Thông tin cần biết

Thông báo về việc nghỉ Tết âm lịch và Quốc khánh trong năm 2022 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

 

 

THÔNG BÁO

V/v nghỉ Tết âm lịch và Quốc khánh trong năm 2022

đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

 

 

Căn cứ Bộ Luật Lao động ngày 20/11/2019;

Thực hiện Thông báo số 09/TB-SLĐTBXH ngày 18/01/2022 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc nghỉ Tết âm lịch và Quốc khánh trong năm 2022 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

UBND huyện Vĩnh Tường thông báo thực hiện lịch nghỉ Tết âm lịch và Quốc khánh trong năm 2022 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, như sau:

1. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (sau đây gọi tắt là công chức, viên chức) nghỉ Tết âm lịch từ thứ Hai ngày 31 tháng 01 năm 2022 đến hết ngày thứ Sáu ngày 04 tháng 02 năm 2022 (tức ngày 29 tháng Chạp năm Tân Sửu đến hết ngày mùng 4 tháng Giêng năm Nhâm Dần).

2. Công chức, viên chức nghỉ lễ Quốc Khánh từ ngày 01 tháng 9 năm 2022 đến hết ngày 02 tháng 9 năm 2022.

3. Các cơ quan, đơn vị thực hiện lịch nghỉ trên phải bố trí sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, đảm bảo tốt công tác phục vụ tổ chức, nhân dân và công tác phòng, chống dịch Covid-19.

4. Các dịp nghỉ hằng tuần, nghỉ lễ, Tết khác thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động.

5. Căn cứ vào điều kiện thực tế, người sử dụng lao động bố trí cho người lao động không thuộc đối tượng tại khoản 1 Thông báo này được nghỉ Tết âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh như sau:

- Đối với dịp nghỉ Tết âm lịch: Lựa chọn 01 ngày cuối năm và 04 ngày đầu năm âm lịch hoặc 02 ngày cuối năm và 03 ngày đầu năm âm lịch;

- Đối với dịp nghỉ lễ Quốc khánh: Ngày 02 tháng 9 dương lịch và lựa chọn 01 ngày liền trước hoặc sau ngày 02 tháng 9;

- Thông báo phương án nghỉ Tết âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh cho người lao động trước khi thực hiện ít nhất 10 ngày;

- Nếu ngày nghỉ hằng tuần trùng và ngày nghỉ lễ, tết quy định tại Khoản 1 Điều 112 Bộ luật Lao động thì người lao động được nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần vào ngày làm việc kế tiếp theo quy định tại khoản 3 Điều 111 Bộ luật Lao động;

- Khuyến khích người sử dụng lao động áp dụng thời gian nghỉ Tết âm lịch cho người lao động như quy định đối với công chức, viên chức.

UBND huyện Vĩnh Tường thông báo để các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, người sử dụng lao động và nhân dân biết, tiện liên hệ công việc./.

Ngày đăng: 25/01/2022
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục