Mục Văn hóa - Xã hội

Huyện Vĩnh Tường tham gia trực tuyến Đại hội đại biểu Hội Khuyến học tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ V, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Sáng 27/11, Hội Khuyến học tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đại hội được tổ chức theo hình thức trực tuyến với 9 điểm cầu huyện, thành phố. Dự Đại hội có PGS.TS Nguyễn Trọng Điều - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam. Về phía tỉnh có các đồng chí: Hoàng Thị Thúy Lan - Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Lê Duy Thành - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Vũ Việt Văn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

 

 

Toàn cảnh đại hội tại điểm cầu Vĩnh Tường.

 

Tại điểm cầu huyện Vĩnh Tường có sự tham gia của đồng chí Lê Nguyễn Thành Trung – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội Khuyến học huyện; đồng chí Lê Chí Thái – Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện và 32 đại biểu chính thức là các đồng chí được Đại hội Hội Khuyến học huyện Vĩnh Tường, nhiệm kỳ 2021 – 2026 bầu dự Đại hội Hội Khuyến học cấp trên.

Toàn tỉnh hiện có 9 hội khuyến học cấp huyện, 136 hội khuyến học cấp cơ sở, có 1.990 chi hội khuyến học và hơn 1.700 ban khuyến học với tổng số 303.000 hội viên, chiếm gần 26% dân số toàn tỉnh. Nhiệm kỳ 2016 - 2021, Hội Khuyến học tỉnh tiếp tục chú trọng xây dựng tổ chức, phát triển hội viên đi đôi với nâng cao chất lượng hoạt động. Các cấp hội đã khơi dậy và phát huy truyền thống hiếu học ngàn đời của dân tộc, động viên các tầng lớp nhân dân tham gia học tập, tích cực đẩy mạnh phong trào học tập suốt đến trong gia đình, dòng họ, cộng đồng. Đến nay, toàn tỉnh có trên 199.000 gia đình được công nhận gia đình học tập, 1.660 lượt dòng họ được công nhận dòng họ học tập, hơn 1.000 cộng đồng học tập và hơn 500 đơn vị học tập. Hội đã phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo cùng các địa phương duy trì hoạt động của 136 Trung tâm học tập cộng đồng.

            5 năm qua, Hội Khuyến học các cấp và cộng đồng đã huy động được trên 180 tỷ đồng để khen thưởng và hỗ trợ học sinh giỏi, học sinh nghèo vượt khó đạt thành tích cao trong học tập. Trong phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2016 - 2021, toàn tỉnh có 627 tập thể, 485 cá nhân tiêu biểu được Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, UBND tỉnh và Hội Khuyến học tỉnh khen thưởng.

 

Các đại biểu tham gia đại hội tại điểm cầu Vĩnh Tường.

 

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan khẳng định, từ khi thành lập đến nay, Hội Khuyến học tỉnh luôn giữ vai trò nòng cốt của phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Đồng chí yêu cầu thời gian tới, các cấp hội khuyến học trong tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc, đầy đủ và thực hiện tốt các quan điểm, chủ trường của Đảng về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết số 29 của Ban Chấp hành Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, Kết luận số 49 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Từ đó, xây dựng các kế hoạch, chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội khuyến học nhiệm kỳ 2021-2026 gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17. Trong đó, cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã học tập phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tiễn mỗi địa phương. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hiểu sâu sắc hơn về tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của Đảng và Nhà nước về giáo dục đào tạo, khuyến học, khuyến tài. Cùng với đó, làm tốt vai trò nòng cốt trong đẩy mạnh các hoạt động học tập thường xuyên, học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, xây dựng xã hội học tập. Nhân rộng các mô hình, các tấm gương công dân học tập, gia đình học tập, dòng họ học tập, đơn vị học tập, cộng đồng học tập để phong trào khuyến học, khuyến tài tiếp tục phát triển sâu rộng, chất lượng.

Đồng chí cũng đề nghị các cấp hội tiếp tục chú trọng việc đổi mới nội dung và phương thức hoạt động bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế địa phương, thiết thực xây dựng xã hội học tập, mở ra sức bật mới cho hoạt động khuyến học. Các cấp chính quyền, Mặt trận tổ quốc và đoàn thể các cấp chú trọng hơn nữa công tác chỉ đạo, phối hợp để mở rộng và nâng cao chất lượng phong trào khuyến học, khuyến tài ở tất cả các địa bàn. Tiếp tục xây dựng các thiết chế văn hóa duy trì hoạt động các trung tâm học tập cộng đồng; sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, các cơ sở văn hóa giáo dục hiện có vào mục tiêu xây dựng xã hội học tập. 

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Hội Khuyến học tỉnh khóa V. Đồng chí Lê Duy Thành - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Cũng trong dịp này, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam đã tặng Cờ thi đua xuất sắc giai đoạn 2016-2021 cho 2 tập thể; tặng Bằng khen cho 6 tập thể và 8 cá nhân.

 

Tin, ảnh: Trung Thành

Ngày đăng: 27/11/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục