Hoạt động HĐND các cấp

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện giám sát về công tác lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn xã Yên Lập

Sáng 01/11, Đoàn giám sát củaBan Kinh tế - Xã hội HĐND huyệndo đồng chí Nguyễn Phương Nam - Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy, Trưởng BanKinh tế - Xã hội HĐND huyện làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát về công tác lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn xã Yên Lập.

  

Đ/c Nguyễn Phương Nam - Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện chủ trì buổi giám sát

 

Thực hiện công tác lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025, UBND xã Yên Lập đã chủ động xây dựng kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 – 2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2021 bám sát với quy định của pháp luật và các văn bản hướng dẫn; kịp thời trình HĐND xã ban hành các Nghị quyết để làm cơ sở triển khai thực hiện; công tác chuẩn bị đầu tư được quan tâm thực hiện đảm bảo theo thẩm quyền. Chủ động phân bổ nguồn vốn đầu tư công được quản lý theo đúng nguyên tắc, tiêu chí và thứ tự ưu tiên. Công tác đấu thầu qua mạng được thực hiện theo quy định, UBND xã không để tồn tại các dự án chậm quyết toán,…

Tại buổi giám sát, các thành viên của đoàn giám sát cơ bản nhất trí với báo cáo của UBND xã, đồng thời đề nghị bổ sung, làm rõ hơn một số nội dung về số liệu, hệ thống bảng, biểu trong báo cáo, công tác phân bổ vốn đầu tư, tiến độ giải ngân vốn các dự án trên địa bàn xã,…

Kết luận buổi giám sát, đồng chíNguyễn Phương Nam - Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyệnghi nhận, đánh giá cao công tác lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn xã Yên Lập. Trong thời gian tới, đồng chí yêu cầu xã tập trung thực hiện các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công các dự án; rà soát danh mục các công trình triển khai, trình HĐND cùng cấp thông qua đảm bảo theo quy định, đảm bảo tiến độ các dự án theo kế hoạch; thực hiện nghiêm công tác xây dựng kế hoạch, công tác chuẩn bị đầu tư, phân bổ vốn, quyết toán các dự án hoàn thành theo quy định của pháp luật và các văn bản hướng dẫn,… Bên cạnh đó, UBND xã tiếp thu ý kiến tham gia của các đại biểu, chỉnh sửa nội dung, số liệu, hoàn thiện báo cáo gửi đoàn giám sát.

 

Kiều Trang

Ngày đăng: 01/11/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục