Quy hoạch đô thị

Quy hoạch phân khu xây dựng tỉ lệ 1/2000 Khu du lịch Đầm Rưng, huyện Vĩnh Tường (Quyết định số 1562/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc): (23/02/2021)

Tên đồ án: Quy hoạch phân khu xây dựng tỉ lệ 1/2000 Khu du lịch Đầm Rưng, huyện Vĩnh Tường...

Điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Tứ Trưng, huyện Vĩnh Tường đến năm 2030 (Quyết định số 3415/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc): (23/02/2021)

Tên đồ án: Điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Tứ Trưng, huyện Vĩnh Tường đến năm 2030;...

  • Video
  • Photo
  • Bài hát về Vĩnh Tường
IMG_0517
IMG_0365
IMG_0358
IMG_0355
IMG_0350
IMG_0348
  • Thăm dò ý kiến
  • Kết quả
Bạn đánh giá thế nào về việc trả tự do cho những người bán dâm?


Nên (456)
Không nên (124)
Nên, nhưng không phải lúc này (222)