Hoạt động HĐND các cấp

Diễn văn bế mạc Kỳ họp thứ Hai HĐND huyện khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 – 2026 của đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Xuân Quang

Sau một ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, Kỳ họp thứ Hai HĐND huyện khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã thành công tốt đẹp. Tại Kỳ họp, đồng chí Nguyễn Xuân Quang – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã có bài phát biểu khẳng định với tinh thần trách nhiệm cao, các đại biểu HĐND huyện đã tích cực, chủ động xem xét, đánh giá và quyết định ban hành 11 Nghị quyết. Đây là cơ sở pháp lý rất quan trọng để các cấp, các ngành tổ chức thực hiện, góp phần vào sự phát triển kinh tế- xã hội của huyện trong năm 2021 và năm tiếp theo. Nhân dịp này Ban biên tập Cổng Thông tin - Giao tiếp điện tử huyện Vĩnh Tường đăng tải toàn văn bài phát biểu bế mạc của đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện. Trân trọng giới thiệu:

 

 

 

“Kính thưa các vị khách quý!

Thưa các vị đại biểu!

Sau một ngày làm việc khẩn trương, dân chủ và trách nhiệm; kỳ họp thứ 2 HĐND huyện khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2026 đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra.

Tại kỳ họp, HĐND huyện đã nghe các báo cáo của Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, các Ban của HĐND huyện; Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân huyện; các tờ trình của UBND, Thường trực HĐND huyện; tiến hành thảo luận, quyết định nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2021,…

Với tinh thần trách nhiệm cao, các đại biểu HĐND huyện đã tích cực, chủ động xem xét, đánh giá và quyết định ban hành 11 Nghị quyết. Đây là cơ sở pháp lý rất quan trọng để các cấp, các ngành tổ chức thực hiện, góp phần vào sự phát triển kinh tế- xã hội của huyện trong năm 2021 và năm tiếp theo.

Kính thưa các vị đại biểu!

Về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021, HĐND huyện cơ bản thống nhất cao với báo cáo của UBND huyện, đồng thời đánh giá: 6 tháng đầu năm 2021 mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là ảnh hưởng, tác động của dịch Covid-19, song, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền; sự nỗ lực, cố gắng của các doanh nghiệp và nhân dân trong huyện, tình hình KT- XH của huyện 6 tháng đầu năm tiếp tục phát triển, các nhiệm vụ đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân được duy trì. Tổng gá trị sản xuất (GSS năm 2010) ước đạt 7.878,31 tỷ đồng, đạt 46,96% so KH, tăng 12,56% so cùng kỳ. Thu ngân sách đạt cao, ước 6 tháng đầu năm thực hiện 332.525 triệu đồng, đạt 67,55% so dự toán năm, bằng 58,81% so cùng kỳ...

Công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn được chỉ đạo thực hiện rất quyết liệt, hiệu lực, hiệu quả. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra thành công, đảm bảo đúng quy định. Lĩnh vực Văn hoá - Xã hội tiếp tục thu được kết quả quan trọng; các chính sách hỗ trợ an sinh xã hội, nhất là công tác chăm lo Tết cho người nghèo được đặc biệt quan tâm. Công tác quản lý, cải tạo chỉnh trang đô thị có bước chuyển biến rõ nét; công tác giải phóng mặt bằng các công trình, dự án, đặc biệt là các dự án trọng điểm tiếp tục được chỉ đạo triển khai thực hiện. Cải cách hành chính được tăng cường. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững;

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong 6 tháng đầu năm 2021 vẫn còn những tồn tại, hạn chế, đó là: Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng; đưa chăn nuôi ra ngoài khu dân cư; triển khai các mô hình sản xuất theo chuỗi liên kết còn chậm. Công tác giải phóng mặt bằng một số công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn còn gặp nhiều khó khăn. Số trường hợp vi phạm Luật Đất đai tăng và có tính phức tạp. Việc xây dựng trường chuẩn Quốc gia Mức độ 2 còn chậm so kế hoạch. Công tác giới thiệu việc làm mới và xuất khẩu lao động đạt tỷ lệ thấp...

Để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2021; tôi đề nghị các Ban của HĐND huyện; UBND huyện; các cấp, các ngành và các đại biểu HĐND huyện cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

Một là, Tiếp tục chỉ đạo nắm tình hình, quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19; các xã chủ động rà soát, kịp thời phát hiện công dân từ vùng dịch về; thực hiện khai báo, cách ly, kiểm tra y tế theo quy định.

Hai là, xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện các Đề án, Nghị quyết mà HĐND huyện đã thông qua. Chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2021. Tập trung khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế- xã hội; tiếp tục tăng cường triển khai công tác giải phóng mặt bằng đối với các dự án, nhất là các dự án trọng điểm như: Khu CN Chấn Hưng, Chợ đầu mối nông sản.

Ba là, đẩy mạnh các biện pháp tăng cường quản lý thu ngân sách nhà nước trên tất cả các lĩnh vực. Bảo đảm chi ngân sách nhà nước tiết kiệm, hiệu quả theo dự toán được duyệt và theo đúng chế độ, định mức quy định. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc các đối tượng nộp thuế, chống thất thu thuế, nợ đọng thuế để tăng thu ngân sách.

Bốn là, tăng cường quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực. Xây dựng nền hành chính hiệu lực, hiệu quả, kỷ luật, kỷ cương, công khai, minh bạch. Nâng cao năng lực, kỷ luật, đạo đức và thái độ thực thi pháp luật, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ... Sắp xếp, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gắn với cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước. Nâng cao hiệu quả phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Năm là, Tập trung hướng dẫn các xã, thị trấn xử lý các trường hợp vi phạm Luật Đất đai theo theo chỉ tiêu được giao; Kiên quyết chỉ đạo giải quyết trường hợp vi phạm được UBND tỉnh giao xử lý trong năm 2021 theo kế hoạch số 54; không để phát sinh vi phạm mới. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện cuộc vận động "Xây dựng nông thôn Vĩnh Tường Xanh - Sạch - Đẹp – Văn Minh - Đáng sống", Hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao theo kế hoạch...

Sáu là, tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, giáo dục mũi nhọn, tăng cường giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. Chỉ đạo thực hiện quy trình kiểm định chất lượng, đề nghị công nhận trường chuẩn QG mức độ 2 theo kế hoạch. Tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hóa thông tin.

Bảy là, nâng cao chất lượng công tác khám bệnh, chữa bệnh, trong đó chú trọng công tác xã hội hóa. Chỉ đạo đẩy mạnh công tác giải quyết việc làm... Tập trung thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, nhất là chương trình giảm nghèo.

Tám là, Nâng cao chất lượng xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân trong tình hình mới. Giải quyết tốt các vấn đề xã hội bức xúc; tăng cường phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; đảm bảo an toàn giao thông; tăng cường kiểm tra, thanh tra phòng chống cháy nổ, duy trì ổn định trật tự an toàn xã hội. Nâng cao chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

Chín là, tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định. Đề cao trách nhiệm của lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; xử lý dứt điểm các vụ việc ngay từ cơ sở, không để phát sinh hình thành điểm nóng.

Sau kỳ họp này, HĐND huyện yêu cầu UBND huyện; các ngành liên quan; UBND các xã, thị trấn sớm có kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết đã được HĐND huyện thông qua, bảo đảm để các Nghị quyết được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Thường trực, các Ban, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND huyện tiếp tục tăng cường hoạt động giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND huyện; xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri, báo cáo kết quả kỳ họp tới đông đảo các tầng lớp nhân dân; vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của HĐND huyện.

Kính thưa các vị đại biểu!

Kỳ họp thứ 2, HĐND huyện khóa 14 đã thành công tốt đẹp. Thay mặt Thường trực HĐND huyện, tôi xin trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo tỉnh; đại biểu đại diện các cơ quan của tỉnh; các vị khách quý và toàn thể các đồng chí đại biểu đã dành thời gian tham dự kỳ họp và luôn quan tâm, đóng góp ý kiến cho hoạt động của HĐND huyện. Cảm ơn sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Huyện ủy, sự phối hợp chặt chẽ của UBND huyện, Ủy ban MTTQ huyện, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự huyện; ghi nhận hoạt động tích cực của các Ban, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND huyện; Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND&UBND huyện; các cơ quan chuyên môn của huyện; các xã, thị trấn, cử tri và nhân dân trong huyện; các cơ quan thông tin, tuyên truyền của tỉnh, của huyện; các bộ phận phục vụ đã góp phần quan trọng vào thành công của kỳ họp.

Thay mặt Thường trực HĐND huyện, tôi tuyên bố bế mạc kỳ họp thứ 2 HĐND huyện khoá 14, nhiệm kỳ 2021-2026.

Xin trân trọng cảm ơn!”

 

Nguyễn Xuân Quang                           

Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Vĩnh Tường

Ngày đăng: 20/07/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục