Chuyên mục bảo vệ tài nguyên, môi trường

Vĩnh Tường quyết liệt xử lý vi phạm về đất đai

Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, từ đầu năm đến nay, Vĩnh Tường đã xử lý 6/19 trường hợp vi phạm Luật Đất đai tồn tại trong năm 2020, 85/109 trường hợp vi phạm phát sinh trong năm 2021. Thực hiện công tác quản lý, sử dụng đất đai, cấp ủy, chính quyền các địa phương trên địa bàn huyện đã tăng cường công tác lãnh, chỉ đạo; chủ động kiểm tra, rà soát, phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về đất đai.

 

8 tháng đầu năm 2021, huyện Vĩnh Tường đã xử lý 357 trường hợp vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai theo Kế hoạch 54 của UBND tỉnh.

 

Tại xã Phú Đa, từ đầu năm 2021 đến nay không phát sinh vi phạm mới về đất đai, đồng thời xử lý dứt điểm 3/3 trường hợp vi phạm trên đất nông nghiệp từ năm 2020.

Đối với đất thổ cư, chỉ còn tồn tại vi phạm từ năm 2014 trở về trước và gặp nhiều khó khăn trong việc xử lý do 2 trường hợp lấn chiếm đất công đã xây dựng nhà kiên cố, 24 trường hợp giao đất không đúng thẩm quyền nhưng đa số người dân không giữ được giấy tờ chứng minh về việc đã nộp tiền để được sử dụng đất.

Chủ tịch UBND xã Nguyễn Danh Hồng cho biết: Thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND huyện về xử lý các vi phạm về đất đai, hạn chế vi phạm phát sinh mới, Phú Đa đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về đất đai và tăng cường quản lý, quy hoạch; hàng năm xây dựng kế hoạch phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các trường hợp tồn tại, vi phạm quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn.

Tuy nhiên, do các vi phạm tồn tại từ nhiều năm trước nên gặp nhiều khó khăn trong việc xử lý. Hiện, UBND huyện Vĩnh Tường đã ban hành văn bản hướng dẫn, địa phương tập trung kiểm tra, rà soát, hoàn thiện quy trình, hồ sơ thủ tục theo thẩm quyền, quyết tâm đến năm 2025 sẽ xử lý dứt điểm các tồn tại trên.

Theo Kế hoạch số 54 của UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương thực hiện Chỉ thị 32 của Tỉnh ủy về việc tăng cường công tác phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý vi phạm pháp Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh, năm 2021, tỉnh giao chỉ tiêu huyện Vĩnh Tường phải xử lý 824 trường hợp tồn tại, vi phạm trong quản lý sử dụng đất. Đồng thời, xử lý hình sự 1 vụ đất đai và các trường hợp vi phạm phát sinh trong năm 2020 nhưng chưa xử lý dứt điểm.

Thực hiện nhiệm vụ trên, ngay từ đầu năm, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 570 giao chỉ tiêu thực hiện giải quyết tồn tại và xử lý vi phạm đất đai trong năm 2021 đến từng xã, thị trấn.

Thành lập Tổ rà soát hồ sơ vi phạm đất đai có dấu hiệu tội phạm để truy cứu trách nhiệm hình sự trên địa bàn huyện và ban hành 15 văn bản chỉ đạo, kiểm tra công tác triển khai, hướng dẫn các xã, thị trấn tăng cường công tác xử lý vi phạm Luật Đất đai.

Hiện, 28/28 xã, thị trấn đã xây dựng kế hoạch xử lý Luật Đất đai năm 2021 và kiện toàn Ban chỉ đạo, Hội đồng xử lý vi phạm đất đai, tổ giúp việc xử lý vi phạm; thông báo phân công nhiệm vụ cho thành viên. Đồng thời, lựa chọn các trường hợp để tiến hành xử lý trong năm 2021 đảm bảo theo chỉ tiêu phân bổ của huyện.

Đến tháng 8/2021, toàn huyện đã xử lý 6/19 trường hợp vi phạm tồn tại trong năm 2020 tại xã An Tường, còn 13 trường hợp chưa được xử lý dứt điểm tại 4 xã gồm: Vĩnh Thịnh 1 trường hợp, Lũng Hòa 6 trường hợp, Tân Tiến 5 trường hợp, Vân Xuân 1 trường hợp.

Luỹ kế 8 tháng đầu năm 2021, toàn huyện đã xử lý 357 trường hợp vi phạm tồn tại trong quản lý, sử dụng đất đai theo Kế hoạch số 54 của UBND tỉnh tại 16 xã, thị trấn, đạt 43,3% chỉ tiêu giao.

Hiện nay, 3 xã: Lũng Hòa, Lý Nhân, Nghĩa Hưng đã hoàn thiện xong hồ sơ và gửi Tổ thẩm định của huyện (qua phòng Tài nguyên và Môi trường) nghiên cứu, thẩm định đối với 57 trường hợp giao đất trái thẩm quyền.

Đạt được kết quả trên là do việc thiết lập hồ sơ xử lý tháo dỡ chưa được các xã, thị trấn quan tâm chỉ đạo thực hiện; hồ sơ địa chính tại một số xã bị thất lạc, không đầy đủ, không đồng bộ, dẫn đến quá trình xác định hành vi vi phạm, thiết lập hồ sơ gặp nhiều khó khăn; thời gian xảy ra đã nhiều năm nên các trường hợp được giao đất không đúng thẩm quyền đa số người dân không giữ được giấy tờ chứng minh về việc đã nộp tiền để được sử dụng đất khi đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất người dân phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định gây bức xúc trong nhân dân.

Kiên quyết xử lý dứt điểm đối với các trường hợp vi phạm, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, thời gian tới, huyện Vĩnh Tường tăng cường đôn đốc, hướng dẫn UBND các xã, thị trấn xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm Luật Đất đai phát sinh năm 2020 và 2021.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện xét duyệt hồ sơ đối với 57 trường hợp giao đất không đúng thẩm quyền tại 3 xã: Lũng Hòa, Lý Nhân, Nghĩa Hưng.

Tham mưu UBND huyện tiếp tục thực hiện các đợt kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn UBND các xã, thị trấn hoàn thiện phương án xử lý đối với các trường hợp tồn tại.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn tập trung rà soát, hướng dẫn UBND xã Tân Tiến thiết lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với các trường hợp còn lại để tổ chức thực hiện cưỡng chế theo quy định.

 

Theo baovinhphuc.com

Ngày đăng: 16/09/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục