Thông tin cần biết

Hướng dẫn người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 nhận hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

Thực Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg ngày 01/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định số28/2021/QĐ-TTg) quy định việc thực hiện chính sách hỗ trợ NLĐ và người SDLĐ bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ BHTN, Công văn số 3068/BHXH-CSXH ngày 01/10/2021 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam vềviệctriển khai thực hiện Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, BHXH huyện Vĩnh Tường hướng dẫn như sau:

 

THÔNG TIN

Hướng dẫn người lao động và người sử dụng lao động

bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 nhận hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

 

Thực Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg ngày 01/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định số28/2021/QĐ-TTg) quy định việc thực hiện chính sách hỗ trợ NLĐ và người SDLĐ bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ BHTN, Công văn số 3068/BHXH-CSXH ngày 01/10/2021 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam vềviệctriển khai thực hiện Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, BHXH huyện Vĩnh Tường hướng dẫn như sau:

I. Đối tượng, mức hỗ trợ

1. Chính sách giảm đóng vào quỹ BHTN

1.1. Đối tượng áp dụng theo Điều 4 Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg là người sử dụng lao động quy định tại Điều 43 của Luật Việc làm đang tham gia BHTN trước ngày 01 tháng 10 năm 2021, không bao gồm các trường hợp sau:

- Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân.

- Đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên theo quy định tại khoản 4 Điều 9 Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

1.2. Mức giảm đóng theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg từ 1% xuống bằng 0% quỹ tiền lương tháng của những NLĐ thuộc đối tượng đang tham gia BHTN.

1.3. Thời gian thực hiện giảm mức đóng theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg là 12 tháng, kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2021 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2022.

1.4. Không áp dụng đối với đối tượng tự nguyện không nhận hỗ trợ.

2. Chính sách hỗ trợ người lao động

2.1. Đối tượng áp dụng theo quy định tại Điều 1 Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg

- NLĐ đang tham gia BHTN tại thời điểm ngày 30 tháng 9 năm 2021 (có tên trong danh sách tham gia BHTN của cơ quan BHXH).

- NLĐ đã dừng tham gia BHTN do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2021có thời gian đóng BHTN được bảo lưu theo quy định của pháp luật về việc làm.

2.2. Các trường hợp không thuộc đối tượng hưởng hỗ trợ

- NLĐ đang làm việc tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân.

- NLĐ đang làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên theo quy định tại khoản 4 Điều 9 Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

- Người đã có quyết định hưởng lương hưu hàng tháng.

- NLĐ tự nguyện không nhận hỗ trợ.

3. Mức hỗ trợ

 Hỗ trợ một lần bằng tiền theo quy định tại Điều 2 Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg. Mức hỗ trợ tính trên cơ sở thời gian đã đóng BHTN tại thời điểm ngày 30 tháng 9 năm 2021 nhưng chưa được tính hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN).

Trường hợp người lao động đã nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp nhưng đến ngày 30 tháng 9 năm 2021 chưa có quyết định hưởng thì xác định mức hỗ trợ trên cơ sở tổng thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp chưa hưởng tại thời điểm ngày 30 tháng 9 năm 2021.

Mức hỗ trợ cụ thể như sau:

a) Thời gian đóng BHTN dưới 12 tháng: hỗ trợ 1.800.000 đồng/người.

b) Thời gian đóng BHTN từ đủ 12 tháng đến dưới 60 tháng: hỗ trợ 2.100.000 đồng/người.

c) Thời gian đóng BHTN từ đủ 60 tháng đến dưới 84 tháng: hỗ trợ 2.400.000 đồng/người.

d) Thời gian đóng BHTN từ đủ 84 tháng đến dưới 108 tháng: hỗ trợ 2.650.000 đồng/người.

đ) Thời gian đóng BHTN từ đủ 108 tháng đến dưới 132 tháng: hỗ trợ 2.900.000 đồng/người.

e) Thời gian đóng BHTN từ đủ 132 tháng trở lên: hỗ trợ 3.300.000 đồng/người.

II.Thời gian thực hiện:

Thời hạn đề nghị hỗ trợ: từ ngày 01/10/2021 đến ngày 31/12/2021.

Để đảm bảo việc chi trả gói hỗ trợ từ Quỹ BHTN trực tiếp tới NLĐ một cách nhanh chóng, thuận tiện, chính xác và an toàn nhất, BHXH huyện Vĩnh Tường khuyến nghị NLĐ nếu chưa có tài khoản ngân hàng thì liên hệ với ngân hàng thuận tiện nhất mở tài khoản để nhận tiền hỗ trợ qua tài khoản ngân hàng.

NLĐ có thể chủ động tra cứu thời gian tham gia BHTN một cách thuận tiện, dễ dàng, nhanh chóng bằng nhiều cách như:

- Trên ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số.

- Từ sổ BHXH của NLĐ.

- Trên Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam tại địa chỉ truy cập: https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/tra-cuu-dong-bao-hiem.aspx

NLĐ có thể giao dịch với cơ quan BHXH bằngcác hình thức thông qua dịch vụ công hoặc trực tiếp tại cơ quan Bảo hiểm xã hội huyện Vĩnh Tường, địa chỉ: Thị trấn Vĩnh Tường, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.

Ngày đăng: 04/10/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục