Hoạt động HĐND các cấp

Diễn văn bế mạc Kỳ họp thứ Sáu HĐND huyện khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 – 2026 của đồng chí Nguyễn Xuân Quang – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

Sau 1,5 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, Kỳ họp thứ Sáu HĐND huyện khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã thành công tốt đẹp. Tại Kỳ họp, đồng chí Nguyễn Xuân Quang – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã có bài phát biểu khẳng định với tinh thần trách nhiệm cao, các đại biểu HĐND huyện đã tích cực, chủ động xem xét, đánh giá và thông qua 12 Nghị quyết. Đây là cơ sở pháp lý rất quan trọng để các cấp, các ngành tổ chức thực hiện, góp phần vào sự phát triển kinh tế- xã hội của huyện trong năm 2022 và năm tiếp theo.

  

Cổng Thông tin - Giao tiếp điện tử huyện trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ Sáu HĐND huyện khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 – 2026 của đồng chí Nguyễn Xuân Quang - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện.

 

 

Kính thưa các vị khách quý!

Thưa các vị đại biểu!

Sau 1,5 ngày làm việc khẩn trương, dân chủ và trách nhiệm; kỳ họp thứ Sáu, HĐND huyện khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã hoàn tất các nội dung, chương trình đề ra.

Tại kỳ họp này, HĐND huyện đã nghe các báo cáo của Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, các Ban của HĐND huyện; Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân; các tờ trình của UBND huyện; tiến hành thảo luận các nội dung trình tại kỳ họp; thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn đối với lãnh đạo UBND huyện, thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện về những vấn đề trọng tâm đang được đại biểu HĐND huyện, cử tri và dư luận quan tâm. Với tinh thần trách nhiệm cao, các đại biểu HĐND huyện đã tích cực, chủ động xem xét, đánh giá và đã quyết định ban hành 12 Nghị quyết. Đây chính là cơ sở pháp lý quan trọng để các cấp, các ngành tổ chức thực hiện, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Kính thưa các vị đại biểu!

Về thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2021, HĐND huyện cơ bản thống nhất và đánh giá: Năm 2021 là năm tiếp tục có những biến động, khó khăn tác động rất lớn tới phát triển KT-XH của đất nước nói chung và huyện Vĩnh Tường nói riêng. Dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng đến tâm lý và đời sống nhân dân. Tuy nhiên, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự đồng tình ủng hộ của nhân dân, bước đầu huyện thích ứng an toàn, kiểm soát chặt chẽ, hiệu quả dịch bệnh Covid-19, duy trì và phát triển các hoạt động KT-XH, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng và nhà nước.

Năm 2021, các chỉ tiêu chính về kinh tế - xã hội đều đạt và vượt kế hoạch đề ra: Tổng giá trị sản xuất (GSS năm 2010) ước đạt 14.672,534 tỷ đồng, đạt 99,04% so KH, tăng 10,06% so cùng kỳ. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; thu ngân sách trên địa bàn huyện đạt cao, ước thực hiện 651.400 triệu đồng (đạt 131,09% so dự toán năm); thu nhập bình quân đầu người trên năm ước đạt 58,5 triệu đồng (tăng 4,0triệu đồng so với năm 2020); các nội dung cam kết với Tỉnh ủy được triển khai thực hiện tốt; an sinh xã hội, nhất là chăm lo cho người nghèo, người cận nghèo và người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 được đặc biệt quan tâm; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được đảm bảo; quốc phòng, an ninh được giữ vững. Khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố, huyện chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là những tín hiệu tích cực, tạo nền tảng quan trọng để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2022 và giai đoạn tiếp theo.

Bên cạnh những kết quả đạt được, HĐND huyện cũng thẳng thắn chỉ ra những mặt còn hạn chế, yếu kém, đó là: Tăng trưởng kinh tế chưa đạt mục tiêu đề ra (tăng 10,06% so cùng kỳ, nhưng chỉ đạt 99,04% so kế hoạch); tiến độ lập một số chương trình đề án chưa đáp ứng được tiến độ; chuẩn bị đầu tư, phân bổ chi tiết vốn đầu tư công còn chậm ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân (cuối năm còn nhiều nguồn chưa phân bổ phải thu hồi chuyển cho nhiệm vụ khác), năng lực một số chủ đầu tư, cơ quan đề xuất còn hạn chế; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện (DDCI) còn thấp – chưa có giải pháp khắc phục; công tác quản lý nhà nước về đất đai và bảo vệ môi trường chưa đáp ứng yêu cầu, vi phạm đất đai ở một số địa phương còn phổ biến – chưa được xử lý dứt điểm; công tác GPMB gặp nhiều khó khăn, làm chậm tiến độ triển khai dự án; triển khai hạ tầng cụm công nghiệp phát triển chậm; công tác giới thiệu việc làm mới cho lao động và xuất khẩu lao động đạt tỷ lệ thấp so cùng kỳ, kế hoạch; tình hình tội phạm về trật tự xã hội, ma túy, cầm đồ, “tín dụng đen”, cờ bạc mặc dù được kiềm chế nhưng vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ khó lường,…

Kính thưa các quý vị đại biểu!

Dự báo năm 2022 sẽ có nhiều khó khăn, thách thức tác động tới nhiệm vụ phát triển KT-XH của huyện như: Thời tiết có thể tiếp tục diễn biến khó lường do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu; dịch Covid-19 tiềm ẩn phức tạp do xuất hiện những biến chủng mới; Sản xuất nông nghiệp phụ thuộc nhiều vào thời tiết, giá cả; công tác BT-GPMB vẫn gặp nhiều khó khăn, nhất là đối với các dự án có nhu cầu thu hồi đất lớn; một số người dân lợi dụng dân chủ không chấp hành chủ trương của Đảng và pháp luật của nhà nước; cùng với nhiều vấn đề xã hội bức xúc cần phải giải quyết như: Đào tạo nghề, giải quyết việc làm, giảm nghèo, tệ nạn xã hội, ô nhiễm môi trường,...

Tại các báo cáo thẩm tra và phiên thảo luận tại kỳ họp các đại biểu đã tập trung, đánh giá những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế trong thực hiện kế hoạch, phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; phân tích, làm rõ nguyên nhân, giải pháp, để thấy rõ những thuận lợi, khó khăn thách thức đan xen trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Việc xác định các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là động lực cho những năm tiếp theo. HĐND huyện cơ bản nhất trí với các mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp, nhiệm vụ chủ yếu mà UBND huyện đề ra.

Để khắc phục những khó khăn, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 26, nhiệm kỳ 2020- 2025, HĐND huyện yêu cầu các cấp, các ngành trong huyện cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

Một là, quyết liệt triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 26, Nghị quyết HĐND huyện về phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Trong đó, tập trung vào các khâu đột phá để phát triển kinh tế - xã hội; tháo gỡ vướng mắc trong GPMB, tập trung đầu tư hạ tầng xây dựng huyện Vĩnh Tường trở thành đô thị loại IV. Vì vậy, cần quán triệt, triển khai, thực hiện nghiêm túc các chủ trương chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy về lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh. Đồng thời tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp của đồng chí Nguyễn Trung Hải - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Hai là, tiếp tục nắm bắt tình hình, triển khai đồng bộ các giải pháp phòng dịch Covid-19 theo quy định, hướng dẫn của cấp trên để thích ứng an toàn, kiểm soát chặt chẽ, hiệu quả dịch bệnh Covid-19, duy trì, phát triển các hoạt động KT-XH, bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Tăng cường hoạt động của Tổ liên gia tự quản và Tổ covid cộng đồng trong phòng, chống dịch Covid-19. Lấy mục tiêu phục vụ nhân dân, con người là trung tâm cho mọi quyết định, đặc biệt chú trọng bảo vệ sức khỏe, tính mạng người dân. Ưu tiên sử dụng ngân sách nhà nước và huy động mọi nguồn lực hợp pháp khác cho công tác phòng, chống dịch Covid-19. Nâng cao năng lực hệ thống y tế, nhất là hệ thống y tế dự phòng. Bảo đảm tiêm đủ vắc xin phòng Covid-19 an toàn, hiệu quả.

Ba là, điều hành ngân sách năm 2022 phù hợp với tình hình thực tế, tăng cường các biện pháp siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính, quản lý chặt chẽ thu, chi ngân sách; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thất thoát ngân sách, tài sản công; triệt để tiết kiệm các khoản chi ngay từ khi lập, giao và thực hiện dự toán để ưu tiên cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Tiết giảm tối đa chi thường xuyên; tiếp tục nghiên cứu đề xuất việc sử dụng kinh phí chi thường xuyên hiệu quả, đúng quy định; tăng cường khai thác các nguồn thu từ đất cho đầu tư phát triển; nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đầu tư công – nhất là đối với các cấp xã.

Bốn là, đẩy nhanh tiến độ lập, phê duyệt các quy hoạch chung xây dựng các xã; thực hiện và quản lý tốt các quy hoạch được duyệt; hoàn thiện đề án đô thị loại IV huyện Vĩnh Tường, đề án phát triển Thổ Tang thành trung tâm thương mại vùng và các đề án phát triển kinh tế - xã hội theo chương trình công tác toàn khóa của BCH Đảng bộ huyện. Khẩn trương hoàn thành dự án Trường THCS Chất lượng cao Vĩnh Tường; đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư dự án thư viện, quán thơ Hồ Xuân Hương, các trục giao thông đô thị loại IV huyện Vĩnh Tường; đẩy nhanh tiến độ GPMB KCN Chấn Hưng, Khu văn hóa đa năng Vĩnh Thịnh – An Tường, Khu xử lý rác thải tập trung, các cụm công nghiệp làng nghề,… Xây dựng hạ tầng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu theo kế hoạch. Tiếp tục hướng dẫn các xã, thị trấn xử lý các trường hợp vi phạm Luật Đất đai theo Nghị quyết số 03 của Huyện ủy, Kế hoạch số 54 của UBND tỉnh; thực hiện đề án bảo vệ môi trường giai đoạn 2019 – 2025; đề án di chuyển mồ mả vào nghĩa trang nhân dân.

Năm là, tập trung chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện các biện pháp chuyển đổi cây trồng . Phát triển chăn nuôi tập trung theo quy mô trang trại, gia trại phù hợp với quy hoạch và nhu cầu thị trường. Phát triển nuôi trồng thủy sản theo hướng bền vững; đa dạng hóa sản phẩm, phương thức nuôi phù hợp với lợi thế so sánh của từng vùng.

Sáu là, xây dựng kế hoạch dạy-học phù hợp, hiệu quả đảm bảo phòng chống dịch Covid-19 trong các cơ sở giáo dục; duy trì chất lượng giáo dục mũi nhọn, nâng cao chất lượng giáo dục đại trà; phát động phong trào xã hội học tập, quan tâm cơ sở vật chất trường học, nhất là hệ thống thư viện cấp tiểu học. Triển khai hiệu quả chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030; tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hóa và thông tin; nâng cao hiệu quả sử dụng các thiết chế văn hóa thể thao các cấp. Triển khai đồng bộ các chính sách đối với người có công, dạy nghề, giải quyết việc làm, giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội theo đề án được duyệt.

Bảy là, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND các cấp, nhất là việc thực hiện 2 chức năng cơ bản của HĐND là quyết định và giám sát. Đồng thời, tăng cường giám sát, khảo sát, việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của UBND, các cơ quan chuyên môn của UBND, thực hiện các nghị quyết của HĐND huyện mới ban hành.

Tám là, đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo của chính quyền các cấp; siết chặt kỷ luật hành chính, tăng cường thanh tra công vụ; nâng cao đạo đức, văn hóa, tính chuyên nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức theo tinh thần Nghị quyết TW4. Tiếp tục thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về đổi mới, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Có giải pháp khắc phục ngay chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện (DDCI).

Chín là, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; làm tốt công tác phân loại, xử lý, giải quyết đơn, thư khiếu nại tố cáo. Những vấn đề mới phát sinh cần được tập trung giải quyết ngay từ cơ sở, không để vượt cấp kéo dài hoặc tập trung đông người. Đảm bảo công tác quân sự - quốc phòng (trong đó có chỉ tiêu tuyển quân năm 2022); đảm bảo an ninh trật tự, tăng cường kiểm soát thị trường, xử lý kịp thời các trường hợp gian lận thương mại, buôn lậu, hàng giả, hàng nhái, kém chất lượng, đặc biệt là trong dịp tết Nguyên đán sắp tới.

Kính thưa các vị đại biểu!

Kỳ họp thứ  Sáu, HĐND huyện khóa XIV đã tiến hành giám sát chuyên đề về việc thực hiện quy hoạch, quản lý và sử dụng nghĩa trang nhân dân; chất vấn đối với 02 Thủ trưởng các cơ quan (Phòng VH&TT huyện, Phòng Tài nguyên & Môi trường); thảo luận, biểu quyết thông qua 10 nghị quyết chuyên đề của HĐND huyện. Đây là cơ sở pháp lý hết sức quan trọng để các cấp, các ngành tổ chức triển khai, thực hiện trong năm 2022 và những năm tiếp theo nhằm thúc đẩy kinh tế - xã hội của huyện phát triển.

Sau kỳ họp này, trên cơ sở kế hoạch của Thường trực HĐND huyện, tôi đề nghị Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND huyện tổ chức cho đại biểu tiếp xúc cử tri, báo cáo kết quả kỳ họp, thông báo các nghị quyết HĐND huyện đã thông qua tại kỳ họp đến các tầng lớp nhân dân. Đồng thời, liên hệ chặt chẽ với cử tri để lắng nghe và phản ánh kịp thời những ý kiến, kiến nghị của cử tri; tăng cường giám sát và đôn đốc việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Đề nghị UBND huyện, các cơ quan chuyên môn triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của HĐND huyện, các kiến nghị của Đoàn giám sát và các lời hứa sau chất vấn tại kỳ họp. Đề nghị Thường trực HĐND, các Ban HĐND, tổ đại biểu và đại biểu HĐND huyện theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện của UBND, các cơ quan chuyên môn của UBND huyện.

Kính thưa các vị đại biểu!

Kỳ họp thứ Sáu, HĐND huyện khóa XIV đã thành công tốt đẹp. Thay mặt Chủ tọa kỳ họp, tôi chân thành cảm ơn đại biểu các cơ quan tỉnh, các vị khách quý đã dành thời gian tham dự kỳ họp. Xin cảm ơn sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Huyện ủy, sự phối hợp chặt chẽ của UBND huyện, Ủy ban MTTQVN huyện, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Chi Cục thi hành án dân sự huyện. Tôi ghi nhận hoạt động tích cực của các Ban, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND huyện; Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND&UBND huyện; các cơ quan chuyên môn của huyện; các cơ quan thông tin, tuyên truyền của tỉnh, của huyện; các bộ phận phục vụ đã góp phần quan trọng vào thành công của kỳ họp.

Chuẩn bị bước sang năm mới 2022 và kỷ niệm 25 năm ngày tái lập tỉnh Vĩnh Phúc, 26 năm tái lập huyện Vĩnh Tường, thay mặt Thường trực HĐND huyện chúc các quý vị đại biểu, các vị khách quý, cùng cử tri và nhân dân trong huyện mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Tôi xin tuyên bố bế mạc kỳ họp thứ Sáu, HĐND huyện khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Xin trân trọng cảm ơn./.

 

Nguyễn Xuân Quang                             

Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Vĩnh Tường

Ngày đăng: 22/12/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục