Hoạt động HĐND các cấp

VIDEO: Kỳ họp thứ Hai HĐND huyện khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 – 2026 thành công tốt đẹp

Sau một ngày làm việc khẩn trương, dân chủ và trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ Hai HĐND huyện khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra.

  

Đồng chí Nguyễn Xuân Quang – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện;

đồng chí Nguyễn Giang Bắc – Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện đồng chủ tọa Kỳ họp (Nhấn vào ảnh để xem video)

 

Kỳ họp HĐND huyện đã nghe các báo cáo của Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, các Ban của HĐND huyện; Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân; các tờ trình của UBND huyện; tiến hành thảo luận các nội dung trình tại kỳ họp, trong đó, các đại biểu đã tập trung thảo luận về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội; đầu tư công; thu, chi ngân sách của huyện, việc thực hiện các nhiệm vụ năm 2021;…

 

 

Các đại biểu biểu quyết thông qua các Nghị quyết

 

Với tinh thần trách nhiệm cao, các đại biểu HĐND huyện đã tích cực, chủ động xem xét, đánh giá và đã quyết định ban hành 11 Nghị quyết, gồm: Nghị quyết phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách huyện năm 2020; Nghị quyết về phương án phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách tập trung giai đoạn 2021-2025 huyện Vĩnh Tường; Nghị quyết về giao quyền phê duyệt chủ trương đầu tư; Nghị quyết về  điều chỉnh, bổ sung dự kiến kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2021; Nghị quyết về ban hành Nội quy kỳ họp HĐND huyện khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026; Nghị quyết về ban hành Quy chế hoạt động của đại biểu và Tổ đại biểu HĐND huyện; Nghị quyết về ban hành Quy chế hoạt động của các Ban HĐND huyện; Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2022; Nghị quyết về giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 18 HĐND huyện Khóa XIII, Nhiệm kỳ 2016-2021; Nghị quyết về thành lập đoàn giám sát chuyên đề về tình hình thực hiện quy hoạch và quản lý nghĩa trang nhân dân trên địa bàn huyện; Nghị quyết về dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2022. Đây chính là cơ sở pháp lý quan trọng để các cấp, các ngành tổ chức thực hiện, góp phần vào sự phát triển kinh tế- xã hội của huyện.

 

Đồng chí Nguyễn Xuân Quang – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu bế mạc Kỳ họp

 

Để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2021, thay mặt đoàn chủ tọa, đồng chí Nguyễn Xuân Quang – Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị các Ban của HĐND huyện; UBND huyện; các cấp, các ngành và các đại biểu HĐND huyện cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau: Tiếp tục chỉ đạo nắm tình hình, quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19; các xã chủ động rà soát, kịp thời phát hiện công dân từ vùng dịch về; thực hiện khai báo, cách ly, kiểm tra y tế theo quy định. Xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện các Đề án, Nghị quyết mà HĐND huyện đã thông qua. Chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2021. Tập trung khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế- xã hội; tiếp tục tăng cường triển khai công tác giải phóng mặt bằng đối với các dự án, nhất là các dự án trọng điểm như: Khu CN Chấn Hưng, Chợ đầu mối nông sản; Đẩy mạnh các biện pháp tăng cường quản lý thu ngân sách nhà nước trên tất cả các lĩnh vực. Bảo đảm chi ngân sách nhà nước tiết kiệm, hiệu quả theo dự toán được duyệt và theo đúng chế độ, định mức quy định. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc các đối tượng nộp thuế, chống thất thu thuế, nợ đọng thuế để tăng thu ngân sách. Tăng cường quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực. Xây dựng nền hành chính hiệu lực, hiệu quả, kỷ luật, kỷ cương, công khai, minh bạch. Nâng cao năng lực, kỷ luật, đạo đức và thái độ thực thi pháp luật, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ... Sắp xếp, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gắn với cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước. Nâng cao hiệu quả phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tập trung hướng dẫn các xã, thị trấn xử lý các trường hợp vi phạm Luật Đất đai; không để phát sinh vi phạm mới. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện cuộc vận động "Xây dựng nông thôn Vĩnh Tường Xanh - Sạch - Đẹp – Văn Minh - Đáng sống",... Tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, giáo dục mũi nhọn, tăng cường giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. Chỉ đạo thực hiện quy trình kiểm định chất lượng, đề nghị công nhận trường chuẩn QG mức độ 2 theo kế hoạch. Tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hóa thông tin. Nâng cao chất lượng công tác khám bệnh, chữa bệnh, trong đó chú trọng công tác xã hội hóa. Chỉ đạo đẩy mạnh công tác giải quyết việc làm... Tập trung thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, nhất là chương trình giảm nghèo. Nâng cao chất lượng xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân trong tình hình mới. Giải quyết tốt các vấn đề xã hội bức xúc; tăng cường phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; đảm bảo an toàn giao thông; tăng cường kiểm tra, thanh tra phòng chống cháy nổ, duy trì ổn định trật tự an toàn xã hội. Nâng cao chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định. Đề cao trách nhiệm của lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; xử lý dứt điểm các vụ việc ngay từ cơ sở, không để phát sinh thành điểm nóng.

Đồng chí Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu sau kỳ họp, UBND huyện, các ngành liên quan, UBND các xã, thị trấn sớm có kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết đã được HĐND huyện thông qua, bảo đảm để các Nghị quyết được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Thường trực, các Ban, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND huyện tiếp tục tăng cường hoạt động giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND huyện; xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri, báo cáo kết quả kỳ họp tới đông đảo các tầng lớp nhân dân; vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của HĐND huyện.

 

Ban biên tập

Ngày đăng: 20/07/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục