Tin Nông thôn mới

Phụ nữ Vĩnh Tường tích cực tham gia xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu trên địa bàn huyện

Vĩnh Tường là huyện đồng bằng nằm ở phía Tây Nam tỉnh Vĩnh Phúc với diện tích 144,02 km2; dân số hơn 23 vạn người. Những năm qua, xác định Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới (NTM) là chủ trương đúng đắn, kịp thời của Đảng, hợp lòng dân nên các cấp ủy đảng, chính quyền trong huyện đã chủ động, sáng tạo lãnh chỉ đạo triển khai thực hiện chương trình và đạt được nhiều kết quả tích cực góp phầm làm thay đổi toàn diện diện mạo nông thôn, nông dân huyện Vĩnh Tường. Đến nay, 100% số xã trên địa bàn huyện đạt chuẩn nông thôn mới và huyện hoàn thành thủ tục đề nghị công nhận huyện Nông thôn mới trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

  

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 về xây dựng xã NTM nâng cao, thôn dân cư NTM kiểu mẫu, hướng tới mục tiêu phát triển nông thôn bền vững, nâng cao hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Năm 2020, Vĩnh Tường đã chủ động xây dựng Kế hoạch thực hiện làm điểm xã NTM nâng cao và thôn dân cư NTM kiểu mẫu trên địa bàn huyện. Sau nhiều nỗ lực không ngừng của cả hệ thống chính trị, nhất là cấp ủy, chính quyền cơ sở, ngày 17/6/2021 vừa qua, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số: 1577/QĐ-UBND công nhận xã Tam Phúc đạt chuẩn NTM nâng cao – đây là 1 trong 2 xã của tỉnh về đích NTM nâng cao sớm nhất tỉnh. Trước đó, ngày 20/4/2021 UBND huyện Vĩnh Tường cũng đã ban hành quyết định số 2105/QĐ-UBND về việc công nhận thôn Phúc Lập Trong (xã Tam Phúc) và thôn Thượng (xã Ngũ Kiên) đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu. Đây là tiền đề quan trọng để huyện nhân rộng ra các xã còn lại.

Theo tiêu chí tại Quyết định số 30/2021/QĐ-UBND, ngày 9/6/2021 của UBND tỉnh điều kiện, tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021, thực tế, quá trình nhân rộng sẽ có nhiều khó khăn như: 1- Tỷ lệ số km đường xã và đường từ trung tâm xã đến đường huyện được trồng cây xanh hai bên đường trên 80%; có trên 50 % các tuyến đường trục thôn, liên thôn; ngõ, xóm được trồng cây bóng mát hoặc hàng rào bằng cây xanh hoặc hàng rào khác được phủ xanh hoặc trồng hoa hai bên trục đường do các tuyến đường trong ngõ, xóm đa số được hình thành từ trước, chưa có quy hoạch chi tiết nên rất hẹp, nhiều đoạn không có lề đường và đã được cứng hóa nên không thể trồng cây xanh, hoa hai bên đường. 2- Hay tiêu chí về phân loại rác như: Rác thải được phân loại ngay từ hộ gia đình và được thu gom, vận chuyển, xử lý. Tỷ lệ rác thải được thu gom và xử lý đúng theo quy định trên 80%...Tuy nhiên, thực tế vấn đề phân loại tại gia đình và việc thu gọm, xử lý theo quy định còn chưa đồng bộ….

Trước thực trạng đó, để tiếp tục phát huy hiệu quả hơn nữa vai trò tham gia của các cấp Hội LHPN trong triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. Bám sát Kế hoạch số 145/KH- BTV ngày 28/6/2021 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc, BTV Hội LHPN huyện Vĩnh Tường xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các cấp Hội phụ nữ trong huyện xây dựng kế hoạch tham gia xây dựng NTM gắn liền với triển khai Cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch với 5 không gồm: không đói nghèo, không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, không bạo lực gia đình, không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học cũng như không vi phạm chính sách dân số và 3 sạch gồm: sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ.

Trong đó chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân để người dân hiểu xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu là sự nghiệp của toàn dân, là trách nhiệm và quyền lợi của mỗi người dân nông thôn, là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, trong đó Nhà nước đóng vai trò hỗ trợ, mỗi người dân phải là chủ thể, mỗi gia đình phải đi đầu trong tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền về chủ trương của huyện về phát triển nông nghiệp, chăn nuôi, chuyển đổi cơ cấu cây trồng; quảng bá sản phẩm thương hiệu từ đó có tư duy đổi mới cách thức sản xuất, nâng cao thu nhập; tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa; bảo vệ môi trường; tham gia tích cực hơn nữa phong trào thi đua “Phụ nữ Vĩnh Tường Chung sức xây dựng nông thôn mới” góp phần thực hiện hiệu quả cuộc vận động xây dựng huyện Vĩnh Tường “Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh - Đáng sống”…Hình thức tuyên truyền được đổi mới theo hướng ngày càng đa dạng, phù hợp với tình hình phòng chống dịch bệnh CoVid-19. Bên cạnh phối hợp Cổng thông tin giao tiếp điện tử của huyện thường xuyên viết bài đăng trên chuyên trang, chuyên mục của Hội đoàn thể, Hội LHPN các cấp cũng đã khai thác hiệu quả kênh tuyên truyền qua zalo, facbook của Hội.

BTV Hội LHPN huyện cũng đã chỉ đạo Hội LHPN các xã, thị trấn tham mưu đề xuất với cấp uỷ, chính quyền đăng ký thực hiện nội dung cụ thể, thiết thực để tham gia duy trì và nâng cao các tiêu chí nông thôn mới phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương. Hiện đã có 28/28 xã đăng ký tham gia thực hiện tiêu chí về môi trường, tập trung vào duy trì, nhân rộng đường hoa, phân loại rác thải tại gia đình. BTV Hội LHPN huyện cũng đã phối hợp với UBND huyện xây dựng kế hoạch tham gia truyền thông bảo vệ môi trường năm 2021 với nhiều hoạt động thiết thực như: nhân rộng mô hình phân loại rác thải tại các xã đăng ký xây dựng NTM nâng cao năm 2021 …thời gian thực hiện dự kiến trong quý III/2021.

Để nâng cao đời sống người dân, Hội LHPN huyện đã bám sát chủ trương của Huyện ủy, mục tiêu phát triển kinh tế của huyện chỉ đạo các cấp Hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động phụ nữ tiếp tục nhân rộng các mô hình sản xuất tập trung cho hiệu quả cao như: mô hình trồng bưởi diễn, trồng khoai lang nhật, trồng ngô ngọt năng suất cao, ớt đỏ; mô hình chăn nuôi bò sữa, bò thịt, rắn, chim bồ câu, mô hình nuôi cá giống mới cho giá trị kinh tế cao; duy trì, gìn giữ, phát triển làng nghề truyền thống: tráng bánh cuốn, sản xuất tương bần xã Lũng Hòa; Bánh chưng xã Việt Xuân; đậu Rùa ở Tuân Chính; nghề mộc, nghề rèn (An Tường, Lý Nhân)…

Khai thác tốt các nguồn vốn vay hỗ trợ phụ nữ phát triển sản xuất như: Duy trì tốt hoạt động ủy thác với NHCSXH huyện với tổng dư nợ Hội đang quản lý đến thời điểm báo cáo là 174.947.000 đồng cho 5.144 hộ vay. Phối hợp với phòng giao dịch 04 - quỹ TYM mở rộng hoạt động được 12/28 xã, thị trấn, hiện có 1.562 thành viên tham gia với tổng số dư nợ 15,43 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, tiếp tục vận động phụ nữ tiết kiệm gắn với mua bảo hiểm y tế, đồng thời thực hiện tốt công tác an sinh xã hội như: thăm hỏi, tặng quà gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn; gia đình chính sách nhân các dịp như: Tết nguyên đán, 27/7…Vận động ủng hộ xây dựng Nhà mái ấm tình thương, từ năm 2016 đến nay, từ nguồn vận động, Hội LHPN huyện đã hỗ trợ xây dựng được 18 nhà MATT với tổng trị giá hơn 900 triệu đồng, 6 tháng đầu năm 2021, 28/28 xã, thị trấn tiếp tục vận động ủng hộ được gần 180 triệu đồng.  Tiếp tục duy trì hiệu quả mô hình “Thùng gạo tiết kiệm tập trung”, gây quỹ tặng các gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Tiếp tục duy trì, nhân rộng và thực hiện có hiệu quả hoạt động của các mô hình hỗ trợ thực hiện cuộc vận động: 5 không 3 sạch; các mô hình: Tổ phụ nữ tự quản về vệ sinh môi trường; Tổ phụ nữ “Hạn chế sử dụng túi ni lông”; Tổ phụ nữ “Xử lý rác thải tại gia đình”...Đặc biệt duy trì, nhân rộng đường hoa phụ nữ. Nếu thời điểm năm 2018 toàn huyện có 4km đường hoa thì đến nay đã có 143 đoạn đường hoa với tổng chiều dài hơn 43 km (riêng 8 tháng đầu năm đã có  12/28 đơn vị nhân rộng được 16 đoạn đường hoa với chiều dài gần 7km). Nhiều bãi rác thải tự phát được thay thế bằng những đoạn đường hoa đẹp góp phần thực hiện hiệu quả CVĐ xây dựng huyện Vĩnh Tường Xanh- Sạch- Đẹp- Văn minh- Đáng sống và được cấp ủy, chính quyền, nhân dân đánh giá cao. Tiêu biểu như ở: Thị trấn Tứ Trưng, xã Lũng Hòa, xã Cao Đại....

Có thể nói, sự vào cuộc tích cực, năng động, sáng tạo của các cấp Hội Phụ nữ trên địa bàn huyện trong thời gian qua đã góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên và nhân dân về tư duy phát triển kinh tế, về ý thức, vai trò, trách nhiệm, phát huy nội lực của cộng đồng trong tham gia xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu. Thông qua hoạt động này, chất lượng tổ chức hội cũng được nâng lên, hội viên thêm tin tưởng, gắn bó với tổ chức Hội, cấp ủy, chính quyền ghi nhận đóng góp của phụ nữ.

Trong thời gian tới, Hội LHPN các cấp huyện Vĩnh Tường sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, phát huy sự tham gia tích cực của các tầng lớp phụ nữ và nhân dân về xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu. Tổ chức tốt các hoạt động theo từng tiêu chí CVĐ 5 không 3 sạch góp phần thực hiệu hiệu quả các tiêu chí xây dựng xã NTM nâng cao, thôn dân cư NTM kiểu mẫu trên địa bàn huyện./.

 

Nguyễn Thị Như Hoa            

HUV, Chủ tịch Hội LHPN huyện Vĩnh Tường

Ngày đăng: 26/08/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục