Hoạt động HĐND các cấp

Tường thuật trực tiếp Kỳ họp thứ Hai HĐND huyện khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Nhấn F5 để tiếp tục theo dõi

      

17 giờ 00: Kỳ họp thứ Hai HĐND huyện khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 – 2026 kết thúc, Kỳ họp thành công tốt đẹp và hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra. Các đại biểu làm lễ chào cờ.

 

 

Từ 16 giờ 50 đến 17 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Xuân Quang – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu bế mạc Kỳ họp.

 

 

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, thay mặt đoàn chủ tọa, đồng chí Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Xuân Quang khẳng định: Sau một ngày làm việc khẩn trương, dân chủ và trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ Hai HĐND huyện khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 – 2026  đã hoàn thành tốt đẹp các nội dung, chương trình đề ra. Kỳ họp HĐND huyện đã nghe các báo cáo của Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, các Ban của HĐND huyện; Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân; các tờ trình của UBND huyện; tiến hành thảo luận các nội dung trình tại kỳ họp, trong đó, các đại biểu đã tập trung thảo luận về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội; đầu tư công; thu, chi ngân sách của huyện, việc thực hiện các nhiệm vụ năm 2021;…

Với tinh thần trách nhiệm cao, các đại biểu HĐND huyện đã tích cực, chủ động xem xét, đánh giá và đã quyết định ban hành 11 Nghị quyết, gồm: Nghị quyết phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách huyện năm 2020; Nghị quyết về phương án phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách tập trung giai đoạn 2021-2025 huyện Vĩnh Tường; Nghị quyết về giao quyền phê duyệt chủ trương đầu tư; Nghị quyết về  điều chỉnh, bổ sung dự kiến kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2021; Nghị quyết về ban hành Nội quy kỳ họp HĐND huyện khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026; Nghị quyết về ban hành Quy chế hoạt động của đại biểu và Tổ đại biểu HĐND huyện; Nghị quyết về ban hành Quy chế hoạt động của các Ban HĐND huyện; Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2022; Nghị quyết về giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 18 HĐND huyện Khóa XIII, Nhiệm kỳ 2016-2021; Nghị quyết về thành lập đoàn giám sát chuyên đề về tình hình thực hiện quy hoạch và quản lý nghĩa trang nhân dân trên địa bàn huyện; Nghị quyết về dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2022. Đây chính là cơ sở pháp lý quan trọng để các cấp, các ngành tổ chức thực hiện, góp phần vào sự phát triển kinh tế- xã hội của huyện.

Để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2021, thay mặt đoàn chủ tọa, đồng chí Nguyễn Xuân Quang – Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị các Ban của HĐND huyện; UBND huyện; các cấp, các ngành và các đại biểu HĐND huyện cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau: Tiếp tục chỉ đạo nắm tình hình, quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19; các xã chủ động rà soát, kịp thời phát hiện công dân từ vùng dịch về; thực hiện khai báo, cách ly, kiểm tra y tế theo quy định. Xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện các Đề án, Nghị quyết mà HĐND huyện đã thông qua. Chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2021. Tập trung khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế- xã hội; tiếp tục tăng cường triển khai công tác giải phóng mặt bằng đối với các dự án, nhất là các dự án trọng điểm như: Khu CN Chấn Hưng, Chợ đầu mối nông sản; ... Đẩy mạnh các biện pháp tăng cường quản lý thu ngân sách nhà nước trên tất cả các lĩnh vực. Bảo đảm chi ngân sách nhà nước tiết kiệm, hiệu quả theo dự toán được duyệt và theo đúng chế độ, định mức quy định. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc các đối tượng nộp thuế, chống thất thu thuế, nợ đọng thuế để tăng thu ngân sách. Tăng cường quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực. Xây dựng nền hành chính hiệu lực, hiệu quả, kỷ luật, kỷ cương, công khai, minh bạch. Nâng cao năng lực, kỷ luật, đạo đức và thái độ thực thi pháp luật, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ... Sắp xếp, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gắn với cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước. Nâng cao hiệu quả phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tập trung hướng dẫn các xã, thị trấn xử lý các trường hợp vi phạm Luật Đất đai; Kiên quyết chỉ đạo giải quyết trường hợp vi phạm được UBND tỉnh giao xử lý trong năm 2021 theo kế hoạch số 54; không để phát sinh vi phạm mới. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện cuộc vận động "Xây dựng nông thôn Vĩnh Tường Xanh - Sạch - Đẹp – Văn Minh - Đáng sống",... Tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, giáo dục mũi nhọn, tăng cường giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. Chỉ đạo thực hiện quy trình kiểm định chất lượng, đề nghị công nhận trường chuẩn QG mức độ 2 theo kế hoạch. Tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hóa thông tin. Nâng cao chất lượng công tác khám bệnh, chữa bệnh, trong đó chú trọng công tác xã hội hóa. Chỉ đạo đẩy mạnh công tác giải quyết việc làm... Tập trung thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, nhất là chương trình giảm nghèo. Nâng cao chất lượng xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân trong tình hình mới. Giải quyết tốt các vấn đề xã hội bức xúc; tăng cường phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; đảm bảo an toàn giao thông; tăng cường kiểm tra, thanh tra phòng chống cháy nổ, duy trì ổn định trật tự an toàn xã hội. Nâng cao chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định. Đề cao trách nhiệm của lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; xử lý dứt điểm các vụ việc ngay từ cơ sở, không để phát sinh thành điểm nóng. 

Đồng chí Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu sau kỳ họp, UBND huyện, các ngành liên quan, UBND các xã, thị trấn sớm có kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết đã được HĐND huyện thông qua, bảo đảm để các Nghị quyết được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Thường trực, các Ban, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND huyện tiếp tục tăng cường hoạt động giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND huyện; xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri, báo cáo kết quả kỳ họp tới đông đảo các tầng lớp nhân dân; vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của HĐND huyện. 

 

 

Phát biểu cảm tưởng tại buổi chia tay, đồng chí Lê Minh Thịnh – nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Huyện ủy, nguyên Chủ tịch HĐND huyện bày tỏ sự xúc động về quá trình công tác với nhiều cương vị khác nhau. Đồng chí mong rằng trong thời gian tới, tập thể lãnh đạo, cán bộ huyện Vĩnh Tường tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức đồng lòng, phấn đấu hoàn thành tốt mọi chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng huyện Vĩnh Tường ngày càng phát triển văn minh và giàu đẹp.

 

 

Phát biểu chia tay các đồng chí đại biểu HĐND huyện khóa XIII, do nghỉ, hưởng chế độ, do điều động sắp xếp nhiệm vụ công tác nên không tham gia tái cử HĐND huyện khóa XIV, đồng chí Nguyễn Xuân Quang – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện khẳng định: Nhiệm kỳ 2016-2021, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh, kế thừa và phát huy kinh nghiệm, thành quả đạt được, HĐND huyện khóa 13 đã chủ động, sáng tạo, đổi mới phương thức hoạt động; thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tiếp tục khẳng định vị thế, vai trò của cơ quan quyền lực nhà nước tại địa phương. Việc ban hành các Nghị quyết đảm bảo sự lãnh đạo, đúng pháp luật, phù hợp với thực tiễn, phát huy được tiềm năng, thế mạnh của huyện, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Công tác giám sát có trọng tâm, trọng điểm. Công tác chất vấn và trả lời chất vấn, giải quyết đề xuất, kiến nghị của cử tri có nhiều tiến bộ. Hoạt động tiếp xúc cử tri đã góp phần gắn kết mối quan hệ giữa đại biểu và cử tri, củng cố niềm tin và tạo sự phấn khởi, đồng thuận trong nhân dân.

 

 

Thành công của HĐND huyện khóa 13, nhiệm kỳ 2016-2021, là kết quả của sự nỗ lực, tinh thần đoàn kết của Thường trực HĐND, các ban, các tổ và các đại biểu HĐND huyện. Trong đó nổi bật là vai trò của đồng chí Lê Minh Thịnh – Nguyên Tỉnh ủy viên, Nguyên Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện. Với cương vị là người đứng đầu cấp ủy, HĐND huyện, đồng chí luôn đặt mục tiêu vì sự phát triển chung của huyện, liên tục đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, lề lối làm việc, tập trung vào những vấn đề khó khăn, vướng mắc, những định hướng lớn, trọng yếu để thống nhất thông qua, chỉ đạo thực hiện. Đặc biệt, đã khơi dậy sức mạnh đoàn kết của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực cố gắng của các cấp, ngành, doanh nghiệp và nhân dân trong huyện, đưa kinh tế - xã hội của huyện có bước phát triển nhanh, bền vững và trở thành điểm sáng của tỉnh.

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Vĩnh Tường luôn ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp quan trọng, to lớn của đồng chí nguyên Chủ tịch HĐND huyện và các vị đại biểu HĐND huyện đối với sự phát triển của huyện nhà nói chung và hoạt động của HĐND huyện nói riêng.

Thay mặt Thường trực HĐND huyện khoá 14, đồng chí Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Xuân Quang đã gửi tới đồng chí Lê Minh Thịnh và các đồng chí đại biểu không tái cử cùng gia đình lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và mong muốn các đồng chí trong từng điều kiện, hoàn cảnh cụ thể, tiếp tục phát huy phẩm chất người cán bộ, đảng viên và bằng kinh nghiệm của mình luôn sát cánh ủng hộ chủ trương, quan tâm, tham gia đóng góp ý kiến xây dựng huyện Vĩnh Tường ngày càng phát triển.  

 

 Các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện tặng hoa chia tay các đại biểu HĐND khóa 13 không tái cử HĐND huyện khóa 14.

     

Đồng chí Lê Nguyễn Thành Trung – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 

 

 

Đồng chí Nguyễn Xuân Quang – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện trao tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 cho đồng chí Lê Minh Thịnh – Nguyên TUV, nguyên Bí thư Huyện ủy, nguyên Chủ tịch HĐND huyện Vĩnh Tường.

 

 

Đồng chí Đàm Hữu Khanh – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 

 

 

 

Đồng chí Nguyễn Xuân Quang – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện trao tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Vĩnh Phúc” cho đồng chí Lê Minh Thịnh – Nguyên TUV, nguyên Bí thư Huyện ủy, nguyên Chủ tịch HĐND huyện Vĩnh Tường và đồng chí Lỗ Tất Chánh – nguyên Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Vĩnh Tường. 

 

 

Đồng chí Nguyễn Xuân Quang – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện trao Bằng khen hoàn thành xuất sắc công tác năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh cho đồng chí Lê Minh Thịnh – Nguyên TUV, nguyên Bí thư Huyện ủy, nguyên Chủ tịch HĐND huyện Vĩnh Tường

 

  

Từ 15 giờ 30 đến 16 giờ 50: HĐND huyện tổ chức khen thưởng; chia tay đồng chí Lê Minh Thịnh – Nguyên Tỉnh ủy viên, Nguyên Bí thư Huyện ủy, nguyên Chủ tịch HĐND huyện và chia tay các đại biểu HĐND khóa 13 không tái cử HĐND huyện khóa 14.

 

Từ 15 giờ 30: Tiếp tục thực hiện các nội dung kỳ họp

 

 

 

Từ 15 giờ 20 đến 15 giờ 30: Kỳ họp giải lao.  

 

Từ 15 giờ 10 đến 15 giờ 20: Đồng chí Nguyễn Xuân Quang – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện điều hành phần biểu quyết thông qua dự thảo các nghị quyết HĐND huyện. 

 

 

 

 

Trên tinh thần tập trung trí tuệ, trách nhiệm cao, các đại biểu đã biểu quyết thông qua các Nghị quyết.

11 Nghị quyết được Kỳ họp thông qua, gồm:

1 - Nghị quyết phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách huyện năm 2020.

2 - Nghị quyết về phương án phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách tập trung giai đoạn 2021-2025 huyện Vĩnh Tường.

3 - Nghị quyết về giao quyền phê duyệt chủ trương đầu tư.

4 - Nghị quyết về  điều chỉnh, bổ sung dự kiến kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2021.

5 - Nghị quyết về ban hành Nội quy kỳ họp HĐND huyện khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026;

6 - Nghị quyết về ban hành Quy chế hoạt động của đại biểu  và Tổ đại biểu HĐND huyện;

7 - Nghị quyết về ban hành Quy chế hoạt động của các Ban HĐND huyện;

8 - Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2022.

9 - Nghị quyết về giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 18 HĐND huyện Khóa XIII, Nhiệm kỳ 2016-2021

10 - Nghị quyết về thành lập đoàn giám sát chuyên đề về tình hình thực hiện quy hoạch và quản lý nghĩa trang nhân dân trên địa bàn huyện.

11 - Nghị quyết về dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2022.

 

Từ 15 giờ 00 đến 15 giờ 10: Đồng chí Nguyễn Xuân Quang – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện kết luận phần thảo luận.

 

 

 

 

 

Đánh giá phiên thảo luận, đồng chí Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận và đánh giá cao tinh thần cầu thị, trách nhiệm của Lãnh đạo UBND, với tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm và mang tính xây dựng, các đại biểu dự họp đã tạo ra không khí thảo luận rất sôi nổi. Có rất nhiều ý kiến với nội dung phong phú, đa dạng, sâu sắc và bao quát liên quan đến thực trạng công tác quản lý vận hành kênh mương, thủy lợi nội đồng sau khi tiếp nhận bàn giao từ Công ty TNHH Thủy lợi Liễn Sơn, một số giải pháp tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục đại trà huyện Vĩnh Tường, nâng cao chất lượng công tác cải cách thủ tục hành chính, tạo việc làm cho người lao động trong thời kỳ dịch Covid 19, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát chuyên đề của Thường trực và các ban HĐND. Các ý kiến thẳng thắn, tâm huyết về các vấn đề liên quan đến ngành, lĩnh vực, địa phương phụ trách, thể hiện rõ trách nhiệm của người đại biểu HĐND và người phụ trách các ngành, các địa phương. Qua đó góp phần tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương, thúc đẩy sự phát triển của huyện trong tương lai.

 

Từ 14 giờ 40 đến 15 giờ 00: Đồng chí Lê Nguyễn Thành Trung – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện giải trình các nội dung được tham luận 

 

 

Từ 14 giờ 30 đến 14 giờ 40: Đại biểu Đặng Văn Linh – HUV, Bí thư Huyện đoàn tham luận về giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát chuyên đề của Thường trực và các ban HĐND

 

 

Từ 14 giờ 20 đến 14 giờ 30: Đại biểu Vũ Thị Trang – HUV, Trưởng phòng Nội vụ huyện tham luận về giải pháp tạo việc làm cho người lao động trong thời kỳ dịch Covid 19

  

 

Từ 14 giờ 10 đến 14 giờ 20: Đại biểu Lỗ Tất Thắng – Phó Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy tham luận về giải pháp nâng cao chất lượng công tác cải cách thủ tục hành chính

 

 

Từ 14 giờ 00 đến 14 giờ 05: Đại biểu Tạ Thị Ánh Tuyết – Hiệu trưởng Trường THCS Nghĩa Hưng tham luận về thực trạng, một số giải pháp tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục đại trà huyện Vĩnh Tường 

 

 

Từ 13 giờ 55 đến 14 giờ 00: Đại biểu Trần Thị Trang – HUV, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Dân vận Huyện ủy tham luận về giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý, vận hành kênh mương, thủy lợi nội đồng sau khi tiếp nhận bàn giao từ Công ty TNHH Thủy lợi Liễn Sơn 

 

 

 

 

Từ 13 giờ 55: Các Đại biểu tham luận tại hội trường

 

 

Từ 13 giờ 30 đến 13 giờ 55: Đồng chí Nguyễn Xuân Quang – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu điều hành phần thảo luận tại hội trường. 

 

 

Bước sang phần thảo luận tại hội trường, đồng chí Nguyễn Xuân Quang – Chủ tịch HĐND huyện nêu rõ: Trên cơ sở các báo cáo, các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, bám sát tình hình thực tiễn ở địa phương, cơ sở, nghiên cứu, thảo luận đóng góp nhiều ý kiến vào các nội dung trình kỳ họp, để việc quyết định của HĐND huyện đảm bảo tính đúng đắn, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và niềm tin của cử tri, Nhân dân trong huyện. Đối với các báo cáo, tờ trình do UBND huyện, đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận các vấn đề về phát triển kinh tế xã hội, như: kết quả phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021; về thu ngân sách, thu ngoài quốc doanh, giải ngân vốn đầu tư công, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, xây dựng nông thôn mới nâng cao, phát triển đô thị loại IV huyện Vĩnh Tường,… Về báo cáo của Thường trực, các Ban HĐND; các báo cáo của Tòa án, Viện Kiểm sát nhân dân,…các đại biểu thảo luận đánh giá ưu, nhược điểm, phân tích nguyên nhân cũng như những giải pháp trong thời gian tới của các các cơ quan, đơn vị. 

 

13 giờ 30: Kỳ họp thứ Hai HĐND huyện khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tiếp tục diễn ra dưới sự điều hành của Chủ tọa kỳ họp: Nguyễn Xuân Quang – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Giang Bắc – Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện.

 

 

 

 

 

 

11 giờ 10: Kết thúc phiên họp buổi sáng kỳ họp thứ Hai HĐND huyện khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Kỳ họp sẽ tiếp tục diễn ra vào lúc 13 giờ 30 buổi chiều cùng ngày. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi.

 

Từ 11 giờ 00 đến 11 giờ 10: Đồng chí Bùi Quang Đạo - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy, Trưởng Ban pháp chế HĐND huyện trình bày báo cáo thẩm tra của Ban Ban pháp chế HĐND huyện.

 

 

 

Từ 10 giờ 50 đến 11 giờ 00: Đồng chí Lê Xuân Cường – Phó Trưởng ban KT-XH HĐND huyện trình bày báo cáo thẩm tra của Ban KT-XH HĐND huyện.

 

 

 

Từ 10 giờ 30 đến 10 giờ 50: Đồng chí Nguyễn Giang Bắc – Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện thông qua các Tờ trình: Tờ trình của Thường trực HĐND huyện về chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2022; Tờ trình về Thành lập đoàn giám sát chuyên đề về tình hình thực hiện quy hoạch và quản lý nghĩa trang nhân dân trên địa bàn huyện; Tờ trình của Thường trực HĐND huyện về về việc ban hành Nội quy kỳ họp HĐND huyện khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026; Ban hành Quy chế hoạt động của Đại biểu và Tổ đại biểu HĐND huyện khoá XIV, nhiệm kỳ 2021 – 2026; ban hành quy chế hoạt động các Ban HĐND huyện khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

 

 

 

Trên cơ sở xem xét đề nghị của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; các Ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND, các đại biểu HĐND huyện và kiến nghị cử tri ở địa phương. Thường trực HĐND huyện đề nghị HĐND huyện ban hành Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2022, cụ thể:

Kỳ họp giữa năm 2022, xem xét các báo cáo: Báo cáo công tác của Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện; UBND, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Chi Cục thi hành án dân sự huyện 6 tháng đầu năm 2022; Báo cáo của UBND huyện về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022; Tờ trình của UBND huyện xin phê duyệt quyết toán ngân sách huyện năm 2021; Báo cáo của UBND huyện về thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách huyện 6 tháng đầu năm 2022; Báo cáo của UBND huyện về tình hình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2022; Báo cáo của UBND huyện về công tác phòng chống tham nhũng; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo; tình hình thi hành Hiến pháp, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên và nghị quyết của HĐND huyện  6 tháng đầu năm 2022; Báo cáo của UBND huyện về việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến HĐND huyện trước và sau kỳ họp cuối năm 2021; Báo cáo của Thường trực HĐND huyện về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp giữa năm 2022; về kết quả giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri đã được gửi đến HĐND huyện trước và sau kỳ họp cuối năm 2021; kết quả thực hiện chương trình giám sát của HĐND năm 2021. Giám sát chuyên đề việc thực hiện xây dựng trường chuẩn Quốc gia giai đoạn 2015-2020.

 

Kỳ họp cuối năm 2022, xem xét và thảo luận các báo cáo: Báo cáo công tác của Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện; UBND, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Chi Cục thi hành án dân sự huyện năm 2022; Báo cáo của UBND huyện về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội năm 2022; Báo cáo của UBND huyện về thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022 và dự toán thu chi ngân sách năm 2023; Báo cáo của UBND huyện về công tác phòng chống tham nhũng; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo; tình hình thi hành Hiến pháp, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên và nghị quyết của HĐND huyện năm 2022; Báo cáo của UBND huyện về việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến HĐND huyện trước và sau kỳ họp giữa năm 2022; Báo cáo của Thường trực HĐND huyện về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp cuối năm 2022; về kết quả giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri đã được gửi đến HĐND huyện trước và sau kỳ họp giữa năm 2022. Tiến hành hoạt động chất vấn và xem xét trả lời chất vấn của đại biểu HĐND huyện. Giám sát chuyên đề: Giám sát tình hình thực hiện quy định của pháp luật về công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân.

 

Từ 10 giờ 15 đến 10 giờ 30: Đồng chí Nguyễn Thành Đăng - Huyện ủy viên, Viện trưởng Viện KSND huyện thông qua Báo cáo công tác của Viện KSND huyện 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

 

 

 

Báo cáo công tác của Viện KSND huyện 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 do đồng chí Viện trưởng Viện KSND huyện Nguyễn Thành Đăng nêu rõ: 6 tháng đầu năm, Viện KSND huyện đã tích cực, chủ động thực hiện nhiều biện pháp công tác, tăng cường phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng, hoàn thành cơ bản nhiệm vụ đã đề ra. Viện kiểm sát đã cơ bản thực hiện tốt công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp trên các lĩnh vực hình sự, dân sự, thi hành án...; chủ động phối hợp với cơ quan điều tra kiểm sát chặt chẽ việc tiếp nhận, giải quyết tin báo tội phạm, việc khởi tố vụ án, bị can. Tăng cường hoạt động phúc cung bị can trước khi ra quyết định truy tố bảo đảm việc truy tố đúng thời hạn, đúng người, đúng tội, không làm oan người vô tội và không bỏ lọt tội phạm. VKSND huyện tiếp tục nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa, kiểm sát xét xử hình sự theo đúng quy định. VKSND huyện đã kiểm sát chặt chẽ việc giải quyết án dân sự, hôn nhân gia đình, hành chính, kinh doanh thương mại; các quyết định xử lý vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của Tòa án; tăng cường kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự, dân sự. Qua kiểm sát VKSND huyện đã ban hành 07 kiến nghị và 01 kháng nghị; công tác kiểm sát của VKSND huyện đã góp phần quan trọng vào việc bảo đảm các hoạt động tư pháp trên địa bàn đúng pháp luật, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.  

 

Từ 10 giờ 00 đến 10 giờ 15: Đồng chí Nguyễn Trường Sơn - Huyện ủy viên, Chánh án Tòa án nhân dân huyện thông qua Báo cáo công tác của Tòa án nhân dân huyện 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

 

  

Báo cáo công tác Tòa án nhân dân huyện do đồng chí Nguyễn Trường Sơn trình bày đã đánh giá cụ thể tình hình thực hiện các nhiệm vụ công tác, trong đó nhấn mạnh đến những kết quả đạt được trong công tác xét xử các loại vụ án: 6 tháng đầu năm, Tòa án nhân dân huyện đã giải quyết, xét xử được 284 vụ việc trong tổng số 465 vụ, việc đạt tỷ lệ 61%, còn lại 181 vụ, việc đều là mới thụ lý và đang trong thời hạn giải quyết. Các vụ án đều được giải quyết kịp thời, chất lượng giải quyết, xét xử các loại án tiếp tục được đảm bảo.

Các vụ án đã được xét xử nghiêm minh đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không có vụ án bị xét xử oan sai hoặc bỏ lọt tội phạm. Công tác giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình, hành chính, kinh doanh thương mại đã bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các đương sự. Về chất lượng giải quyết các loại án đã được nâng cao được thể hiện qua kết quả xét xử phúc thẩm, công tác giám đốc kiểm tra. Tỷ lệ hòa giải thành các vụ án dân sự, việc dân sự, Hôn nhân và gia đình, án Kinh doanh thương mại và Lao động đạt cao,… Công tác của Tòa án nhân dân đã góp phần quan trọng vào việc đấu tranh, phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức và Nhân dân. 

 

Từ 09 giờ 45 đến 10 giờ 00: Đồng chí Bùi Quang Đạo - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy, Trưởng Ban pháp chế HĐND huyện trình bày báo cáo giám sát kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 18 HĐND huyện Khóa XIII, Nhiệm kỳ 2016-2021; báo cáo kết quả thực hiện chương trình giám sát của Thường trực HĐND, các ban HĐND năm 2020.

 

  

Đồng chí Bùi Quang Đạo - Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện báo cáo tại Kỳ họp: thực hiện trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 18 HĐND huyện khóa XIII, UBND huyện đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND huyện, các cơ quan liên quan trên địa bàn huyện nghiên cứu, tiếp thu, trả lời và  có văn bản gửi cơ quan có thẩm quyền phối hợp giải quyết 100% các ý kiến kiến nghị của cử tri, nội dung trả lời cơ bản đáp ứng yêu cầu, có biện pháp giải quyết cụ thể. Số kiến nghị giải quyết xong là 32/38 kiến nghị (đạt tỷ lệ 84.2%), đạt tỷ lệ cao nhất từ trước đến nay, các kiến nghị còn lại đang được các cơ quan xem xét giải quyết.

Đối với kết quả thực hiện chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân, Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện năm 2020, đồng chí Trưởng Ban pháp chế HĐND huyện nêu rõ: Năm 2020, HĐND huyện khóa XIII nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức 05 kỳ họp gồm 02 kỳ họp thường lệ và  03 kỳ họp giải quyết công việc đột xuất. Tại các kỳ họp, Đại biểu đã tập trung thảo luận và cho ý kiến đối với các báo cáo của: Uỷ ban nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân huyện, Chi cục thi hành án dân sự huyện. Kết quả 05 kỳ họp của HĐND huyện đã ban hành  31 nghị quyết.

Tại kỳ họp giữa năm 2020, HĐND huyện tổ chức phiên thảo luận với nội dung thảo luận phong phú, đa dạng, sâu sắc, bao quát mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội… phản ánh nhiều vấn đề cử tri và nhân dân quan tâm, như: công tác vệ sinh môi trường, lấn chiếm đất đai, dồn thửa đổi ruộng, ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến giá trị sản xuất, thu ngân sách trên địa bàn… Lãnh đạo UBND huyện và các cơ quan liên quan đã tiếp thu, giải trình thỏa đáng.

Và cũng tại kỳ họp giữa năm 2020, HĐND huyện đã tổ chức Phiên giám sát chuyên đề về “Công tác quản lý nhà nước về tôn tạo, tu bổ, phục hồi di tích trên địa bàn huyện”. Tại phiên giám sát, 05 đại biểu HĐND huyện có ý kiến chất vấn đối với UBND huyện. Các ý kiến chất vấn đều tập trung đi sâu vào các tồn tại, hạn chế tại một số di tích trên địa bàn, như: hoạt động đốt vàng mã gây ô nhiễm môi trường, hỏa hoạn; biến tướng lễ hội; xây dựng, tu bổ, tôn tạo di tích khi chưa đầy đủ thủ tục pháp lý... đồng thời đề nghị UBND huyện cho biết các giải pháp cụ thể để hỗ trợ kinh phí cho các di tích đang bị xuống cấp cần được tu bổ, tôn tạo, phục hồi; xếp hạng di tích; giữ gìn các yếu tố gốc cấu thành di tích khi tu bổ, tôn tạo...Trên cơ sở ý kiến tham gia thẳng thắn của các đại biểu HĐND huyện, UBND huyện đã tiếp thu, giải trình và đưa ra các giải pháp để giải quyết những tồn tại, hạn chế trong thời gian tới. HĐND huyện ghi nhận nỗ lực của UBND huyện trong thực hiện công tác quản lý nhà nước về tôn tạo, tu bổ, phục hồi di tích trên địa bàn đồng thời đề nghị UBND huyện ngay sau kỳ họp, chú tâm thực hiện tốt, có hiệu quả các giải pháp, kiến nghị, đề xuất được nêu tại báo cáo của UBND huyện, báo cáo Đoàn Giám sát cũng như đề xuất của các đại biểu tại kỳ họp. Kết thúc phiên giám sát chuyên đề, HĐND huyện đã biểu quyết thông qua Nghị quyết giám sát chuyên đề. 

Trong năm 2020, Thường trực HĐND huyện đã tổ chức 01 cuộc giám sát chuyên đề, 01 cuộc khảo sát, 02 cuộc giám sát giải quyết kiến nghị cử tri và 01 phiên giải trình giữa hai kỳ họp. Kết thúc giám sát, Thường trực HĐND huyện đã xây dựng báo cáo chỉ rõ những ưu điểm, tồn tại hạn chế, nguyên nhân và các kiến nghị đề xuất đối với các đơn vị chịu sự giám sát. Ngoài việc thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết tại các kỳ họp HĐND huyện, hai Ban HĐND huyện cũng đã tiến hành khảo sát, giám sát tại các đơn vị, địa phương,…

  

Từ 09 giờ 45: Kỳ họp tiếp tục diễn ra dưới sự điều hành của Chủ tọa.

 

 

  

Từ 09 giờ 30 đến 09 giờ 45: Kỳ họp giải lao.

 

Từ 09 giờ 00 đến 09 giờ 30: Đồng chí Văn Đăng Hà - Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện thông báo tình hình hoạt động khối đại đoàn kết toàn dân và hoạt động của Mặt trận các cấp tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2021.

 

  

Đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Văn Đăng Hà khẳng định: 6 tháng đầu năm 2021, MTTQ các cấp đã tích cực tuyên truyền các tầng lớp nhân dân thực hiện các Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước như: Luật Bầu cử, Luật Đất đai, Nghị định 137/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ 11/01/2021 thay thế cho Nghị định 36/2009/NĐ-CP về Quản lý và sử dụng pháo; các văn bản về phòng, chống bệnh Covid-19; các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế-xã hội của huyện.

Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ huyện đã làm tốt công tác xã hội hóa trong thực hiện an sinh xã hội. Tiếp tục thực hiện tốt chủ trương chăm lo cho người nghèo với phương châm “không để ai bỏ lại phía sau” nhân dịp tết Nguyên Đán Ất Sửu, UB MTTQ huyện đã vận động các doanh nghiệp tặng quà tết cho 638 hộ nghèo, 1.069 hộ cận nghèo, 126 hộ gia đình thanh niên xung phong và địch bắt tù đày với tổng số tiền là hơn 1.900.000.000đ. Chủ trương xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, hộ khó khăn về nhà ở tiếp tục được thực hiện hiệu quả. UB MTTQ huyện đã vận động Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn hỗ trợ số tiền 5.595.000.000đ thẩm định hỗ trợ 84 hộ khó khăn về nhà ở đến nay đã bàn giao 71 nhà với số tiền 4.740.000.000đ.

 Trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, UB Mặt trận tổ quốc từ huyện đến cơ sở đã chủ động triển khai, tích cực phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng, nắm rõ, nắm chắc các trường hợp tiếp xúc gần với ca F0 hoặc đi từ vùng dịch về địa phương từ đó có biện pháp phòng ngừa phù hợp. UB MTTQ huyện đã xây dựng nội dung tờ rơi tuyên truyền về thông điệp 5K, tóm tắt nội dung cốt yếu của Chỉ thị 06 của Chủ tịch UBND tỉnh triển khai in 70.000 tờ rơi; xây dựng nội dung, thiết kế mẫu sổ, in ấn 62.000 cuốn sổ theo dõi nhật ký di chuyển phát tới hộ gia đình việc thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19 với tinh thần “chống dịch như chống giặc”. Để tăng cường sức mạnh phòng dịch, được sự đồng ý của Huyện ủy, ngày 12/5/2021, Ủy ban MTTQ huyện đã ra lời Kêu gọi toàn dân tham gia ủng hộ Qũy phòng, chống dịch Covid-19. Kết quả, đến nay, toàn huyện vận động, tiếp nhận được 5.124.802.000đ (trong đó cấp huyện được 3.032.802.000đ; cấp xã, thị trấn được 2.092.000.000đ); ngoài ra các cấp còn vận động được 179.350 chiếc khẩu trang; các hiện vật khác quy bằng tiền khoảng 230.000.000 đồng,…

Thực hiện cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Ban Thường trực MTTQ huyện đã xây dựng 22 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, UB MTTQ các xã, thị trấn tổ chức các hội nghị theo quy trình hiệp thương giới thiệu đại biểu. Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 đã được tổ chức thành công tốt đẹp. Tỷ lệ cử tri đi bầu toàn huyện đạt 99,76%, kết quả đã bầu được 03 đại biểu Quốc hội; 10 Đại biểu HĐND tỉnh; 35 Đại biểu HĐND huyện và bầu được 708/718 (đạt 98,61% số đại biểu được bầu) đại biểu HĐND xã, thị trấn đảm bảo đúng quy định của pháp luật về bầu cử.

6 tháng đầu năm 2021, UB MTTQ từ huyện đến cơ sở đã phối hợp với chính quyền tiếp 256 lượt công dân, tiếp nhận 70 đơn thư, chuyển đề nghị các cơ quan liên quan xem xét giải quyết 69 đơn, góp phần bảo vệ lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân, giữ gìn sự nghiêm minh của pháp luật. Với vai trò là cầu nối giữa đảng, chính quyền với nhân dân, trong xử lý vụ việc tích cực nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tuyên truyền, vận động để tạo sự đồng thuận. Tổ hòa giải được kịp thời kiện toàn, hoạt động hiệu quả, hòa giải thành công 112/146 vụ việc, đạt 80,5% góp phần hạn chế được những mâu thuẫn nảy sinh trong khu dân cư, giữ vững đoàn kết, ổn định trật tự, an toàn xã hội, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh ở cơ sở. 

 

Từ 08 giờ 25 đến 09 giờ 00: Đồng chí Phan Văn Sinh – Huyện ủy viên, Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch huyện thông qua các nội dung: Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; Tờ trình đề nghị phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện năm 2020; Tờ trình về việc xin ý kiến điều chỉnh, bổ sung dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2021; Tờ trình về việc phê duyệt phương án phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách tập trung giai đoạn 2021-2025; Tờ trình về việc đề nghị giao quyền phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nhóm C thuộc thẩm quyền HĐND huyện; Tờ trình đề nghị thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2022.

 

  

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của huyện khẳng định: 6 tháng đầu năm, huyện thực hiện đồng bộ các biện pháp quản lý ngân sách, tăng cường chống thất thu. Tổng thu Ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện ước thực hiện 332.525 triệu đồng (đạt 67,55% so với dự toán năm, bằng 58,81% so cùng kỳ). Tổng chi ngân sách ước thực hiện 725.378 triệu đồng (đạt 48,58% so với dự toán năm, bằng 78,18% so cùng kỳ). Công tác thu, chi ngân sách được chỉ đạo thực hiện đúng các quy định của cơ chế điều hành ngân sách tỉnh, huyện và các quy định của Luật Ngân sách với cơ cấu hợp lý, định mức chi tiết kiệm, đáp ứng nhiệm vụ phát triển KT- XH. Kho bạc nhà nước quản lý chặt chẽ quỹ ngân sách nhà nước, thực hiện tốt việc kiểm soát chi NSNN qua Kho bạc.

6 tháng cuối năm 2021, huyện tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tăng thu, tiết kiệm chi; phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu thu ngân sách được giao, đặc biệt là 02 khoản thu thuế ngoài quốc doanh và lệ phí trước bạ. Ưu tiên nguồn lực để thực hiện các dự án đầu tư trọng điểm và các chính sách an sinh xã hội. Chỉ đạo tập huấn cho chủ tài khoản, kế toán của các cơ quan, đơn vị về công tác thu chi tài chính, chi thường xuyên. Tăng cường kiểm tra các phòng, ban của huyện, UBND xã, thị trấn, các nhà trường,... trong thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế, kinh phí hành chính; thực hiện quyết toán công trình theo kế hoạch (đặc biệt là những công trình chậm, khó quyết toán). Xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH, dự toán thu, chi NSNN năm 2022 đối với các đơn vị dự toán, UBND các xã, thị trấn. Phát huy nội lực tạo nguồn từ đấu giá đất, tranh thủ các nguồn vốn từ cấp trên và nguồn đầu tư khác; chỉ đạo tổ chức đấu giá QSDĐ, tập trung thanh toán nợ XDCB; đẩy mạnh công tác quyết toán các công trình XDCB theo phân cấp. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc các đối tượng nộp thuế, chống thất thu thuế, nợ đọng thuế để tăng thu ngân sách,… 

 

Từ 08 giờ 15 đến 08 giờ 25: Đồng chí Nguyễn Giang Bắc - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện thông qua Báo cáo công tác của Thường trực HĐND huyện 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ năm 6 tháng cuối năm 2021.

 

 

Báo cáo công tác của Thường trực HĐND huyện do đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện Nguyễn Giang Bắc trình bày nêu rõ: 6 tháng đầu năm, HĐND huyện đã tổ chức thành công  04 kỳ họp của nhiệm kỳ 2016-2021, trong đó có 03 kỳ họp giải quyết công việc đột xuất và 01 kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021, ban hành 08 nghị quyết.

Tổ chức thành công kỳ họp thứ Nhất khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 HĐND huyện. Tại kỳ họp, HĐND huyện đã tiến hành bầu các chức danh của HĐND, UBND huyện theo luật định. Tỷ lệ phiếu tín nhiệm bầu các chức danh đều đạt 100%, HĐND huyện ban hành 10 Nghị quyết (09 nghị quyết về nhân sự và 01 nghị quyết về kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ năm 2021).

Thực hiện Chương trình Công tác của Thường trực HĐND huyện, các Ban HĐND huyện năm 2021, Thường trực HĐND huyện đã tiến hành giám sát trực tiếp tại  Ủy ban bầu cử  04 xã: Bình Dương, Đại Đồng, Việt Xuân, Vĩnh Thịnh. Qua giám sát, Thường trực HĐND huyện đã đánh giá đúng những ưu điểm trong thực hiện công tác bầu cử của Ủy ban bầu cử, UBND các xã, đồng thời cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong việc triển khai, thực hiện của các đơn vị; đưa ra ý kiến kiến nghị, yêu cầu các đơn vị được giám sát thực hiện. Công tác giám sát văn bản được Thường trực HĐND huyện quan tâm, thường xuyên theo dõi việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND huyện và HĐND các xã, thị trấn nhằm đảm bảo các văn bản ban hành đúng thẩm quyền, đúng quy định.

Công tác giữ mối liên hệ phối hợp với UBND huyện, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các cơ quan liên quan được Thường trực HĐND huyện thực hiện đúng Quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND và các cơ quan, quy chế hoạt động của Thường trực HĐND huyện.

Trong 6 tháng cuối năm 2021, Thường trực HĐND huyện tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Tập trung chỉ đạo tổ chức thành công kỳ họp giữa năm 2021 và công tác chuẩn bị, tổ chức kỳ họp HĐND huyện, HĐND các xã, thị trấn cuối năm 2021. Phê chuẩn kết quả kiện toàn các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND các xã, thị trấn. Xây dựng, triển khai kế hoạch và tổ chức các cuộc giám sát của Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện 6 tháng cuối năm 2021. Điều hòa, phối hợp hoạt động của các Ban HĐND huyện nhất là trong công tác triển khai kế hoạch giám sát và thẩm tra. Phối hợp với UBND huyện, UBMTTQ Việt Nam huyện, các Ban HĐND huyện chuẩn bị các nội dung trình HĐND huyện ban hành nghị quyết tại kỳ họp cuối năm 2021. Tăng cường công tác phối hợp với UBND huyện, UBMTTQ Việt Nam huyện, các Ban HĐND huyện và các cơ quan liên quan trong hoạt động HĐND huyện. Tăng cường trách nhiệm của từng thành viên Thường trực HĐND. Thực hiện nghiêm túc các quy trình về tiếp nhận và xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân; tổ chức tiếp công dân theo quy định của pháp luật.

 

Đồng chí Nguyễn Xuân Quang – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện;

đồng chí Nguyễn Giang Bắc – Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện đồng chủ tọa Kỳ họp

  

Từ 07 giờ 50 đến 08 giờ 15: Đồng chí Hoàng Tuấn Tam - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện thông qua Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2021.

 

  

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2021 do đồng chí Hoàng Tuấn Tam - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện trình bày khẳng định: 6 tháng đầu năm 2021, huyện Vĩnh Tường thực hiện nhiệm vụ phát triển KT- XH trong bối cảnh có những thuận lợi cơ bản như: Tỉnh tiếp tục có nhiều giải pháp tích cực tháo gỡ khó khăn cho cơ sở; trong huyện được sự chỉ đạo, giám sát kịp thời, đúng trọng tâm, trọng điểm của Huyện ủy, HĐND huyện; thời tiết thuận lợi tạo điều kiện cho cây trồng, vật nuôi sinh trưởng phát triển tốt; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định. 

Tuy nhiên, vẫn có những khó khăn, thách thức tác động đến thực hiện nhiệm vụ phát triển KT- XH của huyện như: Tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nguy hiểm, khó lường tác động đến mọi mặt của đời sống KT-XH; công tác GPMB một số công trình, dự án còn có những vướng mắc chưa được giải quyết dứt điểm làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án và kết quả giải ngân vốn đầu tư;...

Song với tinh thần chủ động, nắm chắc tình hình, dưới sự lãnh đạo, giám sát chặt chẽ, kịp thời của Huyện ủy, HĐND huyện; sự chỉ đạo, điều hành linh hoạt, sáng tạo, quyết liệt của UBND huyện; sự cố gắng, nỗ lực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể Nhân dân, tình hình KT- XH của huyện 6 tháng đầu năm cơ bản ổn định và phát triển, các nhiệm vụ đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân được đảm bảo. Tổng gá trị sản xuất (GSS năm 2010) ước đạt 7.878,31 tỷ đồng, đạt 46,96% so KH, tăng 12,56% so cùng kỳ. Trong đó: NN-LN-TS: 1.177,58 tỷ đồng, đạt 59,44% KH, tăng 5,44% so cùng kỳ; CN-XD: 4.673,29 tỷ đồng, đạt 46,11% KH, tăng 15,71% so cùng kỳ; Dịch vụ: 2.027,44 tỷ đồng, đạt 43,51% KH, tăng 9,94% so cùng kỳ. Lĩnh vực văn hóa, xã hội có những chuyển biến tích cực; an sinh xã hội, nhất là chăm lo cho người nghèo tiếp tục được đặc biệt quan tâm; công tác phòng, chống dịch Covid-19 được chỉ đạo quyết liệt, bài bản, hiệu quả; tình hình ANTT được tăng cường, ATXH được đảm bảo.

Dự báo 6 tháng cuối năm 2021 việc thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH của huyện sẽ còn nhiều khó khăn, thách thức lớn tác động. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH, thực hiện tốt chủ đề công tác năm 2021, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tiếp tục tập trung chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã được đề ra trong Nghị quyết số 99/NQ-HĐND ngày 17/12/2021 của HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2021; tập trung cao độ, quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19; đồng thời tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ chủ yếu như: Tập trung chỉ đạo sản xuất, phòng trừ sâu bệnh cho các cây trồng vụ Mùa, vụ Đông năm 2021. Chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện các biện pháp chuyển dịch cơ cấu cây trồng, bố trí gieo trồng các loại cây với các yếu tố giống, thời vụ và các biện pháp thâm canh hợp lý, gắn với nhu cầu thị trường và phát huy lợi thế của từng vùng, trong đó chú trọng đến sản xuất trồng trọt hàng hóa quy mô lớn gắn với chuỗi giá trị. Tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp thu hút đầu tư, triển khai dự án Khu CN Chấn Hưng, Cụm công nghiệp Đồng Sóc theo chỉ đạo của tỉnh...; tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý các khu, cụm CN, cụm KT- XH trên địa bàn; thực hiện có hiệu quả hoạt động khuyến công và xúc tiến thương mại. Đẩy nhanh tiến độ đầu tư XDCB để giải ngân nhanh, kịp thời vốn đầu tư XDCB. Chỉ đạo cơ quan chuyên môn tập trung giám sát, đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án. Tiếp tục rà soát, lập hồ sơ chuẩn bị đầu tư các công trình đầu tư công của huyện đảm bảo theo kế hoạch. Thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tăng thu, tiết kiệm chi; phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu thu ngân sách được giao, đặc biệt là 02 khoản thu thuế ngoài quốc doanh và lệ phí trước bạ. Tập trung hướng dẫn các xã, thị trấn xử lý các trường hợp vi phạm Luật Đất đai. Tiếp tục đẩy mạnh công tác BT-GPMB các công trình, dự án. Chỉ đạo ngành Giáo dục quán triệt, triển khai Đề án phát triển GD&ĐT giai đoạn 2021-2025. Tiếp tục đôn đốc các trường thực hiện quy trình kiểm định chất lượng, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, phối hợp thẩm định, đánh giá ngoài để được công nhận trường chuẩn QG mức độ 2 và công nhận chuẩn lại theo kế hoạch. Tiếp tục chỉ đạo tập trung nắm tình hình, triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng sự chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của Huyện ủy. Thực hiện nghiêm kiểm soát vệ sinh ATTP, bảo vệ môi trường. Tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, nhất là trong công tác chẩn đoán và điều trị; mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, thực hiện lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân,…

 

Từ 07 giờ 45 đến 07 giờ 50: Đồng chí Nguyễn Giang Bắc – Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện thông qua chương trình kỳ họp.

 

 

Từ 07 giờ 35 đến 07 giờ 45: Đồng chí Nguyễn Xuân Quang – Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc Kỳ họp:

 

 

Phát biểu khai mạc Kỳ họp, đồng chí Nguyễn Xuân Quang – Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: 6 tháng đầu năm 2021, huyện Vĩnh Tường thực hiện nhiệm vụ chính trị và phát triển KT-XH trong bối cảnh có nhiều thuận lợi, nhưng cũng gặp không ít khó khăn, thách thức, đặc biệt là ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Song, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự chỉ đạo sát sao của Huyện ủy, sự giám sát chặt chẽ của HĐND, sự điều hành quyết liệt, sáng tạo của UBND huyện, cùng sự nỗ lực của các doanh nghiệp và nhân dân, tình hình kinh tế của huyện 6 tháng đầu năm 2021 cơ bản ổn định và phát triển, các nhiệm vụ đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân được duy trì. Lĩnh vực văn hóa, xã hội có những chuyển biến tích cực; công tác chăm lo cho người nghèo, người cận nghèo tiếp tục được đặc biệt quan tâm; công tác phòng, chống dịch Covid-19 được chỉ đạo quyết liệt, hiệu lực, hiệu quả; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo được triển khai thực hiện tốt. Việc quản lý, cải tạo chỉnh trang đô thị có bước chuyển biến rõ nét; cải cách hành chính được tăng cường. Tình hình an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội ổn định.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong 6 tháng đầu năm còn những khó khăn, tồn tại, hạn chế như: Tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nguy hiểm, khó lường tác động đến mọi mặt của đời sống KT-XH; số trường hợp vi phạm Luật đất đai tăng và có tính phức tạp; công tác BT-GPMB một số công trình, dự án trên địa bàn còn khó khăn, vướng mắc chưa được giải quyết dứt điểm, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện một số công trình, dự án; công tác giới thiệu việc làm mới và xuất khẩu lao động đạt tỷ lệ thấp; tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên vẫn ở mức cao,…

Đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị, các đại biểu tập trung trí tuệ để bàn, thảo luận, phân tích, đánh giá, quyết nghị các vấn đề quan trọng như: phân tích, làm rõ hơn những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, nhất là các nguyên nhân chủ quan, để đề xuất những giải pháp hữu hiệu nhằm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch phát triển KT-XH năm 2021. Cho ý kiến vào báo cáo hoạt động của Thường trực HĐND; báo cáo kết quả thực hiện chương trình giám sát của Thường trực HĐND và các Ban HĐND huyện; báo cáo công tác của Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân huyện; kết quả giám sát giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 18, HĐND huyện khóa 13. Thảo luận, xem xét và dự kiến quyết nghị thông qua 11 nghị quyết của HĐND huyện,…

Để Kỳ họp lần này đạt được kết quả cao nhất, đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Xuân Quang đề nghị các vị đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm; tập trung tâm lực, trí lực nghiên cứu sâu, kỹ từng nội dung; trong quá trình thảo luận, cần căn cứ những mục tiêu, nhiệm vụ đã được xác định trong Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện giai đoạn 2021-2025  và trên cơ sở dự báo tình hình trong thời gian tới để có những ý kiến đóng góp sát, đúng, nhằm giúp cho HĐND huyện có cơ sở quyết nghị thông qua nghị quyết bảo đảm chất lượng, khả thi, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của huyện, lòng mong đợi của cử tri và nhân dân trong huyện, góp phần quan trọng vào thành công của Kỳ họp.

 

 

Từ 07 giờ 30 đến 07 giờ 35: Các đại biểu làm lễ chào cờ:

 

Các đại biểu làm lễ chào cờ

 

Ngày 20/7/2021, HĐND huyện tổ chức Kỳ họp thứ Hai HĐND huyện Vĩnh Tường khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 – 2026 (Kỳ họp thường lệ giữa năm). Dự và chủ trì kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Xuân Quang – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Giang Bắc – Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện.

Dự Kỳ họp về phía tỉnh có đồng chí Nguyễn Thái Thịnh – Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh. Về phía huyện Vĩnh Tường có đồng chí Đàm Hữu Khanh – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Lê Nguyễn Thành Trung – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện, Thường trực Ủy ban MTTQ huyện; các ông, bà đại biểu HĐND huyện khóa XIV; thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành liên quan; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trong huyện; đại biểu cử tri các xã, thị trấn.

Theo chương trình, Kỳ họp sẽ thông qua các nội dung: Báo cáo công tác của Thường trực HĐND huyện 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; Báo cáo kết quả thực hiện chương trình giám sát của Thường trực HĐND và các Ban HĐND huyện năm 2020; báo cáo của UBND huyện về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2021; Báo cáo của UBND huyện về tình hình thực hiện thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2021; Tờ trình của UBND huyện xin phê duyệt quyết toán ngân sách huyện năm 2020; Báo cáo của UBND huyện về dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2022; Thông báo kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2021; Báo cáo công tác của Tòa án nhân dân huyện 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; Báo cáo công tác của Viện kiểm sát nhân dân huyện 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; Báo cáo giám sát kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp cuối năm 2020; Tờ trình của Thường trực HĐND huyện về chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2022; Tờ trình của UBND huyện về đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 23/12/2016 của HĐND huyện và đề xuất phương án phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách tập trung giai đoạn 2021-2025 huyện Vĩnh Tường; Tờ trình của UBND huyện về đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 14/5/2020 của HĐND huyện Vĩnh Tường; Tờ trình của UBND huyện về xin ý kiến điều chỉnh, bổ sung dự kiến kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2021.

Kỳ họp tiến hành thông qua các nghị quyết: Nghị quyết phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách huyện năm 2020; Nghị quyết về phương án phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách tập trung giai đoạn 2021-2025 huyện Vĩnh Tường; Nghị quyết về giao quyền phê duyệt chủ trương đầu tư; Nghị quyết về  điều chỉnh, bổ sung dự kiến kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2021; Nghị quyết về ban hành Nội quy kỳ họp HĐND huyện khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026; Nghị quyết về ban hành Quy chế hoạt động của đại biểu và Tổ đại biểu HĐND huyện; Nghị quyết về ban hành Quy chế hoạt động của các Ban HĐND huyện; Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2022; Nghị quyết về giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 18 HĐND huyện Khóa XIII, Nhiệm kỳ 2016-2021; Nghị quyết về thành lập đoàn giám sát chuyên đề về tình hình thực hiện quy hoạch và quản lý nghĩa trang nhân dân trên địa bàn huyện; Nghị quyết về dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2022.

 

 

Các đại biểu tham dự kỳ họp

 

 

 

Ngày đăng: 20/07/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục