Thông tin cần biết

Thông báo phân công thành viên Trung tâm Chỉ huy huyện trực chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 từ ngày 06/9 đến hết ngày 12/9/2021

  

THÔNG BÁO

Về việc phân công thành viên Trung tâm Chỉ huy huyện trực chỉ huy

phòng, chống dịch Covid-19 từ ngày 06/9 đến hết ngày 12/9/2021

  

Thực hiện Quyết định số 1268/QĐ-UBND ngày 27/8/2021 của UBND huyện Vĩnh Tường về việc thành lập Trung tâm chỉ huy, phòng chống dịch Covid-19, Chủ tịch UBND huyện - Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy huyện phân công thành viên trực chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 từ ngày 06/9 đến hết ngày 12/9/2021 (theo lịch đính kèm).

Chủ tịch UBND huyện – Chỉ huy trưởng Trung tâm chỉ huy yêu cầu:

- Các thành viên Trung tâm Chỉ huy huyện thực hiện nghiêm lịch trực, đồng thời 15h00’ hằng ngày có mặt tại điểm cầu Trung tâm Chỉ huy huyện (phòng họp số 1, tầng 2 trụ sở HĐND&UBND huyện) họp giao ban trực tuyến với Trung tâm chỉ huy của xã; 17h00’ giao ban trực tuyến với Trung tâm chỉ huy tỉnh. Trường hợp có giao ban đột xuất, Bộ phận thường trực Trung tâm Chỉ huy huyện sẽ thông báo trước.

- Các cơ quan, đơn vị: Công an huyện, Ban CHQS huyện, Trung tâm Y tế huyện, Văn phòng HĐND&UBND huyện cử cán bộ thường trực 24/7 tại trụ sở làm việc Trung tâm Chỉ huy huyện để tiếp nhận thông tin, kịp thời báo cáo Chỉ huy trưởng, các Phó Chỉ huy trưởng và các Thành viên Trung tâm Chỉ huy theo lĩnh vực theo dõi, phụ trách.

- Yêu cầu Chỉ huy trưởng Trung tâm chỉ huy các xã, thị trấn phân công lịch trực, quán triệt các thành viên thực hiện nghiêm lịch trực, thường trực 24/7, đồng thời 15h00’ hằng ngày có mặt tại điểm cầu Trung tâm Chỉ huy xã, thị trấn họp giao ban trực tuyến với Trung tâm chỉ huy huyện.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

Ngày đăng: 08/09/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục