Hoạt động HĐND các cấp

Nội dung Báo cáo tóm tắt kết quả Kỳ họp thứ Hai HĐND huyện khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tới cử tri và nhân dân

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, các Tổ đại biểu HĐND huyện sẽ tiến hành TXCT dưới hình thức chuyển tải nội dung qua các phương tiện thông tin đại chúng của huyện.

  

Thực hiện chỉ đạo của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Tường tại Kế hoạch số 27/KH-HĐND ngày 13/8/2021 về việc tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ Hai HĐND huyện khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo đó, Cổng Thông tin – GTĐT huyện cung cấp nội dung tiếp xúc cử tri đến thôn, tổ dân phố của đại biểu HĐND huyện để cử tri nắm bắt theo dõi.

Nội dung báo cáo tóm tắt kết quả Kỳ họp thứ Hai HĐND huyện khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 như sau: 

 

"Kỳ họp thứ Hai (Kỳ họp giữa năm 2021) HĐND huyện Vĩnh Tường khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 được tổ chức trong 01 ngày (20/7/2021) tại Hội trường Huyện ủy. Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ Hai đã hoàn thành tốt nội dung, chương trình đề ra.

Tại Kỳ họp, các đại biểu HĐND huyện nghe, thảo luận và thông qua 26 văn bản,báo cáo theo luật định; nghe 5 ý kiến tham luận trên tinh thần thẳng thắn, tâm huyết về các vấn đề liên quan ngành, lĩnh vực, địa phương phụ trách, thể hiện rõ trách nhiệm của người đại biểu HĐND và người phụ trách các ngành, địa phương.

Trên cơ sở ý kiến tham gia của các đại biểu HĐND huyện, UBND huyện đã tiếp thu, giải trình, đưa ra các giải phápgiải quyết tồn tại, hạn chế trong thời gian tới.

Cũng tại kỳ họp, trên cơ sở xem xét các dự thảo Nghị quyết theo tờ trình của UBND huyện, Thường trực HĐND huyện và các báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND huyện, qua các ý kiến thảo luận của các đại biểu HĐND huyện tại hội trường, HĐND huyện đã thảo luận và xem xét thông qua 11 dự thảo nghị quyết chuyên đề, cụ thể:

- Nghị quyết phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách huyện năm 2020;

- Nghị quyết về phê duyệt phương án phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách tập trung giai đoạn 2021-2025 huyện Vĩnh Tường;

- Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2026 và Kế hoạch đầu tư công năm 2021;

- Nghị quyết về dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2022;

- Nghị quyết về giao thẩm quyền Quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công nhóm C;

- Nghị quyết về giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 18 HĐND huyện khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021;

- Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2022;

- Nghị quyết về thành lập đoàn giám sát chuyên đề về tình hình thực hiện quy hoạch và quản lý nghĩa trang nhân dân trên địa bàn huyện;

- Nghị quyết về ban hành Nội quy kỳ họp HĐND khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026;

- Nghị quyết về ban hành Quy chế hoạt động của đại biểu và Tổ đại biểu HĐND huyện;

- Nghị quyết về ban hành Quy chế hoạt động của các Ban HĐND huyện.

Kết luận kỳ họp,Chủ tịch HĐND huyện đề nghị các Ban của HĐND huyện; UBND huyện; các cấp, các ngành và các đại biểu HĐND huyện tập trung thực hiện tốt một số nội dung:

Một là, Tiếp tục chỉ đạo nắm tình hình, quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.

Hai là, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các Đề án, Nghị quyết mà HĐND huyện đã thông qua. Chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ, giải pháp, tập trung khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế- xã hội6 tháng cuối năm 2021.

Ba là, đẩy mạnh các biện pháp tăng cường quản lý thu ngân sách nhà nước trên tất cả các lĩnh vực. Bảo đảm chi ngân sách nhà nước tiết kiệm, hiệu quả theo dự toán được duyệt và theo đúng chế độ, định mức quy định. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc các đối tượng nộp thuế, chống thất thu, nợ đọng thuế để tăng thu ngân sách.

Bốn là, tăng cường quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực. Xây dựng nền hành chính hiệu lực, hiệu quả, kỷ luật, kỷ cương, công khai, minh bạch. Nâng cao năng lực, kỷ luật, đạo đức và thái độ thực thi pháp luật, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ... Nâng cao hiệu quả phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Năm là, Tập trung hướng dẫn các xã, thị trấn xử lý các trường hợp vi phạm Luật Đất đai theo chỉ tiêu được giao; Kiên quyết chỉ đạo giải quyết trường hợp vi phạm được UBND tỉnh giao xử lý trong năm 2021 theo kế hoạch số 54; không để phát sinh vi phạm mới. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện cuộc vận động "Xây dựng nông thôn Vĩnh Tường Xanh - Sạch - Đẹp - Văn Minh - Đáng sống", Hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao theo kế hoạch...

Sáu là, đảm bảo công tác phòng dịch Covid-19 tại các cơ sở giáo dục; tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, giáo dục mũi nhọn, tăng cường giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. Chỉ đạo thực hiện quy trình kiểm định chất lượng, đề nghị công nhận trường chuẩn QG mức độ 2 theo kế hoạch. Tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hóa thông tin.

Bảy là, nâng cao chất lượng công tác khám bệnh, chữa bệnh, trong đó chú trọng công tác xã hội hóa. Chỉ đạo đẩy mạnh công tác giải quyết việc làm... Tập trung thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, nhất là chương trình giảm nghèo.

Tám là, Nâng cao chất lượng xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân trong tình hình mới. Giải quyết tốt các vấn đề xã hội bức xúc; tăng cường phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; đảm bảo an toàn giao thông; tăng cường kiểm tra, thanh tra phòng chống cháy nổ, duy trì ổn định trật tự an toàn xã hội. Nâng cao chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

Chín là, tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định. Đề cao trách nhiệm của lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; xử lý dứt điểm các vụ việc ngay từ cơ sở, không để phát sinh hình thành điểm nóng.

HĐND huyện yêu cầu UBND huyện; các ngành liên quan; UBND các xã, thị trấn sớm có kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết đã được HĐND huyện thông qua, bảo đảm để các Nghị quyết được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Thường trực, các Ban, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND huyện tiếp tục tăng cường hoạt động giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND huyện; tuyên truyền, báo cáo kết quả kỳ họp tới đông đảo các tầng lớp nhân dân; vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của HĐND huyện."

Ngày đăng: 18/08/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục