Quy Hoạch

Thông báo công bố công khai quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 của huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày đăng: 02/11/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục