Hoạt động HĐND các cấp

Ban Pháp chế HĐND huyện giám sát về công tác tuyển dụng, bố trí và sử dụng giáo viên tại Phòng Nội vụ, Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện

Sáng ngày 16/9, Đoàn giám sát của Ban Ban Pháp chế HĐND huyện do đồng chí Bùi Quang Đạo - Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát về công tác tuyển dụng, bố trí và sử dụng giáo viên tại Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện, Phòng Nội vụ huyện từ tháng 01/2019 đến tháng 8/2021. Dự buổi giám sát có đồng chí Lê Chí Thái – HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện.

 

 

Đ/c Bùi Quang Đạo - Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện chủ trì buổi giám sát

 

Tại buổi giám sát, các đại biểu đã nghe báo cáo công tác tuyển dụng, bố trí và sử dụng giáo viên tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện từ tháng 01/2019 đến tháng 8/2021 của Phòng Giáo dục & Đào tạo và Phòng Nội vụ.

Theo báo cáo của Phòng Nội vụ huyện, về công tác tuyển dụng, bố trí và sử dụng giáo viên, đối với cấp Mầm non, biên chế năm 2021 được giao là 955 giáo viên, tiểu học là 1.029 giáo viên, cấp THCS và GDNN-GDTX là 816 giáo viên. Phòng Nội vụ đã hoàn thành đúng, đầy đủ, kịp thời các nhiệm vụ được UBND huyện giao phối hợp trong công tác tuyển dụng giáo viên 2018 - 2021 đảm bảo công bằng, khách quan và đúng quy chế. Về công tác phối hợp trong tuyển dụng giáo viên, Phòng Nội vụ đã phối hợp với Phòng Giáo dục&Đào tạo huyện tổ chức thành công 5 kỳ thi giáo viên Mầm non, Tiểu học và THCS, cụ thể, năm 2019, tuyển dụng được 152 giáo viên; năm 2020 tuyển dụng được 1.098 giáo viên; năm 2021, phòng đang phối hợp để tham mưu tổ chức thi tuyển 100 chỉ tiêu giáo viên Mầm non.

 Theo báo cáo của Phòng GD và ĐT huyện, tính đến ngày 31/7/2021, số biên chế giáo viên mầm non được giao là 805 giáo viên, cấp Tiểu học là 871 giáo viên và cấp THCS là 632 giáo viên. Tổng số cán bộ quản lý biên chế là 216 người, trong đó cấp mầm non là 90 người, cấp Tiểu học là 64 người, cấp THCS là 62 người. Về công tác tuyển dụng giáo viên, từ tháng 01/2019 đến tháng 8/2021, ngành Giáo dục và Đào huyện đã tổ chức thi và tuyển dụng được 419 giáo viên, trong đó có 159 giáo viên mầm non, 171 giáo viên tiểu học và 89 giáo viên THCS. Về việc bố trí và sử dụng giáo viên, hàng năm, Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện đều yêu cầu các nhà trường rà soát, thống kê số giáo viên hiện có của mỗi nhà trường; tham mưu UBND huyện điều động, luân chuyển giáo viên từ trường thừa sang trường thiếu, đồng thời tạo điều kiện cho một số giáo viên có nhu cầu hợp lý hóa gia đình đảm bảo yên tâm công tác và cân đối giữa các nhà trường. Nhìn chung, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã thực hiện nghiêm túc quy trình tổ chức thi tuyển theo kế hoạch đã ban hành và phối hợp chặt chẽ với Phòng Nội vụ tham mưu UBND huyện phân công số giáo viên đã trúng tuyển tại các kỳ thi tuyển dụng về các nhà trường đảm bảo công bằng, khách quan, đúng nhu cầu giáo viên ở các môn cho mỗi trường. Về công tác đào tạo và bồi dưỡng chuyên môn giáo viên, hàng năm giáo viên đều phải tham gia các lớp tập huấn để đảm bảo cập nhật kiến thức và phương pháp theo chương trình mới của các cấp. Về công tác bồi dưỡng chính trị, tổng số CBQL, GV đã được cử đi học từ tháng 01/2019 đến 8/2021 là 80 giáo viên.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận làm rõ một số nội dung như: Công tác phối hợp giữa hai cơ quan; hình thức hợp đồng giáo viên dài hạn nhằm đảm bảo chương trình dạy học; bổ sung thêm báo cáo về công tác thi đua khen thưởng với những giáo viên, cán bộ quản lý đạt thành tích cũng như công tác kỷ luật; công tác tuyển dụng, rà soát bổ nhiệm giáo viên...

Kết luận buổi giám sát, đồng chí Bùi Quang Đạo - Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện ghi nhận, đánh giá cao công tác chuẩn bị nội dung của các đơn vị; đồng thời đề nghị hai phòng tiếp thu ý kiến tham gia của các thành viên đoàn giám sát để hoàn thiện báo cáo đảm bảo đánh giá sâu hơn, đầy đủ hơn. Trong thời gian tới, đồng chí yêu cầu Phòng Nội vụ phối hợp chặt chẽ với Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện trong việc bố trí, rà soát cán bộ, giáo viên tại các trường; thường xuyên kiểm tra công vụ, đôn đốc nhắc nhở các trường hợp sai phạm, chậm chễ; giám sát chặt chẽ hơn nữa công tác giám sát thi đua... Đối với Phòng Giáo dục & Đào tạo, cần phối hợp với Phòng Nội vụ trong công tác bổ nhiệm giáo viên; rà soát chặt chẽ các trường thiếu giáo viên; gắn trách nhiệm cao hơn đối với các hiệu trưởng; quan tâm giải quyết vấn đề bổ nhiệm, đơn thư nặc danh.

 

Tin, ảnh: Lê Phương

Ngày đăng: 16/09/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục