Tin kinh tế

VIDEO: Vĩnh Tường tổ chức thi công thực hiện dự án Khu đất dịch vụ Cầu Tây, xã Chấn Hưng

Sáng 14/01, UBND huyện Vĩnh Tường triển khai các cơ quan liên quan phối hợp với các lực lượng chức năng, UBND xã Chấn Hưng, đơn vị thi công tổ chức san gạt mặt bằng, thực hiện dự án Khu đất dịch vụ Cầu Tây, xã Chấn Hưng.

  

Đơn vị thi công huy động thiết bị thi công dự án (Nhấn vào ảnh để xem video)

 

Khu đất dịch vụ Cầu Tây, xã Chấn Hưng là khu đất dịch vụ phục vụ cho các hộ có đất nông nghiệp bị thu hồi xây dựng Khu công nghiệp Chấn Hưng đã được UBND tỉnh thu hồi đất tại Quyết định số 2951/QĐ-UBND ngày 27/9/2005 với diện tích 15,64 ha và được UBND huyện Vĩnh Tường phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng (BT-GPMB) tại Quyết định số 2199/QĐ-CT ngày 31/8/2006 và Quyết định số 3455/QĐ-CT ngày 21/12/2006. Đã có 241/246 hộ nhận tiền BT-GPMB, tuy nhiên, vẫn chưa có mặt bằng sạch để triển khai dự án.

Ngày 08/6/2020, UBND huyện Vĩnh Tường đã ban hành Quyết định số 766/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án đất dịch vụ bằng tiền để chi trả cho các hộ gia đình, cá nhân có đất nông nghiệp bị thu hồi và Quyết định số 816/QĐ-UBND ngày 22/6/2020 của UBND huyện Vĩnh Tường về việc phê duyệt phương án hỗ trợ đối với các hộ gia đình, cá nhân có đất được giao theo Nghị định 64/NĐ-CP nằm trong phạm vi thực hiện công trình: Khu đất dịch vụ (Khu Cầu Tây), xã Chấn Hưng, huyện Vĩnh Tường.

Đến nay, qua hơn 1 năm triển khai chi trả đất dịch vụ cho các hộ dân đã có  143/246 hộ đã đăng ký nhận đất dịch vụ (diện tích đất dịch vụ là: 2.727,6 m2, tương ứng với diện tích đất thu hồi là: 81.828 m2). Trong đó có 104 hộ đã nhận đầy đủ tiền hỗ trợ an sinh xã hội và tiền hỗ trợ 108 kg thóc còn lại 99 hộ đã đăng ký nhận đất dịch vụ bằng đất nhưng chưa nhận tiền hỗ trợ 2 khoản nêu trên.

 

Triển khai thi công dự án là nhiệm vụ quan trọng và cần thiết để giải quyết chính sách đất dịch vụ cho Nhân dân

 

Để đảm bảo tiến độ triển khai dự án cũng như có mặt bằng để chi trả đất dịch vụ cho các hộ dân đã đăng ký đất dịch vụ, UBND huyện triển khai thi công dự án Khu đất dịch vụ Cầu Tây, xã Chấn Hưng.

Trước khi tổ chức thi công, thực hiện dự án, UBND huyện Vĩnh Tường đã có văn bản thông báo đến Đảng ủy, UBND xã Chấn Hưng và 104 hộ đã nhận tiền BT-GPMB, đăng ký đất dịch vụ và nhận đầy đủ các khoản hỗ trợ khác về thời gian triển khai thi công dự án; tổ chức tuyên truyền tới người dân mục đích, ý nghĩa của dự án. Tổ chức huy động lực lượng, phương tiện san gạt các diện tích theo phương án được duyệt, đảm bảo tiến độ, an toàn, hiệu quả.

Việc triển khai thi công dự án đảm bảo các trình tự, thủ tục trong thời điểm hiện nay là nhiệm vụ quan trọng và cần thiết để hoàn thành giải quyết chính sách đất dịch vụ cho Nhân dân.

 

Nhóm PV

Ngày đăng: 14/01/2022
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục