CÁC XÃ, THỊ TRẤN

Xã Nghĩa Hưng


 

1. Đảng uỷ xã Nghĩa Hưng:

* Bí thư: Trần Văn Thái.

Số điện thoại: 0949038996

Địa chỉ Email: tranvanthaict@gmail.com

Lĩnh vực phụ trách chung.

 

*Phó bí thư: Bạch Minh Phương- TT Đảng uỷ.

Số điện thoại: 0976030695

Địa chỉ Email:bachminhphuong@gmail.com

Lĩnh vực phụ trách: Công tác Đảng, đoàn thể

 

2. HĐND xã:

* Chủ  tịch: Bạch Minh Phương

Số điện thoại: 0976030695

Địa chỉ Email: bachminhphuong@gmail.com

Lĩnh vực phụ trách chung.

 

-PCT HĐND: Nguyễn Kim Cường

Số điện thoại: 01224313027

Lĩnh vực phụ trách: TT HĐND xã chuyên trách.

 

3. UBND xã:  Số điện thoại: 02113838233

* Chủ tịch: Lê Văn Phương

Số điện thoại: 0978539022

Lĩnh vực phụ trách chung.

 

PCT UBND xã-: Bùi Văn Đô

Số điện thoại: 0386.185.102

Địa chỉ Email:

Lĩnh vực phụ trách công tác VHXH, nông nghiệp, môi  trường.

 

Ngày đăng: 05/08/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục