Tin kinh tế

Vĩnh Tường đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021; công tác xử lý vi phạm Luật Đất đai trên địa bàn huyện

Sáng ngày 14/10, UBND huyện tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021; công tác xử lý vi phạm Luật Đất đai trên địa bàn huyện. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Lê Nguyễn Thành Trung - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Hoàng Tuấn Tam - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy phụ trách cụm, Huyện uỷ viên phụ trách xã, thị trấn; thủ trưởng các cơ quan đơn vị liên quan; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, cán bộ địa chính, kế toán các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

 

 

Toàn cảnh hội nghị

 

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Huyện ủy, HĐND huyện trong quản lý đầu tư công trên địa bàn, UBND huyện Vĩnh Tường đã ban hành nhiều văn bản triển khai các quy định mới cũng như quán triệt việc thực hiện một số nhiệm vụ nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch đầu tư công trên địa bàn. Cơ bản UBND các xã, thị trấn đã chủ động xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2021 bám sát với quy định của pháp luật và các văn bản hướng dẫn, kịp thời trình HĐND cùng cấp ban hành các nghị quyết để làm cơ sở triển khai thực hiện. Một số đơn vị đã thực hiện tốt công tác giải ngân vốn đầu tư đạt tỷ lệ cao như: Kim Xá, Đại Đồng, Cao Đại, Thượng Trưng, Vĩnh Sơn, Bình Dương, Vân Xuân, Tân Phú, Tuân Chính, Thị trấn Vĩnh Tường, Vĩnh Thịnh, Phú Đa,... 

Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, từ đầu năm đến nay trên địa bàn huyện đã xử lý được 06/19 trường hợp vi phạm Luật Đất đai mới phát sinh năm 2020; xử lý 94/119 trường hợp vi phạm mới phát sinh năm 2021, còn 25 trường hợp chưa xử lý dứt điểm tại 4 xã, thị trấn: Thổ Tang, Tứ Trưng, Thượng Trưng, Vĩnh Thịnh. Toàn huyện xử lý được 588 trường hợp vi phạm tồn tại trong quản lý, sử dụng đất đai theo Kế hoạch 54 của UBND tỉnh, đạt hơn 71% chỉ tiêu UBND tỉnh  giao năm 2021,… 

 

Đ/c Lê Nguyễn Thành Trung - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện;

đồng chí Hoàng Tuấn Tam - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện chủ trì thảo luận tại hội nghị

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận đánh giá rõ những tồn tại, nguyên nhân, đề ra các giải pháp hữu hiệu để hoàn thành kế hoạch đầu tư công năm 2021; kiên quyết xử lý dứt điểm đối với các trường hợp vi phạm Luật Đất đai, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.

 

 

Đ/c Lê Nguyễn Thành Trung - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện kết luận hội nghị

 

Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Nguyễn Thành Trung - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực của các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trong công tác giải quyết xử lý vi phạm Luật đất đai, thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021 trong thời gian qua.

Về quan điểm, mục tiêu, đồng chí Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan liên quan Chủ tịch UBND các xã, thị trấn phải xác định việc đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thực hiện cao nhất các mục tiêu phát triển KT - XH năm 2021 của huyện Vĩnh Tường trong bối cảnh đại dịch Covid – 19; phát huy tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trực tiếp phụ trách và chịu trách nhiệm trước Huyện ủy, UBND huyện trong thực hiện nhiệm vụ tham mưu, đề xuất, phối hợp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến giải ngân vốn đầu tư công, trên nguyên tắc từng cơ quan, đơn vị phải chủ động tháo gỡ (cần vận dụng linh hoạt trong khuôn khổ pháp luật cho phép để giải quyết nội dung tồn tại) đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra, nếu vượt quá thẩm quyền kịp thời báo cáo Lãnh đạo UBND huyện; phấn đấu tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư ngân sách nhà nước năm 2021 đạt 100% kế hoạch được giao từ đầu năm.

Đối với Ban QLDA đầu tư XDCT huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn: cần thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021. Phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch được giao. Trong trường hợp không giải ngân hết vốn kế hoạch được giao nếu không có lý do khách quan, người đứng đầu, các Chủ đầu tư phải tổ chức kiểm điểm và chịu trách nhiệm trước Huyện ủy, UBND huyện; phải thanh toán dứt điểm nợ XDCB trước khi đề xuất triển khai dự án mới; tăng cường công tác lựa chọn nhà thầu thực hiện các dự án, kiên quyết loại bỏ các nhà thầu không đủ năng lực kinh nghiệm, không phối hợp, các nhà thầu còn dự án chậm quyết toán (mà nguyên nhân do nhà thầu không phối hợp), các nhà thầu nợ thuế tham gia thực hiện các gói thầu (cả xây lắp và tư vấn) trên địa bàn đơn vị mình quản lý. Thực hiện nghiêm việc đấu thầu qua mạng theo quy định; Tập trung chỉ đạo quyết toán các dự án hoàn thành, không để tồn tại các dự án chậm quyết toán.

Đối với các cơ quan chuyên môn căn cứ chức năng nhiệm vụ: Thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm các quy định về quản lý đầu tư xây dựng. Kịp thời phát hiện những sai sót, báo cáo đề xuất biện pháp khắc phục với UBND huyện.

Phòng Tài chính - Kế hoạch: Tổng hợp, báo cáo UBND huyện trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh kế hoạch vốn từ các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp sang các dự án khác có khả năng giải ngân tốt, còn thiếu vốn. Định kỳ hàng tháng, Phòng TC-KH huyện tham mưu cho UBND huyện họp kiểm điểm tiến độ triển khai kế hoạch đầu tư công năm 2021 để kịp thời phát hiện các tồn tại hạn chế, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc và đề xuất phương hướng nhiệm vụ trong tháng tiếp theo đảm bảo việc triển khai đầu tư XDCB được thuận lợi và hoàn thành kế hoạch. Phối hợp với phòng Nội vụ huyện tham mưu, đề xuất hình thức khen thưởng, kỷ luật phù hợp đối với người đứng đầu đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ về giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2021.

Phòng Kinh tế - HT, Tài nguyên & MT cần phối hợp chặt chẽ với Ban QLDA Đầu tư XDCT huyện, UBND các xã thị trấn trong việc thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021 không để xảy ra tình trạng tồn đọng hồ sơ giải quyết các thủ tục đầu tư; đẩy nhanh công tác thẩm định, thẩm tra để rút ngắn thời gian tập trung cho việc triển khai thi công và giải ngân vốn đầu tư. Đẩy nhanh việc kiểm tra công tác nghiệm thu bàn giao công trình đưa vào sử dụng theo phân cấp.Theo chức năng, nhiệm vụ chủ động đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án, giải ngân vốn đầu tư đảm bảo hoàn thành kế hoạch.

Về xử lý vi phạm đất đai, đồng chí Chủ tịch UBND huyện Lê Nguyễn Thành Trung giao UBND các xã, thị trấn 100% vi phạm mới phải được phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời, dứt điểm. Các xã, thị trấn tiếp tục quan tâm chỉ đạo quyết liệt hơn nữa để giải quyết các tồn tại, vi phạm theo kế hoạch của tỉnh, huyện; phấn đấu đến hết ngày 15/11/2021 phải xử lý được tối thiểu 236 trường hợp. UBND các xã, thị trấn căn cứ Quy hoạch sử dụng đất của huyện thời kỳ 2021 - 2030 đã được UBND tỉnh phê duyệt tiếp tục rà soát toàn bộ các trường hợp tồn tại, vi phạm để phân loại theo 04 nhóm. Trước mắt tập trung xử lý đối với các trường hợp thuộc nhóm lập biên bản giữ nguyên hiện trạng sử dụng đất cho đến khi nhà nước thu hồi đất. UBND xã Tân Tiến tập trung xây dựng phương án, kế hoạch tổ chức cưỡng chế đối với các trường hợp vi phạm để tổ chức thực hiện cưỡng chế theo quy định. UBND các xã, thị trấn (Vân Xuân, Vĩnh Thịnh, Lũng Hoà, Tứ Trưng, ThổTang, Thượng Trưng) tổ chức thực hiện xử lý dứt điểm đối với các trường hợp vi phạm đất đai trong năm 2020 và 2021. Phòng Tài nguyên và Môi trường, chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan; các thành viên Tổ giúp việc hướng dẫn các xã, thị trấn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc theo nhóm các trường hợp (trang trại; giao đất trái thẩm quyền; xử lý tháo dỡ …..); tập trung đẩy nhanh tiến độ thẩm định đối với các hồ sơ đề nghị công nhận QSD đất khi các xã đã hoàn thiện và gửi lên; tổng hợp các khó khăn vướng mắc đối với các trường hợp công nhận QSD đất của các xã, thị trấn tham mưu UBND huyện báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh theo quy định.

Về cưỡng chế thu hồi đất, để hoàn thành chỉ tiêu được giao trong năm 2021, UBND huyện giao 02 xã Vân Xuân, Tuân Chính hoàn thiện tất cả các nội dung thiếu sót theo yêu cầu của Tổ rà soát, củng cố hồ sơ và phối hợp với các cơ quan chuyên môn để ban hành được Quyết định cưỡng chế thu hồi đất xong trước ngày 15/11/2021. Các xã: Thượng Trưng, Lũng Hòa, Tân Tiến, Vĩnh Sơn, Cao Đại, Tân Phú đẩy nhanh tiến độ rà soát hồ sơ gửi tổ rà soát hồ sơ cho ý kiến. Đối với các cơ quan chuyên môn của huyện: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình huyện (cơ quan thường trực của Hội đồng bồi thường GPMB) phối hợp với UBND các xã hoàn thiện hồ sơ gửi tổ rà soát. Phòng Tư pháp (Tổ trường tổ rà soát) đẩy nhanh tiến độ rà soát hồ sơ do chủ đầu tư và Hội đồng bồi thường GPMB gửi để đảm bảo tính pháp lý của hồ sơ cưỡng chế thu hồi đất. Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND huyện Quyết định cưỡng chế thu hồi đất đối với những hồ sơ đã đủ điều kiện thực hiện cưỡng chế. Công an huyện nắm bắt tình hình, an ninh, trật tự tại địa phương đặc biệt là các đối tượng cố tình chống đối, không chấp hành Quyết định thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường GPMB của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

 

Thanh Huyền

Ngày đăng: 14/10/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục