Thông tin cần biết

THÔNG BÁO Số điện thoại đường dây nóng của Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid - 19 các cấp huyện Vĩnh Tường

  

THÔNG BÁO

Số điện thoại đường dây nóng của Trung tâm chỉ huy phòng,

chống dịch Covid - 19 các cấp huyện Vĩnh Tường

              Thực hiện Quyết định số 1268/QĐ - UBND ngày 27/8/2021 về việc thành lập Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 huyện Vĩnh Tường; các Quyết định của UBND các xã, thị trấn việc thành lập, kiện toàn Trung tâm chỉ huy các xã, thị trấn.

             Để đảm bảo cho việc tiếp nhận, xử lý thông tin về công tác phòng, chống dịch Covid - 19 được kịp thời, thông suốt, hiệu quả, Trung tâm chỉ huy PCDB Covid - 19 huyện thông báo số điện thoại đường dây nóng của Trung tâm chỉ huy  phòng, chống dịch Covid-19 huyện Vĩnh Tường và của Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 các xã, thị trấn  trên địa bàn huyện để các địa phương, các tổ chức, cá nhân biết, liên hệ, phản ánh(có danh sách kèm theo).

              

STT

Trung tâm Chỉ huy

SĐT cố định

SĐT Di động

I

Huyện Vĩnh Tường

02116.283.686

0982.623.466

1

Xã Thượng Trưng

02116.558.234

0986.546.338

2

Xã An Tường

02113.839.417

0868.723.488

3

Xã Tân Phú

02113.838.015

0987.493.628

4

Bồ Sao

02116.259.699

0387.264.184

5

Yên Bình

02112.232.688

0832.505.620

6

TT Tứ Trưng

02113.686.998

0349.688.400

7

Phú Đa

02113.686.100

0989.344.363

8

Vũ Di

02113.889.395

0336.020.158

9

Vĩnh Ninh

02113.839.729

0985.881.629

10

Vĩnh Sơn

02113.838.577

0961.442.582

11

Vĩnh Thịnh

02113.839.630

0978.301.966

12

Tân Tiến

02113.820.342

0868.444.983

13

TT Vĩnh Tường

02113.839.595

0912.702.632

14

Cao Đại

02113.838.011

0946.556.845

15

Vân Xuân

02113.785.260

0969.387.243

16

Đại Đồng

02116.280.166

0388.389.997

17

Tuân Chính

02113.520.668

0975.960.889

18

Nghĩa Hưng

02113.793.876

0978.539.022

19

Lý Nhân

02113.838.870

0968. 55.80.88

20

Lũng Hòa

02113.855.845

0968.518.838

21

Chấn Hưng

02113.838.727

0355.770.809

22

Kim Xá

02113.825.458

0353.619.999

23

Bình Dương

02113.839.203

0977.043.849

24

Việt Xuân

02116.280.499

0982.855.099

25

Tam Phúc

02113.839.233

0363.135.965

26

Yên Lập

0877.896.757

0987.817.927

27

Ngũ Kiên

02113.839.310

0977.549.754

28

TT Thổ Tang

02113.779.382

0961.425.851

 

             Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid - 19 huyện Vĩnh Tường trân trọng thông báo./.

 

Ngày đăng: 08/09/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục