Thời sự tổng hợp

Vĩnh Tường thực hiện hiệu quả “nhiệm vụ kép” vừa phòng chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội

           Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp của nhiệm kỳ mới. Mặc dù dịch bệnh Covid-19 bùng phát trở lại tác động, ảnh hưởng trực tiếp tới việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, song nhờ linh hoạt, chủ động, triển khai đồng bộ các giải pháp, quyết liệt quán triệt quan điểm “Chống dịch như chống giặc”, huyện Vĩnh Tường đã và đang tiếp tục thực hiện hiệu quả mục tiêu kép, giữ vững địa bàn an toàn - ổn định, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội. 

Nhận thức đúng đắn, đầy đủ và thực hiện tốt việc kết hợp hài hòa, hợp lý, hiệu quả giữa phòng ngừa và tấn công dịch bệnh, trong đó phòng là thường xuyên, cơ bản, quyết định; căn cứ các văn bản chỉ đạo của TW, của tỉnh, 6 tháng đầu năm 2021, UBND huyện, BCĐ phòng dịch Covid-19 huyện đã ban hành 168 văn bản chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng dịch (trong đó có 02 Chỉ thị, 02 Công điện khẩn của Chủ tịch UBND huyện, 80 Văn bản hỏa tốc); ban hành Kế hoạch 1177/KH-UBND triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Kế hoạch 1179/KH-UBND ứng phó với các cấp độ dịch Covid-19. Thành lập thêm 04 cơ sở cách ly tập trung cấp huyện, quy mô 1.080 giường cách ly (trong đó, cơ sở cách ly Trung tâm Y tế (cơ sở 2) 100 giường; tại Trường THPT Nguyễn Thị Giang (cũ) quy mô 260 giường; trường THPT Hồ Xuân Hương (cũ), xã Tam Phúc, quy mô 220 giường; tại trường Tiểu học - THCS Nguyễn Viết Xuân, xã Ngũ Kiên, quy mô 500 giường cách ly); chỉ đạo UBND các xã, thị trấn rà soát, chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất và thành lập các khu cách ly cấp xã với quy mô khoảng 3.000 giường tại các trường TH, MN trên địa bàn. Tiếp tục chỉ đạo duy trì, phát huy vai trò của tổ Covid cộng đồng, các đội phản ứng nhanh từ huyện đến xã, kịp thời rà soát, phát hiện, khoanh vùng, cách ly các đối tượng có yếu tố nguy cơ theo quy định. Tại các khu cách ly tập trung, UBND huyện chỉ đạo đảm bảo đầy đủ thuốc, vật tư y tế, hóa chất, nhu yếu phẩm phục vụ các công dân thực hiện cách ly; trang bị đầy đủ Camera giám sát và quần áo phòng hộ cá nhân cho cán bộ, nhân viên y tế trực tiếp tham gia phòng chống dịch Covid-19.

Cùng với chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, UBND huyện tiếp tục huy động mọi nguồn lực, thống nhất nhận thức và hành động “quyết liệt, nhanh chóng, chính xác, dứt khoát”. Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn không được lơ là chủ quan, nhưng cũng không áp dụng các biện pháp quá mức cần thiết gây ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất, kinh doanh. Tùy theo tình hình dịch bệnh, huyện cho phép các cơ sở kinh doanh hàng hóa thiết yếu hoạt động đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch Covid-19 để phục vụ đời sống nhân dân; yêu cầu tạm dừng các nhà hàng, dịch vụ ăn uống, các khu, điểm du lịch, cơ sở lưu trú; quán bar, karaoke, Internet, trò chơi điện tử, bể bơi…; tạm dừng các sự kiện, hoạt động tập trung đông người không cần thiết như Lễ hội, nghi lễ tôn giáo, tín ngưỡng, văn nghệ, thể thao để thực hiện phòng dịch theo quy định.

 

 

Đồng chí Lê Nguyễn Thành Trung – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện,

 Trưởng BCĐ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện kiểm tra tại chốt cầu Vĩnh Thịnh

 

Chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ toàn bộ người ra, vào các cơ quan, yêu cầu người ngoài cơ quan đến liên hệ công tác phải khai báo y tế điện tử và check mã QR-code. Quán triệt tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khi có việc ra ngoài tỉnh phải báo cáo và được sự đồng ý của Thủ trưởng đơn vị, khi về khai báo y tế trung thực những nơi đã đến. Yêu cầu 100% cán bộ, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị cài đặt và sử dụng phần mềm khai báo điện tử Bluezone. Khi tổ chức các cuộc họp, hội nghị tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, đảm bảo giữ khoảng cách và thực hiện tốt yêu cầu 5K của Bộ Y tế. Cùng với đó, UBND huyện cũng chỉ đạo các cơ quan chuyên môn liên quan của huyện tăng cường kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các khu, cụm công nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh; tiếp tục phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát ra vào tỉnh (qua địa bàn huyện); quản lý chặt chẽ công dân về địa phương để sàng lọc, thực hiện các biện pháp phòng dịch; thực hiện các biện pháp hỗ trợ cần thiết cho doanh nghiệp, người nghèo, các đối tượng trợ giúp xã hội trên địa bàn bị ảnh hưởng vì dịch bệnh Covid-19; xây dựng kế hoạch, rà soát, phân loại đối tượng theo nhóm ưu tiên, tổ chức tiêm phòng vắc xin phòng dịch Covid-19 đảm bảo an toàn, đúng đối tượng, tiêu chí theo quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế…

Song song với công tác chỉ đạo kiểm soát dịch bệnh, UBND huyện chủ động đánh giá ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, đề ra các giải pháp hữu hiệu duy trì, thúc đẩy phát triển Kinh tế - xã hội. Mặc dù còn có những khó khăn, thách thức tác động, song với nhiều giải pháp quyết liệt, với tinh thần chủ động, nắm chắc tình hình, dưới sự lãnh đạo, giám sát chặt chẽ, kịp thời của Huyện ủy, HĐND huyện; sự chỉ đạo, điều hành linh hoạt, sáng tạo, quyết liệt của UBND huyện; sự cố gắng, nỗ lực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể Nhân dân, tình hình KT- XH của huyện 6 tháng đầu năm cơ bản ổn định và phát triển, các nhiệm vụ đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân được duy trì. Tổng gá trị sản xuất (GSS năm 2010) ước đạt 7.878,31 tỷ đồng, đạt 46,96% so KH, tăng 12,56% so cùng kỳ. Trong đó: NN-LN-TS: 1.177,58 tỷ đồng, đạt 59,44% KH, tăng 5,44% so cùng kỳ; CN-XD: 4.673,29 tỷ đồng, đạt 46,11% KH, tăng 15,71% so cùng kỳ; Dịch vụ: 2.027,44 tỷ đồng, đạt 43,51% KH, tăng 9,94% so cùng kỳ… Trong sản xuất nông nghiệp, diện tích gieo trồng, năng suất, sản lượng các loại cây cơ bản đạt so kế hoạch. Các mô hình, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm được chỉ đạo, triển khai kịp thời, hiệu quả. Lĩnh vực tài chính tiếp tục được quan tâm thực hiện tốt. Tỷ lệ giải ngân số vốn đầu tư công hết tháng 6/2021, đạt 400.000 tr.đ, bằng 48% kế hoạch (là một trong các huyện có tỷ lệ giải ngân vốn cao nhất tỉnh). Tổng thu Ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện 6 tháng đầu năm 332.525 trđồng (đạt 66,9% so với dự toán năm, bằng 58,8% so cùng kỳ). Các hoạt động an sinh xã hội, nhất là việc chăm lo Tết cho người nghèo, người cận nghèo được đặc biệt quan tâm; lĩnh vực Văn hoá - Xã hội tiếp tục được chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; những vụ việc phức tạp về ANTT được xử lý, giải quyết kịp thời... Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn huyện diễn ra thành công, dân chủ, đúng pháp luật, đảm bảo an toàn với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt cao (đạt 99,76%)...

Nhìn từ những số liệu cụ thể, dễ dàng nhận thấy, dù những chỉ tiêu đặt ra chưa đạt cao so với kế hoạch, cùng kỳ, nhưng những giải pháp mạnh mẽ đang được chỉ đạo triển khai cho thấy những tín hiệu đáng mừng. Đây là những giải pháp đúng đắn, khoa học, là sự nỗ lực, cố gắng không ngừng của cả hệ thống chính trị và Nhân dân, là tiền đề để huyện tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng dịch Covid-19, đảm bảo sức khỏe, tính mạng cho Nhân dân, thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển.

 

 

Lãnh đạo UBND huyện kiểm tra hiện trường, chỉ đạo cưỡng chế thu hồi đất triển khai các công trình, dự án trên địa bàn huyện

 

Dự báo 6 tháng cuối năm 2021 việc thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH của huyện sẽ còn nhiều khó khăn, thách thức lớn tác động như: Ảnh hưởng chung của tình hình dịch bệnh, đặc biệt là dịch Covid-19; Sản xuất nông nghiệp phụ thuộc nhiều vào thời tiết, giá cả, thiên tai; công tác BT-GPMB vẫn gặp nhiều khó khăn, nhất là đối với các dự án có nhu cầu thu hồi số diện tích đất lớn; cùng nhiều khó khăn, hạn chế chưa thể giải quyết dứt điểm ngay mà cần phải có lộ trình,...

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH, hoàn thành chủ đề công tác năm 2021, UBND huyện xác định, nhiệm vụ hàng đầu vẫn là tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, không để bị động, bất ngờ. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện tốt “nhiệm vụ kép”, vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội. Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm: Đảm bảo thu ngân sách; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, nâng cao tiềm lực cho ngành Y tế, đáp ứng mọi tình huống trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 với phương châm “4 tại chỗ”. Tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trọng điểm thu hút đầu tư và triển khai dự án Khu CN Chấn Hưng, Cụm CN Đồng Sóc, Chợ đầu mối nông sản thực phẩm... Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý các khu, cụm công nghiệp, cụm kinh tế - xã hội, đẩy mạnh hoạt động khuyến công và xúc tiến thương mại; tiếp tục cải cách hành chính, tạo môi trường thuận lợi thu hút các nhà đầu tư. Triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, người có công; Nâng cao chất lượng thực thi công vụ trong giải quyết thủ tục hành chính, ứng dụng phần mềm quản lý hồ sơ công việc; xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022,... Đồng thời, chủ động phối hợp với các Sở, ngành của tỉnh thực hiện quy hoạch chung đô thị Vĩnh Tường làm căn cứ để đánh giá, triển khai đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đáp ứng các yêu cầu của đô thị loại IV...

Thực hiện "nhiệm vụ kép" không hề dễ dàng, nhưng nhìn vào kết quả bước đầu đạt được, những quyết tâm của chính quyền, người dân; tin tưởng rằng, với sự đồng lòng và những giải pháp phù hợp, huyện Vĩnh Tường sẽ giữ vững thành quả phòng chống dịch Covid-19, tiếp tục tái khởi động các hoạt động kinh tế - xã hội, hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2021 và những năm tiếp theo./. 

 

Lê Nguyễn Thành Trung     

                                                                        Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

Ngày đăng: 28/08/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục