Hệ thống chính trị

Các phòng, đơn vị chuyên môn thuộc UBND huyện

 

1. VĂN PHÒNG HĐND & UBND HUYỆN

Điện thoại: 0211.3839.601

Chánh Văn phòng: Lê Hồng Hải

Phó Chánh Văn phòng: Chu Thị Hải Hằng.

 2. PHÒNG NỘI VỤ HUYỆN

Điện thoại: 0211.3818.581

Trưởng phòng: Vũ Thị Trang

Phó Trưởng phòng:  Lê Thị Liêm.

 3. PHÒNG LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI HUYỆN

Điện thoại: 0211.3839.747

Trưởng phòng: Nguyễn Minh Tuyến.

Phó Trưởng phòng:  Nguyễn Thanh Tùng.

 

 

4. PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ HOẠCH HUYỆN

Điện thoại: 0211.3839.125

Trưởng phòngPhan Văn Sinh.

Phó Trưởng phòng: Lê Văn Hoán.

 

 

5. PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO HUYỆN

Điện thoại: 0211.3839.342

Trưởng phòngPhan Quốc Hào

Phó  Trưởng phòng: Dương Xuân Tiến, Kim Thị Hồng Yến.

 6. PHÒNG VĂN HÓA – THÔNG TIN HUYỆN

Điện thoại: 0211.3839.082

Trưởng phòng: Phí Văn Liệu

Phó Trưởng phòng: Kim Văn Hùng

                      


7. PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HUYỆN

Điện thoại: 0211.3818.365

Trưởng phòng: Nguyễn Như Thảo

 Phó Trưởng phòng: Vũ Tùng Mạnh

 

 

8. PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN

Điện thoại: 0211.3839.115

Trưởng phòng: Lê Đức Anh.

Phó Trưởng phòng: Hà Văn Minh; Lê Thị Lý.

 

 

9. PHÒNG TƯ PHÁP HUYỆN

Điện thoại: 0211.3839.650

Trưởng phòng: Lê Văn Minh.

Phó Trưởng phòng: Cao Thu Minh.

 

 

10. THANH TRA HUYỆN

Điện thoại: 0211.3839.112

Chánh Thanh tra: Vũ Đức Kim.

Phó Chánh Thanh tra: Tống Duy Ninh, Hoàng Hà Anh.

 

 

11. PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG HUYỆN

Điện thoại: 0211.3839.697

Trưởng phòng: Nguyễn Văn Tân.

Phó Trưởng phòng: Lương Anh Tài.

                  

 

12. BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ ĐẦU TƯ XDCT HUYỆN

Điện thoại: 0211.3781.868

Trưởng ban: Đàm Hữu Tuấn

Phó Trưởng ban: Khuất Văn Lực; Phan Thanh Huân

  

  

13. TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CỤM CÔNG NGHIỆP HUYỆN

Giám đốc: 

Phó Giám đốc: Nghiêm Xuân Lâm; Nguyễn Hồng Vương.

  

 

14. TRUNG TÂM VĂN HÓA - THÔNG TIN - THỂ THAO HUYỆN

Điện thoại: 0211.3859.599

Giám đốc: Nguyễn Hồng Cầu

Phó Giám đốc: Hoàng Ngọc Thu, Nguyễn Thị Thúy Hà

 

 

15. TRUNG TÂM GDNN & GDTX

Điện thoại: 0211.3859.599

Giám đốc: 

Phó Giám đốc: Đỗ Trọng Thành, Tạ Trường Khiêm

 

 

 (Chi tiết về cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ xem tại Trang chủ mục các phòng chuyên môn).

Ngày đăng: 04/09/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục