Thông tin cần biết

Hướng dẫn về trình tự, thủ tục, cách thức thực hiện hỗ trợ kinh phí học nghề (18/06/2019)

Chính sách hỗ trợ hoạt động giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 đã được HĐND tỉnh khóa XV thông qua tại Nghị quyết số 207/2015/NQ-HĐND....

Sở Thông tin và Truyền thông Vĩnh Phúc hướng dẫn công tác thông tin, tuyên truyền về văn hóa ứng xử và văn hóa công vụ (18/06/2019)

Sở Thông tin và Truyền thông vừa có văn bản số 376/STTTT-TTBCXB ngày 13/6/2019 về việc hướng dẫn công tác thông tin, tuyên truyền về văn hóa ứng xử và văn hóa công vụ. Cổng Thông tin – GTĐT huyện Vĩnh Tường trích đăng những nội dung cơ bản về công tác tuy...

Sử dụng túi bao quả trên cây bưởi Diễn (13/06/2019)

Cây bưởi Diễn với nhiều ưu thế đã và đang trở thành cây ăn quả được ưu tiên phát triển của huyện Vĩnh Tường. Trong kỹ thuật thâm canh cây bưởi, ngoài việc chọn giống, bố trí thời vụ thích hợp, trồng, chăm sóc và bón phân đúng kỹ thuật thì việc sử dụng túi...

Bãi bỏ thông tư quy định về thời gian tập sự của giáo viên (27/05/2019)

Mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chính thức bãi bỏ Thông tư 31/2018/TT-BGDĐT ngày 24/12/2018 quy định về thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên trong cơ sở giáo dục công lập....

Nhiều doanh nghiệp hoạt động bảo vệ môi trường được ưu đãi thuế (27/05/2019)

Đây là nội dung quan trọng được nêu tại Nghị định 40/2019/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 13/5/2019. Theo đó, sẽ áp dụng thuế suất 10% trong thời gian 15 năm đối với doanh nghiệp thực hiện:...

  • Video
  • Photo
  • Bài hát về Vĩnh Tường
IMG_9890 (FILEminimizer)
IMG_9888 (FILEminimizer)
IMG_9886 (FILEminimizer)
IMG_9885 (FILEminimizer)
IMG_9883 (FILEminimizer)
IMG_9880 (FILEminimizer)
  • Thăm dò ý kiến
  • Kết quả
Bạn đánh giá thế nào về việc trả tự do cho những người bán dâm?


Nên (456)
Không nên (124)
Nên, nhưng không phải lúc này (222)