên của trung tâm được học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

14. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định.

15. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

 

2. Họ tên chức danh đ/c cấp trưởng

- Đ/c Nguyễn Tiến Quyết – Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm.

- Số điện thoại: 0988.404.527

- Địa chỉ Email: tienquyetvt@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung.

 

3. Họ tên, chức danh các đ/c cấp phó

3.1. Đ/c Đỗ Trọng Thành – Phó bí thư Chi bộ, Phó giám đốc Trung tâm

- Số điện thoại: 0966.943.468

- Địa chỉ Email: dotrongthanh72@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách công tác giáo dục nghề nghiệp, phụ trách tổ Đào tạo nghề hướng nghiệp, phụ trách công tác đoàn thể, thi đua khen thưởng…..

3.2. Đ/c Tạ Trường Khiêm – Chi ủy viên, Phó giám đốc Trung tâm

- Số điện thoại: 0962.409.930

- Địa chỉ Email: khiemtatruong@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách công tác giáo dục thường xuyên, phụ trách tổ Giáo dục thường xuyên và tổ Giáo vụ ….

 

4. Họ tên, nhiệm vụ các đ/c cán bộ, chuyên viên

TT

Họ và tên

Nhiệm vụ

Số di động

Email

1

Phan Văn Hoàng

Chủ tịch công đoàn

0988173026

hoangdnvtvp@gmail.com

2

Trần Tuấn Mạnh

Bí thư đoàn

Tổ trưởng tổ ĐTN-HN

0917973901

tuanmanh82@gmail.com

3

Vũ Thị Thanh Hương

Tổ trưởng Tổ GDTX

0978199504

thanhhuong6266@gmail.com

4

Lưu Thị Phượng

Tổ trưởng tổ Giáo vụ

0986875081

phuongntpy@gmail.com

5

Hoàng Đức Thọ

Tổ Trưởng tổ Hành chính

0947957710

thohoang352@gmail.com

6

Đặng Thị Huế

Tổ phó tổ GDTX

0946117486

hoacat6689@gmail.com

7

Đỗ Thị Hồng Lê

Giáo viên

01668878159

dthl1975@gmail.com

8

Nguyễn Thị Thu Hường

Giáo viên

0962320767

babeyeucuame@gmail.com

9

Khổng Thị Lý

Giáo viên

01668959887

lyxuytxoa@gmail.com

10

Nguyễn Thị Thu Hà

Giáo viên

0979692282

binhminhmauxanh5@gmail.com

11

Đàm Thị Tĩnh

Giáo viên

0986605448

damthitinh87@gmail.com

12

Lê Thị Nga

Giáo viên

01685165835

lenga987@gmail.com

13

Nguyễn Thị Phượng Khanh

Giáo viên

0989528678

thiethung223@gmail.com

14

Hoàng Việt Anh

Giáo viên

0979372257

vietanhvttp@gmail.com

15

Đỗ Thị Mai Uyên

Giáo viên

0977858035

chinhuyenvt@gmail.com

16

Đào Thị Dung

Nhân viên

0918052982

daodung2110@gmail.com

17

Bùi T Giáng Hương

Nhân viên

01679018024

buihuonggdtx@gmail.com

18

Lê Thi Kim Huy

Nhân viên

0912772229

ltkimhuy@gmail.com

19

Bùi Ngọc Dũng

Nhân viên

0979820040

buidunggdtx@gmail.com

Ngày đăng: 21/05/2018
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục