• BAN ĐẢNG, ĐOÀN THỂ
  • PHÒNG, ĐƠN VỊ CHUYÊN MÔN
  • CƠ QUAN, TỔ CHỨC KHÁC
  • XÃ, THỊ TRẤN

Tin Kinh tế

Thống nhất phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án Khu đất dịch vụ Cầu Tây, xã Chấn Hưng 17/11/2020

Chiều 16/11/2020, lãnh đạo UBND huyện Vĩnh Tường có buổi làm việc với UBND xã Chấn Hưng và các hộ có đất thu hồi để triển khai một số văn bản của UBND huyện, thống nhất phương án chi trả tiền bồi thườ...

CHUYÊN MỤC NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT

Bài tuyên truyền hiến máu tình nguyện huyện Vĩnh Tường, năm 2020 20/11/2020

Để phong trào hiến máu tình nguyện ngày một lan tỏa trong cộng đồng, chúng ta hãy tìm hiểu và tích cực tham gia hoạt động hiến máu tình nguyện; những ai đã tham gia hiến máu tình nguyện dù chỉ một lần...