Quy hoạch đô thị

VIDEO: UBND huyện Vĩnh Tường tham gia vào phương án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu phố thương mại truyền thống Shophouse Thổ Tang và quy hoạch chung xây dựng xã Việt Xuân (09/06/2021)

Sáng ngày 09/6/2021, đồng chí Lê Nguyễn Thành Trung – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị tham gia vào phương án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu phố thương mại truyền thống Shophouse Thổ Tang và quy hoạch chung xây dựng xã Việt Xuân đến năm 2030. Dự và có đ...

Quy hoạch phân khu xây dựng tỉ lệ 1/2000 Khu du lịch Đầm Rưng, huyện Vĩnh Tường (Quyết định số 1562/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc): (23/02/2021)

Tên đồ án: Quy hoạch phân khu xây dựng tỉ lệ 1/2000 Khu du lịch Đầm Rưng, huyện Vĩnh Tường...

Điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Tứ Trưng, huyện Vĩnh Tường đến năm 2030 (Quyết định số 3415/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc): (23/02/2021)

Tên đồ án: Điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Tứ Trưng, huyện Vĩnh Tường đến năm 2030;...

  • Video
  • Photo
  • Bài hát về Vĩnh Tường
IMG_0517
IMG_0365
IMG_0358
IMG_0355
IMG_0350
IMG_0348
  • Thăm dò ý kiến
  • Kết quả
Bạn đánh giá thế nào về việc trả tự do cho những người bán dâm?


Nên (456)
Không nên (124)
Nên, nhưng không phải lúc này (222)