Hệ thống chính trị

Các xã, thị trấn huyện Vĩnh Tường

STT        

 Tên xã, thị trấn

Số điện thoại

Văn phòng

1.

Thị trấn Vĩnh Tường

02113.839.595

2.

Tân Phú

02113.838.015

3.

Việt Xuân

02113.866.062

4.

Nghĩa Hưng

02113.838.233

5.

Vũ Di

02113.839.163

6.

Ngũ Kiên

02113.839.310

7.

Thị trấn Tứ Trưng

02113.839.007

8.

Phú Đa

02113.839.085

9.

Vĩnh Ninh

02113.839.729

10.

Vĩnh Thịnh

​02113.839.630

11.

An Tường

02113.839.417

12.

Tuân Chính

02113.839.400

13.

Tam Phúc

02113.839.233

14.

Bình Dương

02113.839.278

15.

Thượng Trưng

02113.838.243

16.

Lý Nhân

02113.839.435

17.

Cao Đại

02113.838.011

18.

Lũng Hòa

02113.855.058

19.

Tân Tiến

02113.838.193

20.

Đại Đồng

02113.838.111

21.

Kim Xá

02113.838.949

22.

Chấn Hưng

02113.838.202

23.

Yên Bình

02113.838.433

24.

Vân Xuân

02113.785.260

25.

Yên Lập

02113.838.265

26.

Thị trấn Thổ Tang

02113.838.131

27.

Vĩnh Sơn

02113.838.577

28.

Bồ Sao

02113.855.004

 

 

(Cơ cấu tổ chức các xã, thị trấn xem tại Trang chủ mục xã, thị trấn)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày đăng: 19/09/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục