Xây dựng Đảng

VIDEO: Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Tường tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 12 năm 2021

Sáng ngày 03/12, đồng chí Nguyễn Xuân Quang - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy phiên họp thường kỳ tháng 12. Dự hội nghị có các đồng chí trong Thường trực Huyện ủy, HĐND, Ủy viên BTV Huyện ủy, lãnh đạo UBND huyện; lãnh đạo một số cơ quan chuyên môn liên quan của huyện.

 

 

Đ/c Nguyễn Xuân Quang - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị. (Nhấn vào ảnh để xem video)

 

Tại phiên họp, Ban Thường vụ Huyện ủy nghe và cho ý kiến vào dự thảo các nội dung, báo cáo: Báo cáo kết quả công tác lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị năm 2021, phương hướng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022; Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; dự thảo 10 sự kiện nổi bật của huyện năm 2021; báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu – chi ngân sách năm 2021, dự toán năm 2022; Báo cáo kết quả thực hiện đầu tư công năm 2021 và kế hoạch năm 2022, kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025; kết quả thực hiện các chỉ tiêu pháp lệnh 2021, kế hoạch giao chỉ tiêu pháp lệnh năm 2022; Báo cáo công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng năm 2021, nhiệm vụ năm 2022; Báo cáo tiến độ kết quả xây dựng xã NTM nâng cao, thôn dân cư NTM kiểu mẫu năm 2021; Báo cáo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tháng 11/2021; Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2022 và Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2022 và triển khai một số nội dung trọng tâm khác.

Năm 2021, trong bối cảnh phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, song với quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, sự ủng hộ chia sẻ của nhân dân, huyện đã lãnh đạo thực hiện thành công “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội, các nhiệm vụ chính trị trong năm cơ bản hoàn thành.

Nổi bật là kiểm soát thành công dịch Covid-19, đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng và sức khỏe của nhân dân; đảm bảo cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp thường xuyên, liên tục. Lãnh đạo tổ chức thành công, an toàn cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Các nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chỉ đạo kịp thời, hiệu quả. Huyện ủy ban hành 1.560 văn bản phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Thực hiện nghiêm túc việc học tập, quán triệt, triển khai, sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh. Thực hiện Quyết định số 117, ngày 13/01/2021 của BTV Tỉnh ủy về giao chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021, đến ngày 25/11/2021, huyện đã hoàn thành 12/16 chỉ tiêu Tỉnh ủy giao,v.v…

Về phát triển kinh tế, năm 2021, mặc dù chịu tác động của dịch bệnh Covid-19, song kinh tế của huyện vẫn tăng trưởng khá. Tổng giá trị sản xuất (GSS năm 2010) ước đạt 14.672 tỷ đồng, tăng 10,06% so cùng kỳ. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng: CN-XD 54,58%; Dịch vụ 29,88%; NN-LN-TS 15,54%. Thu nhập hình quân đầu người trên năm ước đạt 58,5 triệu đồng (tăng 4,0 triệu đồng so với năm 2020). Lĩnh vực văn hóa, xã hội có những chuyển biến tích cực; an sinh xã hội, nhất là chăm lo cho người nghèo, người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 được đặc biệt quan tâm; Quốc phòng, an ninh được giữ vững, v.v… 

Năm 2022, Huyện ủy Vĩnh Tường tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thích ứng an toàn, kiểm soát chặt chẽ, hiệu quà dịch bệnh Covid-19; tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng hạ tầng đô thị loại IV, thu hút đầu tư các dự án phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội nâng cao đời sống nhân dân. Phấn đấu giá trị sản xuất tăng 10,3% so với năm 2021; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; thu nhập bình quân đầu người 63,18 triệu đồng/người/năm. Thu ngân sách trên địa bàn đạt 837 tỷ 800 triệu đồng. Hoàn thành huyện NTM; tiếp tục chỉ đạo duy trì các tiêu chí NTM tại 03 xã NTM nâng cao, 22 xã NTM trên địa bàn,… Phấn đấu số đảng viên kết nạp mới từ 200 đảng viên trở lên; tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 90 %, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 85% trở lên,…

Trên cơ sở nội dung dự thảo báo cáo và ý kiến gợi ý thảo luận của đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Xuân Quang chủ trì hội nghị, các đại biểu cơ bản nhất trí với nội dung được thông qua. Một số đại biểu có ý kiến tham gia vào các nội dung: Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, công tác đầu tư công, lĩnh vực giáo dục, quốc phòng an ninh, chỉ tiêu văn hóa, lao động việc làm, công tác xây dựng Đảng, số liệu giá trị sản xuất; cho ý kiến vào 10 sự kiện tiêu biểu của năm 2021,…

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Quang - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đánh giá cao ý kiến tham gia của các đại biểu; đồng chí yêu cầu các cơ quan chuyên môn tiếp tục phối hợp tập trung rà soát thống nhất lại số liệu, chỉnh sửa hoàn thiện báo cáo.

Về nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2021, đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu tiếp tục tập trung nỗ lực cao nhất cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 nhằm kiểm soát dịch bệnh để thích ứng an toàn, linh hoạt, sống chung an toàn dịch bệnh Covid-19; tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng, chống dịch; kiểm soát chặt chẽ người đi/về địa phương để hạn chế nguy cơ dịch tại cộng đồng; đẩy mạnh tuyên truyền để người dân tự nguyện xét nghiệm Covid-19; thường xuyên xét nghiệm tầm soát các khu vực có nguy cơ cao.

Về phát triển kinh tế, tạo điều, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh phục hồi kinh tế, đẩy mạnh thực hiện giải ngân vốn đầu tư công để hoàn thành kế hoạch năm 2021; chỉ đạo quyết liệt các biện pháp để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021, đặc biệt các là chỉ tiêu về kinh tế - xã hội, ANQP được BTV Tỉnh ủy giao năm 2021.

Đối với công tác xây dựng Đảng, đồng chí yêu cầu chỉ đạo, hướng dẫn các chi, bộ cơ sở thực hiện kiểm điểm, đánh giá chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên; tổng kết thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021, v.v…

Hội nghị cũng thống nhất và quyết định một số nội dung quan trọng khác.

  

                                                                    Tin, ảnh: Trung Hiếu

Ngày đăng: 03/12/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục