Tin kinh tế

VIDEO: Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Hoàng Tuấn Tam chủ trì hội nghị tháo gỡ khó khăn trong việc thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công tại một số xã

Sáng ngày 08/9, đồng chí Hoàng Tuấn Tam - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện chủ trì hội nghị kiểm điểm tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của các xã Yên Lập, Lũng Hòa, Tân Tiến, An Tường, Vũ Di, Thị trấn Thổ Tang và Thị trấn Tứ Trưng. Dự hội nghị có lãnh đạo các cơ quan Tài nguyên & Môi trường, Kinh tế & Hạ tầng, Tài chính – Kế hoạch và Ban QLDA Đầu tư XDCT huyện; lãnh đạo, cán bộ địa chính 07 xã, thị trấn.

 

 

Đ/c Hoàng Tuấn Tam - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện chủ trì hội nghị (Nhấn vào ảnh để xem video)

 

 

Hội nghị đã đánh giá kết quả giải ngân vốn đầu tư công tháng 8/2021; phân tích các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; các nguyên nhân; đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc và đề ra các nhiệm vụ trong tháng 9/2021 ở từng dự án, từng xã, thị trấn cụ thể.

Trên cơ sở các ý kiến phát biểu, thảo luận, kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Tuấn Tam - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện ghi nhận những cố gắng của các đơn vị trong việc thực hiện giải ngân vốn đầu tư công. Đồng chí yêu cầu, Thủ trưởng các phòng, ban, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn phải xác định việc đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thực hiện cao nhất các mục tiêu phát triển KT-XH năm 2021; phát huy tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trực tiếp phụ trách và chịu trách nhiệm trước Huyện ủy, UBND  huyện trong thực hiện nhiệm vụ tham mưu, đề xuất, phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến giải ngân vốn đầu tư công; phấn đấu tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công ngân sách nhà nước năm 2021 đạt 95-100% kế hoạch được giao từ đầu năm, trong đó hết quý II giải ngân đạt tối thiểu 60% kế hoạch.

Giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện lưu ý Ban QLDA Đầu tư XDCT huyện và các xã, thị trấn tăng cường công tác thẩm định nội bộ; hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh phê duyệt; thường xuyên cập nhật và thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của tỉnh, huyện về các nhiệm vụ và giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; đẩy nhanh hoàn thiện các thủ tục đầu tư để khởi công dự án theo đúng kế hoạch; kiểm điểm tiến độ GPMB, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc liên quan đến thu hồi đất, BT-GPMB hàng tháng; đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công, thực hiện nghiệm thu, lập hồ sơ thanh toán ngay sau khi có khối lượng, hoàn thiện hồ sơ quyết toán hoàn thành, nghiêm cấm phát sinh nợ xây dựng cơ bản, chậm quyết toán dự án hoàn thành; rà soát, điều chuyển kế hoạch vốn giữa các dự án chậm, không có khả năng giải ngân sang các dự án có tiến độ giải ngân tốt còn thiếu vốn; thực hiện nghiêm việc đấu thầu qua mạng, đảm bảo công khai, minh bạch; xử lý nghiêm các nhà thầu chậm trễ trong thi công; phân công, giao trách nhiệm cụ thể cho từng cán bộ trực tiếp theo dõi đối với từng dự án; chịu trách nhiệm toàn diện trước Huyện ủy, UBND huyện khi để xẩy ra chậm trễ, không đạt mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công năm 2021.

Đối với phòng Tài chính – Kế hoạch: Tổng hợp, báo cáo UBND huyện trình UBND tỉnh cắt giảm kế hoạch đầu tư vốn ngân sách tỉnh năm 2021 của các cơ quan, đơn vị đến ngày 30/9/2021 có tỷ lệ giải ngân dưới 60% kế hoạch vốn ngân sách tỉnh đã được giao từ đầu năm 2021 để điều chuyển cho các dự án khác có khả năn giải ngân tốt, còn thiếu vốn; kiến quyết chống trì trệ, xử lý nghiêm các trường hợp tiêu cực trong đầu tư công; đề xuất UBND huyện thành lập Tổ công tác thúc đẩy giải ngân vốn trên địa bàn để đốn đốc, kiểm tra, giám sát, xử lý các điểm nghẽn trong giải ngân vốn đầu tư công.

Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Kho Bạc nhà nước huyện cần phối hợp chặt chẽ với Ban QLDA Đầu tư XDCT huyện trong việc thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021 không để xẩy ra tình trạng tồn đọng hồ sơ giải quyết các thủ tục đầu tư; đẩy nhanh công tác thẩm định, thẩm tra để rút ngắn thời gian tập trung cho việc triển khai thi công và giải ngân vốn đầu tư; chủ động đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án, giải ngân vốn đầu tư công đảm bảo hoàn thành kế hoạch. Định kỳ hàng tháng, Phòng TC-KH tham mưu cho UBND huyện họp kiểm điểm tiến độ triển khai kế hoạch đầu tư công năm 2021 để kịp thời phát hiện các tồn tại, hạn chế, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc và đề xuất phương hướng nhiệm vụ trong tháng tiếp theo đảm bảo việc triển khai đầu tư XDCB được thuận lợi và hoàn thành kế hoạch,…

 

Tin, ảnh: Thanh Huyền

Ngày đăng: 08/09/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục