Chuyên mục phòng chống dịch Covid-19

BẢN TIN Về tình hình dịch, bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (Tính đến 15h00’ ngày 26/5/2021)

 

BẢN TIN

Về tình hình dịch, bệnh và các biện pháp phòng,

chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

(Tính đến 15h00 ngày 26/5/2021)

 

 

I. THÔNG TIN CẬP NHẬT VỀ TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH

1. Tại Việt Nam:

- Tính đến 14h00’ ngày 26/5/2021, Việt Nam ghi nhận 5.971 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó: 2.794trường hợp điều trị khỏi; 3.129 trường hợp đang điều trị; 44 trường hợp tử vong.

- Tổng số ca lây nhiễm COVID-19 trong nướctính từ ngày 27/4/2021 đến nay là 2.912 trường hợp (tăng 407 trường hợp so với ngày 25/5/2021) ở 30 tỉnh/thành phố.

          2. Tại tỉnh Vĩnh Phúc:

2.1. Tính từ ngày 30/4/2021 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện 04 ổ dịch COVID-19 tại: (1) Thành phố Phúc Yên 02 điểm: Karaoke - Sunny phường Phúc Thắng và phường Hùng Vương; (2) Thành phố Vĩnh Yên 01 điểm: Trung tâm chăm sóc sức khỏe Hoa Sen, phường Ngô Quyên; (3) Huyện Bình Xuyên 01 điểm: Công ty Vinatop, xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên.

          2.2. Tổng số các trường hợp mắc/nghi ngờ mắc: 89 trường hợp. Trong đó:

- Tổng số ca mắc COVID-19: 89 trường hợp, thuộc các huyện/thành phố (Bình Xuyên: 08; Lập Thạch: 07; Phúc Yên: 48; Vĩnh Tường: 04; Vĩnh Yên: 14; Yên Lạc: 07; Sông Lô: 01). Trong ngày chưa phát hiện trường hợp tăng mới.

- Tổng số ca nghi ngờ:Trong ngày chưa phát hiện trường hợp tăng mới.

- Tính từ ngày 21/05/2021 đến nay, có 06 ngày liên tiếp chưa phát hiện trường hợp mắc/nghi ngờ mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

- Tình hình điều trị các bệnh nhân COVID-19 tại Bệnh viện Dã chiến:

+ Tổng số hiện đang điều trị: 60 trường hợp (tình hình sức khỏe ổn định, không có bệnh nhân diến biến bất thường).

+ Số bệnh nhân đủ điều kiện ra viện: 04 trường hợp (ngày 25/5/2021), trong đó: (01) huyện Mê Linh -thành phố Hà Nội; (02) huyện Yên Lạc và (01) huyện Bình Xuyên -tỉnh Vĩnh Phúc.

3. Tổng số các trường hợp đang giám sát y tế: 63.408trường hợp (tăng 35 trường hợp). Trong đó:

- Số trường hợp tiếp xúc vòng 1 (F1): 3.310 người (tăng 01 trường hợp).

- Số trường hợp tiếp xúc vòng 2 (F2): 32.214 người (tăng 34 trường hợp).

- Số trường hợp tiếp xúc vòng 3 (F3): 27.884 người (tăng 0 trường hợp).

4. Tình hình xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh (từ ngày 30/4/2021 đến nay):

- Tổng số mẫu được lấy xét nghiệm trong ngày: 359mẫu.

- Tổng số mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 toàn tỉnh: 210.718mẫu (89 mẫu Dương tính; 0 mẫu Nghi ngờ; 210.270 mẫu Âm tính; Chờ kết quả xét nghiệm: 359 mẫu), trong đó:

+ Tổng số mẫu xét nghiệm sàng lọc phòng, chống dịch: 35.266mẫu (Dương tính: 89; Nghi ngờ: 0; Âm tính: 34.818; Chờ kết quả xét nghiệm: 359).

+ Tổng số mẫu xét nghiệm tại các doanh nghiệp:Trong khu công nghiệp: 99.024 mẫu; Ngoài khu công nghiệp: 51.889 mẫu.Kết quả xét nghiệm chưa phát hiện trường hợp nào mắc/nghi ngờ mắcCOVID-19.

+ Tổng số xét nghiệm cho thành viên các Tổ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tỉnh Vĩnh Phúc: 24.539 mẫu, đạt 100%.Kết quả xét nghiệm chưa phát hiện trường hợp nào mắc/nghi ngờ mắcCOVID-19.

5. Khoanh vùng, cách ly xã hội: 03điểm, trong đó: Cấp huyện 0 điểm; Cấp xã 01 điểm; Cấp thôn, tổ, đội, khu: 02 điểm.

II. CÔNG TÁC ĐẢM BẢO PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH

          1. Các bệnh viện điều trị COVID-19:

          - Bệnh viện Dã chiến: quy mô công suất 200 giường bệnh; đã sử dụng 60 giường; hiện còn 140 giường.

- Bệnh viện Đa khoa tỉnh: quy mô công suất 45 giường bệnh; đã sử dụng 38 giường; hiện còn 07 giường.

- Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên: 300 giường bệnh; đã sử dụng 30 giường; hiện còn 270 giường (đã kết thúc thời gian phong tỏa).

- Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh: 54 giường bệnh; đã sử dụng 04 giường; hiện còn 50 giường.

- Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh: 20 giường bệnh; đã sử dụng 0 giường; hiện còn 20 giường.

- Bệnh viện Y dược cổ truyền bảo đảm: 20 giường bệnh; đã sử dụng 0 giường; hiện còn 20 giường(đã kết thúc thời gian phong tỏa).

- Bệnh viện Tâm thần: 20 giường bệnh; đã sử dụng 01 giường; hiện còn 19 giường.

2. Các khu cách ly tập trung:

2.1. Thực trạng vận hành các cơ sở cách ly hiện có:

- Tổng số cơ sở cách ly hiện có: 58 cơ sở, trong đó: Cấp tỉnh có: 13 cơ sở (đã đưa vào sử dụng 05 cơ sở, còn08cơ sở chưa sử dụng); Cấp huyện có: 45 cơ sở.

- Tổng số giường cách ly dự kiến hiện có: 10.979 giường.

- Tổng số người đang cách ly: 1.506 người, trong đó: Ở các cơ sở cách ly của cấp tỉnh có: 495 người; Ở các cơ sở cách ly của cấp huyện: 1.011 người.

- Tổng số giường hiện còn: 9.473 giường, trong đó: Cấp tỉnh còn 4.749 giường;Cấp huyện còn 4.724 giường.

2.2. Phương án nâng cấp/bổ sung thêm các cơ sở cách ly mới:

Nhìn chung các huyện đã bố trí các cơ sở đảm bảo ít nhất 200 giường; thành phố ít nhất 600 giường. Hiện nay, tỉnh còn: 9.473 giường và đã sẵn sàng thành lập thêm 05 cơ sở cách ly tập trung mới để nâng công suất dự kiến được 3.350 giường để chủ động,kích hoạt mở rộng thêm khi dịch tăng lên.

2.3. Công tác quản lý, điều hành của các cơ sở cách ly tập trung: Thực hiện theo  Văn bản số 1769/BYT-KH-TC ngày 31/3/2020 của Bộ Y tế về việc tiêu chuẩn, định mức giường cách ly tại cơ sở cách ly tập trung phòng, chống dịchCOVID-19. Các cơ sở cách ly mới thành lập trên cơ sở đội ngũ cán bộ khung do Bộ Chỉ huy Quân sự các cấp điều hành và các đơn vị chủ yếu gồm: Bộ Chỉ huy Quân sự các cấp, Y tế, Công an, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Tài chính. Về cơ bản các khu cách ly tập trung đều dần đi vào ổn định, đảm bảo duy trì tốt về công tác an ninh, trật tự và đáp ứng được các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Từ khi đưa vào triển khai các khu cách ly y tế chưa phát hiện trường hợp nào để lây nhiễm chéo và lây nhiễm từ khu cách ly ra cộng đồng.

          3. Công tác xét nghiệm:

          3.1. Hiện tại trên địa bàn tỉnh đang triển khai 06 phòng xét nghiệm sàng lọc vi rút SARS-COV-2. Dự kiến trung bình công suất xét nghiệm từ 8.000 mẫu đơn/ngày, 80.000 mẫu gộp/ngày.

3.2. Nâng công suất xét nghiệm: Tiếp tục liên hệ các đơn vị đủ điều kiện thực hiện xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 ngoài tỉnh Vĩnh Phúc để triển khai xét nghiệm sàng lọc cho các trường hợp có nguy cơ cao trên địa bàn tỉnh khi cần thiết.

4. Vật tư y tế: Hiện nay tỉnh đã chủ động sẵn sàng các phương án bổ sung vật tư y tế và các điều kiện cần thiết khác để phục vụ phòng, chống dịch ở Cấp độ 3 (từ 20 bệnh nhân đến 1.000 bệnh nhân).

III. CÔNG TÁC ĐẢM BẢO AN NINH TRẬT TỰ PHÒNG CHỐNG DỊCH

1. Công tác đảm bảo an ninh trật tự:

1.1. Công tác quản lý xuất nhập cảnh, hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh:Trong ngày, có 67 người nước ngoài đến địa bàn tỉnh với mục đích làm việc, công tác; có 2.728 người nước ngoài hiện làm việc, thăm thân tại các cơ quan, doanh nghiệp, trường học. Chưa phát hiện người nước ngoài có vi phạm trong hoạt động xuất nhập cảnh, lưu trú.

1.2. Công tác xử lý vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch:

Lực lượng Công an địa phương tiếp tục kiểm tra, nhắc nhở việc chấp hành các quy định chung về việc phòng, chống dịch tại các cơ sở kinh doanh, người dân trên địa bàn các huyện, thành phố. Trong ngày,Lực lượng Công an địa phương ra quyết định xử phạt theo thẩm quyền 01 trường hợp về hành vi cho người nước ngoài nghỉ qua đêm nhưng không khai báo tạm trú, không hướng dẫn người nước ngoài khai báo tạm trú theo quy định.

Lũy kế từ ngày 01/5/2021 đến nay, lực lượng Công an Vĩnh Phúc đã tham mưu xử phạt 690 trường hợp với tổng số tiền tiền 923.500.000 đồng. Trong đó: 01 trường hợp số tiền 5.000.000 đồng về hành vi đăng tải thông tin chưa kiểm chứng liên quan đến dịch bệnh trên mạng xã hội; Cảnh cáo 52 trường hợp, phạt tiền 605 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng số tiền 737.500.000 đồng; phạt tiền 05 trường hợp bỏ khẩu trang nơi công cộng số tiền 1.450.000 đồng; phạt tiền 12 cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí, ăn uống, lưu trú số tiền 120.000.000 đồng; phạt tiền 06 trường hợp không khai báo lưu trú, tạm trú số tiền 4.550.000 đồng; Cảnh cáo 01 trường hợp, phạt tiền 02 trường hợp không chấp hành việc áp dụng các biện pháp cách ly y tế số tiền 12.500.000 đồng, phạt tiền 05 trường hợp không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền số tiền 37.500.000 đồng.

1.3. Công tác kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện: Kiểm tra 36 cơ sở kinh doanh có điều kiện và dịch vụ giải trí, ăn uống; nhắc nhở đối với 150 lượt người về việc chấp hành quy định phòng dịch tại nơi công cộng. Chưa phát hiện có cơ sở vi phạm.         1.4. Kết quả thực hiện Phương án số 834/PA-SYT của tỉnh về thành lập các chốt kiểm soát, phòng dịch trên các tuyến đường trọng yếu dẫn vào địa bàn tỉnh:

Trong ngày, lực lượng Công an Vĩnh Phúc đã kiểm tra 6.033 lượt phương tiện, 13.297 lượt người; yêu cầu quay trở lại địa phương 55 xe đến từ các vùng có dịch, cho 86 phương tiện = 98 người từ vùng dịch Bắc Ninh, Bắc Giang được vào Vĩnh Phúc vì có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19. Riêng Tổ công tác tại Chốt 8 (IC3- Sơn Lôi) phối hợp với Cục Cảnh sát Kinh tế- Bộ Công an, Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an tỉnh Phú Thọ bắt giữ 02 xe ô tô vận chuyển hàng hóa không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ và đưa về Công an tỉnh Phú Thọ để xử lý.

Lũy kế từ khi triển khai Phương án đến ngày 26/5/2021, các chốt kiểm soát đã kiểm tra 99.150 lượt phương tiện và 226.006 lượt người, phát hiện 12 trường hợp có dấu hiệu sốt; chuyển cơ quan chức năng xử phạt 10 trường hợp (06 trường hợp không đeo khẩu trang, 01 người nước ngoài không có Hộ chiếu khi đi trên lãnh thổ Việt Nam; 01 trường hợp sử dụng trái phép trang phục CAND; 02 trường hợp chở động vật không có giấy tờ kiểm dịch); phối hợp bắt giữ 01 vụ vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ với 02 phương tiện.

1.5. Công tác tiếp nhận, bàn giao người nhập cảnh cách ly từ nơi khác trở về địa phương:

Trong ngày, Công an các huyện, thành phố phối hợp tiếp nhận bàn giao 04 trường hợp là người nhập cảnh đã hết thời gian cách ly tập trung ở nơi khác trở về địa phương; yêu cầu tiếp tục cách ly tại nơi cư trú, tự giám sát sức khỏe theo quy định (Bình Xuyên 01, Lập Thạch 02, Vĩnh Tường 01).

Hiện tại, toàn tỉnh còn 24 trường hợp đang tự theo dõi sức khỏe và cách ly tại nơi cư trú, chưa đủ 28 ngày kể từ khi nhập cảnh (Tam Dương 02, Bình Xuyên 06, Phúc Yên 02, Vĩnh Tường 04, Lập Thạch 03, Sông Lô 07).

2. Rà soát, củng cố các Tổ phòng chống COVID-19 cộng đồng:

Đến nay, các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh đã thành lập 1.653Tổ COVID cộng đồng với 10.797 người tham gia. UBND các huyện, thành phố đang tiếp tục chỉ đạo các đơn vị kiện toàn, bổ sung, thành lập các Tổ COVID cộng đồng ở địa phương sẵn sàng tham gia truy vết, triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại: thôn, xóm, khu, tổ, đội,….

Nhiệm vụ của Tổ COVID cộng đồng là hàng ngày đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” nhằm mục đích tuyên truyền, vận động, nhắc nhở, hướng dẫn nhân dân các biện pháp phòng chống dịch tại từng hộ gia đình: Ở tại nhà, hạn chế đi ra ngoài khi không thực sự cần thiết; đeo khẩu trang; rửa tay bằng xà phòng; giữ khoảng cách; hạn chế tiếp xúc với người bên ngoài; thường xuyên, liên tục nắm bắt tình hình dịch bệnh tại địa phương, rà soát các trường hợp có liên quan đến dịch COVID-19 trên địa bàn quản lý,…

3. Việc kiểm tra, giám sát toàn bộ quy trình phòng, chống dịch bệnh trong các nhà máy, phân xưởng, cơ sở sản xuất kinh doanh theo các tiêu chí hướng dẫn của Bộ Y tế:

3.1. Ngày 22/5/2021, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã ban hành Quyết định số 57/QĐ-BQLKCN về việc thành lập 03 Tổ liên ngành (được chia thành 13 nhóm, do Ban Quản lý khu công nghiệp chủ trì, thành viên là đại diện các sở, ngành: Y tế, Công Thương, Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh, Liên Đoàn Lao động tỉnh,…)kiểm tra về công tác phòng, chống dịch COVID-19; công tác xét nghiệm toàn diện người lao động và việc tổ chức triển khai đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 tại các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống COVID-19.

Tính đến 13h30’ ngày 26/5/2021, các tổ đã tiến hành kiểm tra được 38 doanh nghiệp trong các khu công nghiệp. Sơ bộ kết quả ban đầu, các doanh nghiệp được kiểm tra đều chấp hành tốt các chủ trương, biện pháp phòng, chống dịch bệnh của tỉnh, chưa phát hiện nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh; kết quả cụ thể sẽ thông báo sau.

3.2. Việc ký cam kết thực hiện nghiêm các biện pháp kiểm soát, phòng chống dịch Covid-19 của các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh:

- Có 286/322 doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã ký cam kết và thực hiện nghiêm các biện pháp kiểm soát, phòng chống dịch Covid-19. UBND tỉnh đã chỉ đạo Ban Quản lý các khu công nghiệp đôn đốc, hoàn thiện việc ký cam kết đối với 36 doanh nghiệp còn lại trong ngày 27/5/2021.

- 322/322 doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm việc giám sát chặt chẽ lịch trình đi lại, làm việc của đội ngũ lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp, các chương trình làm việc với các đối tác./.

Ngày đăng: 26/05/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục