Thông tin cần biết

Thông báo về việc triển khai thi công dự án: Khu đất dich vụ Cầu Tây, xã Chấn Hưng, huyện Vĩnh Tường

Dự án: Khu đất dịch vụ Cầu Tây, xã Chấn Hưng đã được UBND tỉnh Vĩnh Phúc thu hồi đất tại Quyết định số 2951/QĐ-UBND ngày 27/9/2005 với diện tích là: 15,64ha và được UBND huyện Vĩnh Tường phê duyệt phương án BT-GPMB tại Quyết định số 2199/QĐ-CT ngày 31/8/2006 và Quyết định số 3455/QĐ-CT ngày 21/12/2006. Đã có 241/246 hộ nhận tiền BT-GPMB, tuy nhiên đến nay vẫn chưa có mặt bằng sạch để triển khai dự án.

  

Ngày 08/6/2020, UBND huyện Vĩnh Tường đã ban hành Quyết định số 766/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án đất dịch vụ bằng tiền để chi trả cho các hộ gia đình, cá nhân có đất nông nghiệp bị thu hồi và Quyết định số 816/QĐ-UBND ngày 22/6/2020 của UBND huyện Vĩnh Tường về việc phê duyệt phương án hỗ trợ đối với các hộ gia đình, cá nhân có đất được giao theo NĐ64/NĐ-CP nằm trong phạm vi thực hiện công trình: Khu đất dịch vụ (Khu Cầu Tây), xã Chấn Hưng, huyện Vĩnh Tường;

Đến nay qua hơn 1 năm triển khai chi trá đất dịch vụ cho các hộ dân đã có  143/246 hộ đã đăng ký nhận đất dịch vụ (diện tích đất dịch vụ là: 2.727,6m2, tương ứng với diện tích đất thu hồi là: 81.828m2). Trong đó có 104 hộ đã nhận đầy đủ tiền hỗ trợ an sinh xã hội và tiền hỗ trợ 108kg thóc còn lại 99 hộ đã đăng ký nhận đất dịch vụ bằng đất nhưng chưa nhận tiền hỗ trợ 2 khoản nêu trên.

Để đảm bảo tiến độ triển khai dự án cũng như có mặt bằng để chi trả đất dịch vụ cho các hộ dân đã đăng ký đất dịch vụ, UBND huyện thông báo đến Đảng ủy, UBND xã Chấn Hưng và 104 hộ đã nhận tiền BT-GPMB, đăng ký đất dich vụ và nhận đầy đủ các khoản hỗ trợ khác về thời gian triển khai thi công dự án cụ thể như sau:

1. Thời gian thi công: Bắt đầu từ ngày 14/01/2022 đến khi hoàn thành.

2. Địa điểm: Tại các thửa đất mà hộ dân đã ký đơn bàn giao mặt bằng cho Nhà nước.

Nhận được thông báo này UBND huyện Vĩnh Tường yêu cầu:

- Đảng ủy, UBND xã Chấn Hưng gửi thông báo đến các hộ dân liên quan  và thông tin trên hệ thống loa truyền thanh của địa phương để cán bộ và nhân dân được biết.

- 104 hộ dân trong phạm vi thi công khẩn trương thu dọn cây cối, hoa màu, vật kiến trúc trên đất để bàn giao mặt bằng cho Nhà nước trước ngày 13/01/2022.

- Các hộ dân không liên quan không được gây cản trở trong quá trình thi công, nếu gây trở sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

UBND huyện thông báo để cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Chấn Hưng biết và thực hiện./.

 

Ngày đăng: 13/01/2022
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục