• BAN ĐẢNG, ĐOÀN THỂ
  • PHÒNG, ĐƠN VỊ CHUYÊN MÔN
  • CƠ QUAN, TỔ CHỨC KHÁC
  • XÃ, THỊ TRẤN

Tin an ninh quốc phòng

Hội nghị Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Tư pháp năm 2020 20/09/2020

Sáng ngày 19/9/2020, Phòng Tư pháp huyện tổ chức Hội nghị Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Tư pháp năm 2020 cho các đồng chí là lãnh đạo UBND, cán bộ công chức Tư pháp – Hộ tịch, tổ trưởng tổ hoà giải củ...

Tin Trong Nước Và Quốc Tế

75 năm ngày truyền thống các ngành Văn phòng hành chính (Văn phòng HĐND & UBND), Tổ chức Nhà nước (Nội vụ), Công thương (Kinh tế & Hạ tầng), Văn hóa - Thông tin, Lao động (Lao động TB&XH), Tài chính (Tài chính - Kế hoạch), Tư pháp (28/8/1945 – 28/8/2020) 28/08/2020

Ngày 28/8 cách đây 75 năm đã đi vào mốc son lịch sử của dân tộc ta. Đó là ngày Chính phủ lâm thời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa do Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo ra tuyên cáo trước quốc dân đồng b...