Hoạt động HĐND các cấp

Nội dung báo cáo tóm tắt kết quả kỳ họp thứ hai HĐND huyện KHó XIV, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tới cử tri và nhân dân

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, các Tổ đại biểu HĐND huyện sẽ tiến hành TXCT dưới hình thức chuyển tải nội dung qua các phương tiện thông tin đại chúng của huyện.

  

Thực hiện chỉ đạo của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Tường tại Kế hoạch số 54/KH-HĐND ngày 28/12/2021 về việc tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ Sáu HĐND huyện khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo đó, Cổng Thông tin – GTĐT huyện cung cấp nội dung tiếp xúc cử tri đến thôn, tổ dân phố của đại biểu HĐND huyện để cử tri nắm bắt theo dõi.

Kỳ họp thứ hai HĐND huyện khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 – 2026 diễn ra trong 1,5 ngày (từ 7h30’ ngày 21/12/2021) tại Hội trường Huyện ủy Vĩnh Tường.

Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, Kỳ họp đã diễn ra trang trọng, nghiêm túc, đúng quy định, đảm bảo đầy đủ nội dung chương trình đề ra, các tờ trình trình bày tại kỳ họp đảm bảo ngắn gọn, rõ ràng, đầy đủ. Thời gian đọc báo cáo tại hội trường được rút ngắn, dành nhiều thời gian cho thảo luận tại hội trường và chất vấn.

- Kỳ họp đã xem xét cho ý kiến 31 báo cáo, tờ trình theo luật định,.... Tại kỳ họp đã có 08 ý kiến thảo luận, giải trình tại hội trường liên quan đến tình hình, kết quả phát triển kinh tế - xã hội của huyện năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022; báo cáo công tác của Thường trực và các Ban của HĐND huyện; báo cáo của UBND huyện, các cơ quan tư pháp và các nội dung chuyên đề trình tại họp. Các đại biểu cơ bản đều tán thành với đánh giá tại các báo cáo của UBND huyện và các cơ quan trình kỳ họp và cho rằng, mặc dù trong điều kiện kinh tế xã hội bị tác động rất lớn bởi nhiều khó khăn, nhất là dịch bệnh Covid-19 bùng phát trở lại, nhưng kinh tế của huyện vẫn phát triển, tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện ước tăng 10,06% so với cùng kỳ năm 2020; thu NSNN đạt trên 131,09 % dự toán. Tình hình dịch bệnh Covid 19 trên địa bàn huyện đã được kiểm soát; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, các hoạt động văn hóa xã hội, an nin chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Tuy nhiên, các đại biểu cũng cho rằng UBND huyện cần làm rõ nguyên nhân về một số chỉ tiêu chưa đạt so với kế hoạch đề ra. Các ý kiến đã được lãnh đạo UBND huyện và các cơ quan được giao nhiệm vụ giải trình nghiêm túc.

Tại phiên chất vấn, đã có 05 đại biểu chất vấn. Các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện đã tập trung chất vấn đối với những vấn đề trọng tâm trong các lĩnh vực quản lý, sử dụng trung tâm văn hóa - thể thao xã, thị trấn và nhà văn hóa thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện và cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Các Trưởng phòng được phân công trả lời đúng trọng tâm, rõ ràng, đầy đủ các vấn đề được đại biểu Hội đồng nhân dân huyện chất vấn. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã thay mặt lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện báo cáo làm rõ những vấn đề thuộc trách nhiệm chung của Ủy ban nhân dân huyện. Thủ trưởng cơ quan liên quan đã tham gia giải trình, làm rõ thêm các nội dung đại biểu Hội đồng nhân dân huyện quan tâm.

Việc tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn cơ bản đáp ứng yêu cầu đề ra, được cử tri, dư luận và Nhân dân đánh giá cao. Hội đồng nhân dân huyện ghi nhận tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thủ trưởng các cơ quan chuyên môn đã nắm chắc tình hình, trả lời thẳng thắn, làm rõ vấn đề và đưa ra các giải pháp, lộ trình khắc phục. Nội dung trả lời cơ bản nhận được sự đồng tình của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện.

Kỳ họp đã tổ chức phiên giám sát chuyên đề về công tác quản lý, quy hoạch và sử dụng nghĩa trang nhân dân trên địa bàn huyện và ban hành Nghị quyết về công tác quản lý, quy hoạch và sử dụng nghĩa trang nhân dân trên địa bàn huyện.

 Kỳ họp đã tiến hành kiện toàn nhân sự,  miễn nhiệm 01 Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện do chuyển công tác khác và bầu bổ sung 02 Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2021-2026.

Chủ tọa kỳ họp đã điều hành linh hoạt, đúng chương trình đề ra; dự thảo nghị quyết được chuẩn bị chuyển đến đại biểu để nghiên cứu biểu quyết. Kỳ họp đã thông qua 12 nghị quyết, trong đó có 02 Nghị quyết về công tác nhân sự, với sự nhất trí của 100% đại biểu HĐND huyện. Cụ thể:

1. Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 huyện Vĩnh Tường;

2. Nghị quyết về phân bổ dự toán thu – chi  ngân sách nhà nước huyện năm 2022

3. Nghị quyết v/v phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đường nối từ Đường tỉnh 304 (thị trấn Tứ Trưng) đến đường Vành đai 4 đô thị Vĩnh Phúc (xã Vân Xuân);

4. Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 huyện Vĩnh Tường;

5. Nghị quyết Phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2022 huyện Vĩnh Tường;

6. Nghị quyết về giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ Hai HĐND huyện khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026;

7. Nghị quyết về Thành lập Đoàn giám sát chuyên đề: Giám sát việc thực hiện xây dựng trường chuẩn Quốc gia giai đoạn 2015-2020 trên địa bàn huyện;

8. Nghị quyết về  kết quả giám sát công tác quy hoạch và quản ly nghĩa trang nhân dân trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2021.

9. Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2022 của HĐND huyện;

10. Nghị quyết về kết quả chất vấn tại kỳ họp;

11. Nghị quyết về xác nhận kết quả miễn nhiệm Uỷ viên UBND huyện nhiệm kỳ 2021-2026;

12. Nghị quyết về xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2021-2026.

Kết luận kỳ họp,Chủ tịch HĐND huyện đề nghị các Ban của HĐND huyện; UBND huyện; các cấp, các ngành và các đại biểu HĐND huyện tập trung thực hiện tốt một số nội dung:

Một là, tiếp tục nắm bắt tình hình, triển khai đồng bộ các giải pháp phòng dịch Covid-19 theo quy định, hướng dẫn của cấp trên để thích ứng an toàn, kiểm soát chặt chẽ, hiệu quả dịch bệnh Covid-19, duy trì, phát triển các hoạt động KT-XH, bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Hai là, quyết liệt triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 26, Nghị quyết HĐND huyện về phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Trong đó, tập trung vào các khâu đột phá để phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư hạ tầng xây dựng huyện Vĩnh Tường trở thành đô thị loại IV.

Ba là, tập trung chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện các biện pháp chuyển đổi cây trồng từ trồng. Phát triển chăn nuôi tập trung theo quy mô trang trại, gia trại phù hợp với quy hoạch và nhu cầu thị trường. Phát triển nuôi trồng thủy sản theo hướng bền vững; đa dạng hóa sản phẩm, phương thức nuôi phù hợp với lợi thế so sánh của từng vùng.

Bốn là, thực hiện tốt công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch; đẩy nhanh tiến độ BT - GPMB, nhất là các dự án trọng điểm của tỉnh, của huyện để thu hút đầu tư vào các Khu, Cụm công nghiệp. Tiếp tục hướng dẫn các xã, thị trấn xử lý các trường hợp vi phạm Luật Đất đai theo Nghị quyết số 03 của Huyện ủy, Kế hoạch số 54 của UBND tỉnh; thực hiện Đề án bảo vệ môi trường giai đoạn 2019-2025; đề án di chuyển mồ mả vào nghĩa trang nhân dân.

Năm là, tập trung chỉ đạo quyết liệt các biện pháp thu ngân sách và quản lý thu ngân sách nhà nước trên tất cả các lĩnh vực; xây dựng Kế hoạch triển khai thu ngân sách Nhà nước, nhất là thu thuế ngoài quốc doanh; tăng cường công tác quản lý tài chính đối với các đơn vị dự toán, UBND các xã, thị trấn và trường học.

Sáu là, xây dựng kế hoạch dạy-học phù hợp, hiệu quả đảm bảo phòng chống dịch Covid-19 trong các cơ sở giáo dục; duy trì chất lượng giáo dục mũi nhọn, nâng cao chất lượng giáo dục đại trà. Tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hóa và thông tin. Triển khai đồng bộ các chính sách đối với người có công, dạy nghề, giải quyết việc làm, giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội. Tăng cường kiểm soát thị trường, xử lý kịp thời các trường hợp gian lận thương mại, buôn lậu, hàng giả, hàng nhái, kém chất lượng, đặc biệt là trong dịp tết Nguyên đán sắp tới.

Bảy là, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND các cấp, nhất là việc thực hiện 2 chức năng cơ bản của HĐND là quyết định và giám sát. Đồng thời, tăng cường giám sát, khảo sát, việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của UBND, các cơ quan chuyên môn của UBND, thực hiện các nghị quyết của HĐND huyện mới ban hành.

Tám là, đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo của chính quyền các cấp; siết chặt kỷ luật hành chính, tăng cường thanh tra công vụ; nâng cao đạo đức, văn hóa, tính chuyên nghiệp của cán bộ, CC, VC theo tinh thần Nghị quyết TW4. Tiếp tục thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về đổi mới, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Chín là, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; làm tốt công tác phân loại, xử lý, giải quyết đơn, thư khiếu nại tố cáo. Những vấn đề mới phát sinh cần được tập trung giải quyết ngay từ cơ sở, không để vượt cấp kéo dài hoặc tập trung đông người.

HĐND huyện yêu cầu UBND huyện; các ngành liên quan; UBND các xã, thị trấn sớm có kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết đã được HĐND huyện thông qua, bảo đảm để các Nghị quyết được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Thường trực, các Ban, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND huyện tiếp tục tăng cường hoạt động giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND huyện; tuyên truyền, báo cáo kết quả kỳ họp tới đông đảo các tầng lớp nhân dân; vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của HĐND huyện.

Ngày đăng: 07/01/2022
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục