Thông tin cần biết

V/v thực hiện văn bản 10298/UBND-VX1 ngày 18/11/2021 của UBND tỉnh về đảm bảo an toàn, phòng, chống dịch bệnh Covid-19

 

Thực hiện văn bản 10298/UBND-VX1 ngày 18/11/2021 của UBND tỉnh về đảm bảo an toàn, phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện, các cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn khẩn trương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các Ban quản lý chợ thuộc phạm vi quản lý: rà soát, thông báo đến cán bộ, người lao động, người dân đã đến, làm việc, tiếp xúc với người dân tại các xã Bồ Sao, Lũng Hoà, thị trấn Thổ Tang từ ngày 10/11/2021 thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch: Khai báo y tế, hạn chế tiếp xúc, tự theo dõi sức khỏe, chủ động xét nghiệm khẳng định âm tính với SARS-CoV-2 mới trở lại làm việc.

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Ngày đăng: 21/11/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục