Thời sự trong nước - quốc tế

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 83 năm thành lập Chi bộ Đảng Vĩnh Tường (29/8/1938-29/8/2021)

Ban Tuyên giáo – Dân vận Huyện ủy Vĩnh Tường vừa ban hành Đề cương tuyên truyền nhân kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Chi bộ Đảng Vĩnh Tường (29/8/1938 - 29/8/2021). Ban Biên tập Cổng Thông tin – GTĐT huyện trân trọng giới thiệu toàn văn bản Đề cương:

  

I- SỰ RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CHI BỘ ĐẢNG VĨNH TƯỜNG

1. Sự ra đời Chi bộ Đảng Vĩnh Tường

Ngày 03-02-1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đặt dấu mốc quan trọng trong lịch sử của dân tộc. Là địa bàn có tổ chức và phong trào mạnh của tỉnh Vĩnh Yên, Vĩnh Tường đã nhanh chóng nắm bắt và triển khai nhiều hoạt động theo đường lối, chủ trương của Đảng.

Các tổ chức Nông hội đỏ và Phụ nữ giải phóng ở Bích Đại, Đồng Vệ là cơ sở, đầu mối tiếp nhận sự chỉ đạo của Đảng. Ở đây có những người trung kiên Nguyễn Ngọc Thanh, Bạch Văn Sản, Trần Văn Cán và Nguyễn Văn Mậu. Cũng từ đây, các hoạt động đấu tranh được tổ chức triển khai ở nhiều địa bàn khác của huyện theo sự chỉ đạo chung của Thành uỷ Hà Nội. Cùng với tình hình chung của tỉnh và cả nước trong đợt khủng bố trắng những năm 1930-1931, phong trào cách mạng của huyện bị tổn thất lớn. Tháng 6-1936, một số tù chính trị được trả tự do đã về quê hương. Các đồng chí Nguyễn Tráng, Nguyễn Ngọc Thanh, Bạch Văn Sản,Trần Văn Cán cùng nhiều đồng chí khác đã liên lạc với cơ quan công khai của Xứ uỷ để xin chủ trương chỉ đạo và tổ chức các phong trào đấu tranh. Cùng với các hoạt động công khai, trong thời gian nhưng năm 1936-1938, Vĩnh Tường còn xây dựng cơ sở và tổ chức phong trào hoạt động bí mật.Cơ sở Dẫn Tự, Hoà Lạc do đồng chí Nguyễn Kiến gây dựng những năm 1933- 1935 đã phát triển sang Vũ Di và xây dựng được tổ chức Đoàn thanh niên dân chủ, bắt liên lạc với Xứ uỷ.

Tháng 8-1938, đồng chí Hoàng Văn Thụ, Thường vụ Xứ uỷđã về kiểm tra cơ sở và phong trào ở Vĩnh Tường. Đồng chí đã gặp gỡ và nói chuyện với tổ chức Đoàn thanh niên dân chủ Vĩnh Tường, phổ biến tình hình thế giới, nhiệm vụ và chủ trương của Đảng trong tình hình mới. Đồng chí Hoàng Văn Thụ đã lựa chọn một số đoàn viên hăng hái nhất, bồi dưỡng, giác ngộ về Đảng chuẩn bị cho việc phát triển đảng viên mới. Ngày 29-8-1938, tại làngVũ Di, đồng chí Hoàng Văn Thụ đã tổ chức kết nạp 3 đoàn viên ưu tú vào Đảng gồm: Lê Xoay (Vũ Di); Nguyễn Tráng và Nguyễn Hành (xã Tân Phú) và thành lập Chi bộ Vĩnh Tường do đồng chí Lê Xoay làm Bí thư.Chi bộ Vĩnh Tườngra đời đánh dấu sự trưởng thành của phong trào cách mạng củahuyện nói riêng, của tỉnh Vĩnh Yên nói chung và mở ra thời kỳ phát triển mới trên địa bàn tỉnh.

2. Thành lập Phủ ủy Vĩnh Tường

Sau khi thành lập Ban cán sự tỉnh Vĩnh Yên và được Xứ uỷ tăng cường cán bộ về hoạt động, phong trào cách mạng của Vĩnh Tường có bước phát triển mới. Các đoàn thể quần chúng ở nhiều xã tập hợp và giác ngộ được nhiều người tham gia, qua thử thách, chọn lựa, kết nạp được thêm nhiều đảng viên mới. Đến đầu năm 1941, cơ sở Đảng đã được thành lập ở nhiều nơi như: Hoà Lạc, Dẫn Tự, Vũ Di, Thượng Trưng, Thọ Trưng, Phú Trưng, Bích Đại, Bạch Hạc, chợ Cầu Hạc. Những nơi có các tổ chức quần chúng mạnh là: Đồng Phú, Phú Hạnh, Phú Thứ, Xuân Lai, Bàn Mạch Thượng, Cao Xá, Bình Trù, Đại Định...

Để củng cố cơ sở, giữ vững và phát triển lực lượng, bảo vệ cơ quan Xứ uỷ đóng trên địa bàn, Khu uỷ khu Đ, Ban cán sự tỉnh Vĩnh Yên đã quyết định thành lập Phủ uỷ Vĩnh Tường. Tháng 4-1941, tại Thượng Trưng, đại diện Khu uỷ và ban cán sự tỉnh đã công bố quyết định thành lập Phủ uỷ Vĩnh Tường và hai Tổng uỷ Thượng Trưng, Đồng Phú. Ban Phủ uỷ có 5 đồng chí do đồng chí Nguyễn Tráng, Uỷ viên Ban cán sự tỉnh làm Bí thư. Hai đồng chí uỷ viên Ban Phủ uỷ trực tiếp làm Bí thư hai Tổng uỷ Thượng Trưng và Đồng Phú (Bí thư TổngủyĐồng Phú làđồng chí Nguyễn Hành, Bí thư Tổngủy Thượng Trưng làđồng chí Nguyễn Văn Khé). Vĩnh Tường là phủ đầu tiên trong tỉnh và các tỉnh của khu Đ có tổ chức Đảng từ phủ đến xã. Sự kiện này có ý nghĩa hết sức quan trọng về mặt tổ chức xây dựng Đảng; có thể coi Phủ uỷ là Huyện uỷ lâm thời của Vĩnh Tường thời kỳ này.

3. Thành lập Huyện ủy Vĩnh Tường

Trước yêu cầu về sự lãnh đạo của Đảng đối với tình hình nhiệm vụ trong thời kỳ cách mạng mới, Tỉnh uỷ đã chỉ đạo kiện toàn và củng cố tổ chức Đảng từ huyện tới xã. Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất vào tháng 5-1946, Tỉnh uỷ đã sửa chữa thiếu sót về công tác xây dựng Đảng, chỉ đạo củng cố tổ chức và phát triển đảng viên mới. Tháng 6-1946, Tỉnh uỷ đã lập lại Huyện uỷ Vĩnh Tường, đồng chí Đặng Hữu Khiêm được cử làm Bí thư.Huyện ủy Vĩnh Tường ra đời đã mở ra bước ngoặt mới trong công tác xây dựng phát triển Đảng ở Vĩnh Yên.

Để chuẩn bị tốt cho kháng chiến, Huyện ủy chủ trương đẩy  mạnh phát triển đảng viên mới, củng cố các tổ chức cơ sở Đảng và củng cố  chính quyền nhân dân xã, các chi bộ đảng ghép được tách ra thành các chi bộ đảng độc lập, số lượng đảng viên tăng lên nhanhchóng.Giữa tháng 6-1947, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ nhất được tiến hành tại xã Minh Đức nhằm xác định những nhiệm vụ trong nhiệm kì mới của huyện.Trải qua 83 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ huyện Vĩnh Tường đã tiến hành 26 kỳ Đại hội Đảng. Từ khi mới thành lập tháng 8-1938, Chi bộ Đảng Vĩnh Tường không ngừng phát triển, từ 3 đảng viên ban đầu, đến tháng 7-2021, Đảng bộ huyện có 68 chi, đảng bộ cơ sở (28 đảng bộ xã, thị trấn, 03 đảng bộ cơ quan, 37 chi bộ cơ sở) với hơn 9.469 đảng viên.

II- ĐẢNG BỘ VĨNH TƯỜNG - 83 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

1. Thời kỳ đấu tranh giành chính quyền (1938-1945)

Khi thời cơ cách mạng chín muồi, sáng 21- 8, đoàn quân khởi nghĩa do đồng chí Khuất Thị Vĩnh và Đặng Việt Châu lãnh đạo tập trung xuất phát ở làng Bích Đại tiến về huyện lỵ ở Thổ Tang. Do nước lụt nên không thể huy động nhân dân tham gia, hơn 30 thuyền chở hơn 300 cán bộ, tự vệ và các đội viên cứu quốc với trang bị 27 súng trường cùng nhiều giáo mác, giương cao cờ đỏ sao vàng, khẩu hiệu tiến vào huyện đường, khí thế rất dũng mãnh, hô vang khẩu hiệu “Ủng hộ Việt Minh”, “Chính quyền về tay nhân dân”. Với sự ủng hộ của nhân dân, các thuyền áp sát cổng, tự vệ ở tư thế sẵn sàng chiến đấu, nhanh chóng chiếm được huyện lỵ, tuyên bố xoá bỏ chính quyền tay sai phát xít Nhật. Uỷ ban khởi nghĩa tổ chức ngay cuộc mít tinh ở huyện đường, thông báo chính quyền địch bị giải tán và tuyên bố thành lập Uỷ ban nhân dân Cách mạng Lâm thời huyện Vĩnh Tường do đồng chí Đặng Hữu Khiêm làm chủ tịch. Cuộc khởi nghĩa giành thắng lợi vẻ vang, góp phần cùng cả nước làm nên cuộc cách mạng tháng Tám năm 1945, đập tan xiềng xích của chế độ thực dân, phong kiến, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam châu Á, mở ra một kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

2. Thời kỳ bảo vệ thành quả Cách mạng tháng Tám, tiến hành 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945-1975)

Bước vào xây dựng chế độ mới chưa được  bao lâu thì thực dân Pháp trở lại xâm lược nước ta một lần nữa. Từ năm 1949 đến năm 1954, huyện Vĩnh Tường là vùng địch tạm chiếm đóng. Trong 5 năm đấu tranh trực diện với kẻ thù, quân và dân huyện Vĩnh Tường đã tiến hành đánh địch gần 200 trận, tiêu diệt 2000 tên địch, làm thất bại âm mưu bình định, chiếm đóng của địch. Nhiều địa phương tiêu biểu, quật khởi đánh giặc lập nên những chiến công to lớn như: Minh Đức, Ngũ Kiên, Đội Cấn, Bình Dương, Đại Đồng…

Sau năm 1954, miền Bắc được hoàn toàn giải phòng, miền Nambị đế quốc Mỹxâm lược, âm mưu chia cắt lâu dài đất nước ta. Cách mạng Việt Nam từ đây cùng một lúc phải thực hiện 2 nhiệm vụchiến lược cách mạng là xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và tiếp tục tiến hành cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân ở miền Nam, tiến tới thống nhất Tổ quốc. Với tinh thần “Không có gì quý hơn độc lập tự do” Đảng bộ và nhân dân huyện Vĩnh Tường đã thực hiện thắng lợi khẩu hiệu “Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”. Tổng kết cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, huyện Vĩnh Tường đã động viên 29.600 lượt người tham gia bộ đội, 2.800 người tham gia thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, làm nhiệm vụ chiến đấu và phục vụ chiến đấu trên khắp các chiến trường, đóng góp 394.000 tấn lương thực, thực phẩm, 12 triệu ngày công phục vụ chiến đấu... Vĩnh Tường luôn là huyện dẫn đầu các địa phương trong tỉnh về năng suất lúa đạt trên 5tấn/ha, đi đầu trong phong trào làm phân bón, phong trào chăn nuôi và phong trào trồng cây…nổi tiếng miền Bắc được Bác Hồ về thăm và viết thư khen ngợi.

Huyện và 14 xã (Vũ Di, Thượng Trưng, Ngũ Kiên, Tuân Chính, Cao Đại, Bình Dương, Đại Đồng, Tân Cương, An Tường, Tam Phúc, Chấn Hưng, Phú Đa, thị trấn Vĩnh Tường, Tứ Trưng) được Nhà nước phong tặng Danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Pháp; hợp tác xã nông nghiệp xã Tứ Trưng được phong tặng Danh hiệu Anh hùng lao động; 407 Mẹ được phong tặng và truy tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam Anh hùng; 6 đồng chí được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân; 01 đồng chí được phongDanh hiệu Anh hùng lao động. Nhiều tập thể và cá nhân được tặng thưởng Huân chương chiến công, Huân chương độc lập, Huân chương kháng chiến, Huân chương lao động, cùng nhiều Bằng khen, giấy khen, cờ các loại và nhiều phần thưởng khác.

3. Thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; lãnh đạo thực hiện đường lối đổi mới của Đảng (1975- 2021)

Mười năm đầu sau ngày đất nước thống nhất (1976-1986), thành tích nổi bật của Đảng bộ và nhân dân huyện Vĩnh Tường là luôn trung thành tuyệt đối với chủ trương, đường lối lãnh đạo của Đảng và có nhiều cố gắng khắc phục khó khăn do hậu quả của chiến tranh để lại, cơ chế quản lý tập trung quan liêu bao cấp và cuộc khủng hoảng kinh tế tác động để ổn định đời sống nhân dân. 

Từ năm 1986 đến năm 2000, thực hiện đường lối đổi mới do Đảng cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo, Đảng bộ huyện Vĩnh Tường đã vận dụng sáng tạo đường lối đổi mới của Đảng vào thực tiễn địa phương, khai thác tối đa tiềm năng, thế mạnh của huyện để phát triển kinh tế - xã hội, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Vĩnh Tường tự hào là nơi thíđiểm cơ chế khoán hộ của Tỉnhủy Vĩnh Phúc năm 1966, đến năm 1981 Vĩnh Tường cũng là nơi được chọn làm thíđiểmđể Ban Bí thư ra Chỉ thị số 100-CT/TW về khoán sản phẩm cuối cùngđến nhóm và người lao động. Sau khi tái lập huyện, Vĩnh Tường có nhữngđột phá trong quản lý nông nghiệp và phát triển nông nghiệp như nghiên cứu và chỉđạo mở rộng gieo cấy lúa xuân muộn, chăn nuôi bò sữa, dồn ghép ruộngđất và nhiềuđổi mới khác làm cho vùngđất giàu truyền thống cách mạng này càng có nhiều thành tựu mới.

Trong giai đoạn 2000-2020, Đảng bộ huyện lãnh đạo nhân dân tiếp tục thực hiện nhiệm vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng Nông thôn mới và đã đạt nhiều kết quả. Các chỉ tiêu cơ bản đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.Thu nhập bình quân đầu người tăng từ 2,09 triệu đồng năm 2000 lên 54,5 triệu đồng năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,4%. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, tăng tỷ trọng ngành công nghiệp, dịch vụ; giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp. Tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện năm 2020 đạt 1.206,881 triệu đồng (là năm thứ 3 liên tiếp từ 2018 thu ngân sách đạt trên 1.000 tỷ đồng). Là huyện duy nhất trong tỉnh thực hiện thành công chủ trương dồn thửa đổi ruộng, hình thành cánh đồng mẫu lớn tại 08 xã với diện tích gần 1.300 ha. 100% số xã trên địa bàn huyện (25/25 xã) đã về đích nông thôn mới...Đã thu hút nhiều dự án đầu tư vào 4 cụm công nghiệp của huyện, tiêu biểu như: Công ty TNHH YPE Vina và Công ty TNHH Korea Circuit của Tập đoàn Young tại cụm CCN Đồng Sóc.Diện mạo đô thị có nhiều đổi mới, nhiều công trình, dự án lớn được triển khai, hoàn thành như: Công trình trung tâm hội nghị, công viên Quảng trường, cải tạo chỉnh trang hồ vực Xanh, Cung văn hóa thiếu nhi huyện, đường trục trung tâm huyện...

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến, đáp ứng ngày càng cao nhu cầu của người dân.Giáo dục & Đào tạo luôn ở vị trí tốp đầu của tỉnh, tiếp tục nhận được sự quan tâm đầu tư của toàn xã hội. 100% trường đạt chuẩn quốc gia, nhiều học sinh quê Vĩnh Tường đã đạt nhiều giải cao trong các kỳ thi quốc tế, quốc gia. Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân, Dân số - KHHGĐ có nhiều tiến bộ. Từ năm 2007, 100% xã, thị trấn trong huyện đạt chuẩn Quốc gia về Y tế xã. Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh được triển khai đồng bộ, hiệu quả.Văn hoá, thông tin, thể thao tiếp tục phát triển đáp ứng phong phú đời sống tinh thần của nhân dân. Huyện có 20 di tích được xếp hạng cấp Quốc gia; 60 di tích được xếp hạng cấp tỉnh. Đền Liệt sỹ huyện hoàn thành, là công trình văn hóa tâm linh để tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ cũng như giáo dục cho thế hệ trẻ về công lao to lớn của thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc. Công tác lao động, việc làm, các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đúng quy định. Công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân được củng cố. Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện cơ bản ổn định. Công tác thanh tra, tiếp dân và giải quyết khiếu nại tố cáo được các cấp uỷ đảng, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và từng bước đổi mới theo hướng đồng bộ, quyết liệt và hiệu quả.

Công tác xây dựng Đảng được coi trọng, không ngừng phát huy khối đoàn kết, thống nhất trong Đảng, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên.Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ủy luôn được các cấp ủy trong huyện quan tâm chỉ đạo đã và đang đạt kết quả quan trọng, làm chuyển biến nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Hoạt động của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể có nhiều đổi mới. Việc sắp xếp, tinh giản bộ máy, tinh giảm biên chế đều vượt chỉ tiêu đề ra. Chỉ đạo hoàn thành việc nhập xã Tân Cương với xã Phú Thịnh thành xã Tân Phú (Là đơn vị duy nhất của tỉnh thực hiện việc sáp nhập xã). Năm 2018, huyện đã tổ chức Lễ khai trương hoạt động Trung tâm Hành chính công và Trụ sở Tiếp Công dân.Tính trong 5 năm gần đây (2015 - 2020), huyện có 5 tập thể được tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba; 10 tập thể, cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 442 tập thể, cá nhân được các bộ, ngành của Trung ương tặng Cờ thi đua và Bằng khen; hơn 1400 tập thể, cá nhân được công nhận là tập thể lao động xuất sắc, đơn vị quyết thắng, chiến sỹ thi đua và hơn 5000 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ được Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen.

Sau Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025,  Đảng bộ huyện tiếp tục lãnh đạo nhân dân tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ kép, vừa lãnh đạo phát triển kinh tế- xã hội, vừa tập trung chỉ đạo công tác phòng chống dịch Covid-19. Nhịp độ tăng giá trị sản xuất bình quân năm 2020 đạt 7,91%, trong 6 tháng đầu năm 2021 đạt 12,56%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 54,5 triệu đồng. Huyện đã triển khai, thực hiện tốtchủ trương xây dựng, cải tạo hệ thống cống, rãnh thoát nước thải khắc phục ô nhiễm môi trường với chiều 138,26km. Công tác đền bù, giải phóng mặt bằng tiếp tục được chỉ đạo thực hiện quyết liệt. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến, đáp ứng ngày càng cao nhu cầu của người dân. Huyện có 02 Lễ hội được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể Quốc gia. Giáo dục & Đào tạo luôn ở vị trí tốp đầu của tỉnh,tiếp tục nhận được sự quan tâm đầu tư của toàn xã hội. Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân, DS- KHHGĐ có nhiều tiến bộ.Cuộc vận động “Xây dựng huyện Vĩnh Tường Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh - Đáng sống” giai đoạn 2020 - 2025 tiếp tục được triển khai hiệu quả. Đặc biệt, đã tổ chức thành công Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện đảm bảo an toàn, tỷ lệ cử tri đi bầu đạt cao (đạt 99,76%)...

             III- BÀI HỌC KINH NGHIỆM

Một là: Đảng bộ Vĩnh Tườngcần tiếp tục nắm vững chủ trương, đường lối lãnh đạo của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, để vận dụng sáng tạo vào điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của địa phương bằng các nghị quyết, chỉ thị, kết luận và chương trình cụ thể. Trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị cần xác định được nhiệm vụ trọng tâm và tạo được giải pháp có tính đột phá trong từng lĩnh vực, từng giai đoạn phù hợp vớiđiều kiện thực tiễn của huyện.

Hai là: Trong từng thời kỳ lịch sử, Đảng bộphải luôn xây dựng được khối đoàn kết, thống nhất, trước hết là trong cấp ủy, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị. Coi trọng việc xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh từ huyện đến cơ sở. Làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của từng thời kỳ; nhất làđội ngũ cán bộ lãnhđạo chủ chốt các cấp, các ngành, phát huy được trí tuệ tập thể, đồng thời khuyến khích tính năng động sáng tạo của các cá nhân, nêu cao tinh thần tiên phong guương mẫu của Thường trực, Ban Thường vụ cấpủy và ngườiđứngđầu cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở.

Ba là: Đảng bộcần thường xuyên quan tâm nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng, thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng. Làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ đảng viên gắn với các cuộc vận động, chỉnh đốn trong Đảng. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm những vụ vi phạm của tổ chức Đảng và đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Bốn là: Trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng bộ phải luôn hướng về cơ sở, dựa và dân để xây dựng cơ sở, phong trào cách mạng. Tôn trọng phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Xử lý kịp thời những vướng mắc phát sinh. Chú trọng xây dựng mô hình, tổng kết thực tiễn, phát hiện nhân tố mới để nhân ra diện rộng. Chăm lo bồi dưỡng sức dân, tăng trưởng về kinh tế phải đi đôi với phát triển văn hóa và các lĩnh vực xã hội, bảo vệ môi trường. Giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tăng cường mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân, củng có niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Năm là: Đảng bộcần tranh thủ được sự giúp đỡ của cấp trên trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và đầu tư nguồn lực cho sự phát triển. Khai thác tối đa tiềm năng, thế mạnh của địa phương, đồng thời sử dụng có hiệu quả nguồn lực từ bên ngoài để đầu tư, phát triển, xây dựng quê hương.

Những kết quả đạt được và những kinh nghiệm lãnh đạo của Đảng bộ hơn 83 năm qua, đã và đang tạo ra cho huyện Vĩnh Tường có một thế và lực mới. Đây là cơ sở vững chắc, là điều kiện để huyện Vĩnh Tường tiếp tục vươn lên phát triển mạnh mẽ ở thế kỳ XXI, thực hiện thắng lợi mục tiêu“Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, phấn đấu đưa huyện trở thành đô thị loại IV vào những năm đầu thập niên 20 và đến năm 2030 trở thành thị xã vệ tinh của đô thị Vĩnh Phúc./.

BAN TUYÊN GIÁO - DÂN VẬN HUYỆN ỦY

Ngày đăng: 20/08/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*