Tin kinh tế

NHCSXH huyện Vĩnh Tường giảm 10% lãi suất vốn vay tín dụng chính sách xã hội theo Quyết định số 1990/QĐ-TTg ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện Quyết định số 1990/QĐ-TTg ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách tại Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH), Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Vĩnh Tường thực hiện giảm lãi suất cho vay các chương trình tín dụng tại NHCSXH theo Quyết định 1990/QĐ-TTg.

 

 

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện thực hiện giảm lãi suất cho vay các chương trình tín dụng đến các xã, thị trấn

 

Cụ thể: Giảm 10% so với lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách tại NHCSXH do Thủ tướng Chính phủ quy định về lãi suất. Thời gian thực hiện giảm lãi suất cho vay từ ngày 01/10/2021 đến hết ngày 31/12/2021, áp dụng đối với các khoản nợ còn dư nợ trong khoảng thời gian trên. Sau ngày 31/12/2021, Phòng giao dịch NHCSXH huyện áp dụng lãi suất cho vay theo các quy định hiện hành của Thủ tướng Chính phủ. Không áp dụng đối với các khoản nợ đang trong thời gian khoanh nợ. Không áp dụng giảm lãi suất đối với chương trình cho vay trồng rừng sản xuất, phát triển chăn nuôi theo quy định tại Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính phủ.

NHCSXH xác định số lãi được giảm hàng tháng đối với từng khoản nợ vay của khách hàng tại NHCSXH, số tiền lãi giảm tháng 10 và tháng 11 năm 2021 được xác định trong tháng 12/2021, số tiền lãi giảm tháng 12/2021 được thực hiện khi kết thúc ngày 31/12/2021.

Thực hiện hoàn trả số tiền giảm lãi cho người vay như sau: Đối với khách hàng còn dư nợ tại Phòng giao dịch NHCSXH, toàn bộ số tiền lãi giảm được chuyển vào khoản khách hàng đã trả trước tiền lãi và được giảm trừ vào số tiền lãi phải trả của tháng tiếp theo. Đối với khách hàng đã trả hết nợ hoặc nợ vay được khoanh sau khi giảm lãi, NHCSXH sẽ trả vào tài khoản tiền gửi của Tổ viên Tổ tiết kiệm và vay cốn hoặc tiền gửi thanh toán của khách hàng tại NHCSXH và thông báo đến khách hàng. Trường hợp khách hàng đã trả hết nợ, đã đóng tài khoản tiền gửi Tổ viên và không có tài khoản tiền gửi thanh toán tại NHCSXH thì Phòng giao dịch huyện thông báo và thực hiện chi trả bằng tiền mặt cho khách hàng.

Vũ Thị Hồng Khuyên                

Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội huyện

 

Ngày đăng: 08/12/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục