Giới thiệu các tổ chức

Liên đoàn Lao động

 

1. Tên cơ quan: Liên đoàn lao động huyện Vĩnh Tường

 - Số điện thoại cố định: 02113.839.061

 - Địa chỉ mail công vụ : Congdoanhuyenvinhtuong@gmail.com

- Chức năng, nhiệm vụ:

2. Họ tên chức danh đ/c cấp trưởng : Nguyễn Xuân Hòa

- Số điện thoại : 01683.573.800

- Địa chỉ mail công vụ : hoacongdoanvinhtuong@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách : Phụ trách chung; trực tiếp phụ trách công tác tổ chức cán bộ, tài chính, kiểm tra, thi đua khen thưởng, khối Công đoàn cơ quan cấp huyện, cụm 1 Công đoàn khối xã, thị trấn : TT Thổ Tang, TT Vĩnh Tường, TT Tứ Trưng

3. Họ tên, chức danh các đ/c cấp phó :

* Đ/c :Phan văn Đông

- Số điện thoại : 0982.191.207

- Địa chỉ mail công vụ : dongthao.cd@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách : Tham mưu giúp việc cho Chủ tịch trong việc thực hiện công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điêù hành công việc cơ quan và các lĩnh vực chuyên môn được phân công;  phụ trách công tác tổ chức đối với CĐCS, hoạt động công đoàn cụm 4 gồm 9 xã: xã An Tường, Lý Nhân, Ngũ Kiên, Vũ Di, Tuân Chính, Tam Phúc, Phú Đa, Vĩnh Thịnh, Vĩnh Ninh

* Đ/c : Lê Thị Hòa

- Số điện thoại : 0908.293.235

- Đại chỉ mail công vụ : lamhoavp@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách : Tham mưu giúp việc cho Chủ tịch trong việc thực hiện công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điêù hành công việc cơ quan và các lĩnh vực chuyên môn được phân công; thảo báo cáo, phụ trách công tác Tuyên giáo – Nữ công,  phụ trách hoạt động công đoàn cụm 3 gồm 9 xã: xã Tân Cương, Bồ sao, Lũng Hoà, Cao Đại, Phú Thịnh, Thượng Trưng, Vĩnh Sơn, Bình Dương, Vân Xuân

4. Họ tên, nhiệm vụ các đ/c cán bộ, chuyên viên

* Đ/c : trần Duy Lượng

- Số điện thoại : 0912.532.331

- Địa chỉ mail công vụ : tranluongmath2010@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách : Tham mưu giúp Chủ tịch về các lĩnh vực chuyên môn được phân công, phụ trách hoạt động công đoàn trên địa bàn cụm 2 gồm 8 xã: xã Nghĩa Hưng, Kim Xá, Yên Bình, Chấn Hưng, Đại Đồng, Tân Tiến, Yên Lập, Việt Xuân

* Đ/c: Cao Thị Minh Thu

- Số điện thoại: 0989623002

- Địa chỉ mail công vụ: minhthu101289@gmail.com

                - Lĩnh vực phụ trách: Thực hiện công việc lãnh đạo phân công, Làm công tác văn phòng, theo dõi công văn đi đến báo cáo lãnh đạo để xử lý văn bản kịp thời, tổng hợp các báo cáo số liệu        

 

                                                           

Ngày đăng: 21/05/2018
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục