Hoạt động HĐND các cấp

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện giám sát về công tác lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn xã Lý Nhân

Sáng 03/11, Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện do đồng chí Nguyễn Phương Nam - Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát về công tác lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn xã Lý Nhân.

 

 

Đ/c Nguyễn Phương Nam - Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện chủ trì buổi giám sát.

 

Thực hiện công tác lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, UBND xã Lý Nhân đã chủ động xây dựng kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2021 bám sát với quy định của pháp luật và các văn bản hướng dẫn; kịp thời trình HĐND xã ban hành các Nghị quyết để làm cơ sở triển khai thực hiện; công tác chuẩn bị đầu tư được quan tâm thực hiện đảm bảo theo thẩm quyền. Chủ động phân bổ nguồn vốn đầu tư công được quản lý theo đúng nguyên tắc, tiêu chí và thứ tự ưu tiên. Công tác đấu thầu qua mạng được thực hiện theo quy định, UBND xã không để tồn tại các dự án chậm quyết toán. Tổng số dự án khởi công mới trên địa bàn xã giai đoạn 2021-2025 là 21 dự án với dự kiến tổng nguồn vốn là 147 tỷ 768 triệu đồng. Số dự án khởi công mới năm 2021 là 04 dự án với dự kiến tổng nguồn vốn là 147 tỷ 606 triệu đồng,v.v…

Tại buổi giám sát, các thành viên của đoàn giám sát cơ bản nhất trí với báo cáo của UBND xã, đồng thời đề nghị bổ sung, làm rõ hơn một số nội dung về số liệu, hệ thống bảng, biểu trong báo cáo, công tác phân bổ vốn đầu tư, tiến độ giải ngân vốn các dự án trên địa bàn xã,…

Kết luận buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Phương Nam - Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện ghi nhận, đánh giá cao công tác lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn xã Lý Nhân. Trong thời gian tới, đồng chí yêu cầu xã tập trung thực hiện các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công các dự án; rà soát danh mục các công trình triển khai, trình HĐND cùng cấp thông qua đảm bảo theo quy định, đảm bảo tiến độ các dự án theo kế hoạch; thực hiện nghiêm công tác xây dựng kế hoạch, công tác chuẩn bị đầu tư, phân bổ vốn, quyết toán các dự án hoàn thành theo quy định của pháp luật và các văn bản hướng dẫn,… Đồng chí yêu cầu UBND xã Lý Nhân tiếp thu chọn lọc ý kiến tham gia của các đại biểu, chỉnh sửa nội dung, số liệu, hoàn thiện báo cáo gửi đoàn giám sát.

 

                                                                         Tin, ảnh: Trung Hiếu

 

 

Ngày đăng: 03/11/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục