Hoạt động HĐND các cấp

Diễn văn Khai mạc Kỳ họp thứ Hai HĐND huyện khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 – 2026 của đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Xuân Quang

Sáng ngày 20/7/2021, huyện Vĩnh Tường long trọng tổ chức khai mạc Kỳ họp thứ Hai HĐND huyện khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 – 2026 (kỳ họp thường lệ giữa năm). Tại kỳ họp, đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Xuân Quang đã có bài phát biểu quan trọng khai mạc kỳ họp.

  

Trong bài phát biểu của mình, đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh và đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm; tập trung tâm lực, trí lực nghiên cứu, thảo luận, để có những ý kiến đóng góp sát, đúng, nhằm giúp cho HĐND huyện có cơ sở quyết nghị thông qua nghị quyết bảo đảm chất lượng, khả thi, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của huyện, lòng mong đợi của cử tri và nhân dân trong huyện, góp phần quan trọng vào thành công của Kỳ họp.

Nhân dịp này, Ban Biên tập Cổng Thông tin - GTĐT huyện trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu khai mạc Kỳ họp của đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Xuân Quang.

 

 

“Kính thưa các vị khách quý!

Thưa các vị đại biểu!           

Hòa trong không khí vui mừng, phấn khởi cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và hoàn thành bộ máy tổ chức chính quyền; ra sức thi đua thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, phòng chống dịch Covid-19 bảo vệ sức khỏe, tính mạng cho Nhân dân; hôm nay, HĐND huyện Vĩnh Tường khóa 14 khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 2 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2021), đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2021; bàn và quyết định một số nội dung quan trọng khác.

Thay mặt Thường trực HĐND huyện, tôi nhiệt liệt chào mừng và trân trọng gửi đến các đồng chí đại biểu HĐND tỉnh, lãnh đạo một số cơ quan của tỉnh; lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện; đại biểu HĐND huyện và các vị đại biểu đến dự kỳ họp lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt; chúc kỳ họp thứ 2, HĐND huyện khóa 14 thành công tốt đẹp.

Kính thưa các vị đại biểu!   

6 tháng đầu năm 2021, huyện Vĩnh Tường thực hiện nhiệm vụ chính trị và phát triển KT-XH trong bối cảnh có nhiều thuận lợi, nhưng cũng gặp không ít khó khăn, thách thức, đặc biệt là ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Song, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự chỉ đạo sát sao của Huyện ủy, sự giám sát chặt chẽ của HĐND, sự điều hành quyết liệt, sáng tạo của UBND huyện, cùng sự nỗ lực của các doanh nghiệp và nhân dân, tình hình kinh tế của huyện 6 tháng đầu năm 2021 cơ bản ổn định và phát triển, các nhiệm vụ đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân được duy trì. Lĩnh vực văn hóa, xã hội có những chuyển biến tích cực; công tác chăm lo cho người nghèo, người cận nghèo tiếp tục được đặc biệt quan tâm; công tác phòng, chống dịch Covid-19 được chỉ đạo quyết liệt, hiệu lực, hiệu quả; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo được triển khai thực hiện tốt. Việc quản lý, cải tạo chỉnh trang đô thị có bước chuyển biến rõ nét; cải cách hành chính được tăng cường. Tình hình an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội ổn định...

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong 6 tháng đầu năm còn những khó khăn, tồn tại, hạn chế như: Tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nguy hiểm, khó lường tác động đến mọi mặt của đời sống KT-XH; Số trường hợp vi phạm Luật Đất đai tăng và có tính phức tạp; công tác BT-GPMB một số công trình, dự án trên địa bàn còn khó khăn, vướng mắc chưa được giải quyết dứt điểm, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện một số công trình, dự án; Công tác giới thiệu việc làm mới và xuất khẩu lao động đạt tỷ lệ thấp; tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên vẫn ở mức cao...

Kính thưa các vị đại biểu!

Dự báo 6 tháng cuối năm 2021 việc thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH của huyện sẽ còn nhiều khó khăn, thách thức lớn tác động như: Ảnh hưởng chung của tình hình dịch bệnh Covid-19; Sản xuất nông nghiệp phụ thuộc nhiều vào thời tiết; công tác BT-GPMB vẫn gặp nhiều vướng mắc, nhất là đối với các dự án có nhu cầu thu hồi đất lớn; nhiều tồn tại, hạn chế chưa thể giải quyết dứt điểm ngay mà cần phải có lộ trình,... Do đó, việc hoàn thành một số chỉ tiêu quan trọng trong kế hoạch năm 2021 là rất khó khăn; đòi hỏi phải có sự nỗ lực, cố gắng phấn đấu không ngừng của cả hệ thống chính trị từ huyện tới cơ sở. Chính vì vậy, với thời gian kỳ họp diễn ra một ngày, đề nghị các đại biểu tập trung trí tuệ, bàn, thảo luận, phân tích, quyết nghị các vấn đề quan trọng sau:

Một là, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH; thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021…Trong đó, tập trung phân tích, làm rõ hơn những tồn tại, hạn chế; nguyên nhân, nhất là các nguyên nhân chủ quan, để đề xuất những giải pháp hữu hiệu nhằm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021.

Hai là, xem xét, cho ý kiến vào báo cáo hoạt động của Thường trực HĐND; Báo cáo kết quả thực hiện chương trình giám sát của Thường trực HĐND và các Ban HĐND huyện; báo cáo công tác của Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân huyện; kết quả giám sát giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 18, HĐND huyện khóa 13. 

Ba là, HĐND huyện nghe Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện thông báo kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2021; nghe các Tờ trình của UBND, Thường trực HĐND huyện và bàn, quyết định một số nội dung quan trọng khác.

Bốn là, thảo luận, xem xét và dự kiến quyết nghị thông qua 11 nghị quyết của HĐND huyện gồm: Nghị quyết phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách huyện năm 2020; phương án phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách tập trung giai đoạn 2021-2025 huyện Vĩnh Tường; điều chỉnh, bổ sung dự kiến kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025, kế hoạch đầu tư công năm 2021; dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2022; giao quyền phê duyệt chủ trương đầu tư; giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 18 HĐND huyện Khóa 13, nhiệm kỳ 2016-2021; chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2022; thành lập đoàn giám sát chuyên đề về tình hình thực hiện quy hoạch và quản lý nghĩa trang nhân dân trên địa bàn huyện; ban hành Nội quy kỳ họp HĐND huyện khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2026; Nghị quyết về ban hành Quy chế hoạt động của đại biểu, Tổ đại biểu HĐND huyện và Nghị quyết về ban hành Quy chế hoạt động của các Ban HĐND huyện. Đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá thực trạng, sự cần thiết của các nội dung xem đã đảm bảo được tính pháp lý, tính thực tiễn và khả thi chưa? Cần bổ sung, điều chỉnh những nội dung gì?

Kính thưa các vị đại biểu!

Để kỳ họp lần này đạt được kết quả cao nhất, Chủ tọa kỳ họp đề nghị UBND huyện, các cơ quan chuyên môn của UBND huyện chỉ trình bày tóm tắt báo cáo, tờ trình. Các báo cáo chi tiết, Tờ trình và dự thảo nghị quyết đã gửi trước để đại biểu nghiên cứu không trình bày tại kỳ họp. HĐND huyện sẽ dành nhiều thời gian cho các hoạt động thảo luận tại kỳ họp.

Thay mặt Thường trực HĐND huyện, tôi đề nghị các vị đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm; tập trung tâm lực, trí lực nghiên cứu sâu, kỹ từng nội dung; trong quá trình thảo luận, cần căn cứ những mục tiêu, nhiệm vụ đã được xác định trong Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện giai đoạn 2021-2025 và trên cơ sở dự báo tình hình trong thời gian tới để có những ý kiến đóng góp sát, đúng, nhằm giúp cho HĐND huyện có cơ sở quyết định thông qua nghị quyết bảo đảm chất lượng, khả thi, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội; lòng mong đợi của cử tri và nhân dân trong huyện; góp phần quan trọng vào thành công của kỳ họp.

Với tinh thần đó, tôi tuyên bố khai mạc kỳ họp thứ 2, HĐND huyện khóa 14, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Xin trân trọng cảm ơn!”

 

Nguyễn Xuân Quang                              

Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Vĩnh Tường

Ngày đăng: 20/07/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục