Chuyên mục phòng chống dịch Covid-19

Chủ tịch UBND huyện chỉ thị tiếp tục quyết liệt chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong trạng thái, điều kiện mới

Trong thời gian qua, Vĩnh Tường là một trong những địa phương trong tỉnh Vĩnh Phúc chỉ đạo và thực hiện rất tốt các giải pháp phòng chống dịch Covid-19. Đây là kết quả của sự nỗ lực không ngừng của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ chung tay quyết tâm phòng chống dịch Covid-19.

  

Mặc dù vậy, trước tình hình dịch bệnh ở các tỉnh, thành phố như Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh tiếp tục có những diễn biến phức tạp, thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, ngày 25/5/2021, Chủ tịch UBND huyện Lê Nguyễn Thành Trung đã có Chỉ thị số 04/CT-CTUBND về việc tiếp tục quyết liệt chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19trong trạng thái, điều kiện mới.

  

Vĩnh Tường tiếp tục quyết liệt chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong trạng thái, điều kiện mới

 

Theo đó, để tiếp tục giữ vững, bảo vệ những kết quả đã đạt được trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện thời gian qua và đảm bảo cuộc sống an toàn cho người dân, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và người dân chuyển sang trạng thái sẵn sàng cao trong phòng chống dịch, đồng thời đảm bảo thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; tập trung thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ cấp bách sau:

Đối với các cơ quan, ban, ngành, doanh nghiệp và toàn thể nhân dân, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu tuyệt đối không được phép lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ đạo từ trung ương đến địa phương; tùy điều kiện, đặc điểm, tình hình của mỗi cơ quan, đơn vị tiếp tục tổ chức triển khai nghiêm túc Chỉ thị 15, Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ; đặc biệt tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 01/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19. Triển khai quyết liệt các biện pháp để “Phát hiện nhanh - Khoanh vùng gọn - Xét nghiệm thần tốc - Cách ly kịp thời - Điều trị tích cực” để thực hiện hiệu quả chiến lược “Bao vây - Khoanh vùng - Đón đầu và đánh chặn”. Mỗi đơn vị chịu trách nhiệm rà soát, hoàn thiện kịch bản, cập nhật diễn biến tình hình thực tế; thực hiện phân công phân nhiệm rõ ràng cho từng người, từng việc để ứng phó linh hoạt với dịch bệnh. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải chủ động, bình tĩnh khi ra quyết định; kiên quyết loại trừ tư tưởng bảo thủ, né tránh, thiếu trách nhiệm, chỉ nêu khó khăn mà không tìm cách giải quyết tháo gỡ, đùn đẩy trách nhiệm cho người khác, ngành khác trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Chủ tịch UBND huyện giao Văn phòng HĐND&UBND huyện chịu trách nhiệm cao nhất trong việc tham mưu, đề xuất với Huyện ủy, UBND huyện, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của huyện để chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch thật sự toàn diện, triệt để, chủ động, kiên quyết, linh hoạt, và hiệu quả, tuyệt đối không để dịch bệnh bùng phát, lây lan trên địa bàn huyện.

Trung tâm Y tế huyện chủ trì, phối hợp Công an huyện tiếp tục phát huy tốt hơn nữa, thần tốc hơn nữa công tác rà soát, truy vết; thực hiện rà soát triệt để đối tượng liên quan đến các nguồn lây, không được phép bỏ sót đối tượng; tổ chức truy vết thần tốc đối tượng F1, F2 để cách ly y tế sớm nhất, nhất là các trường hợp liên quan đến ổ dịch tại các tỉnh, thành lân cận, các bệnh viện trung ương và các trường hợp trở về từ các vùng dịch; huy động các nguồn lực nâng công suất lấy mẫu xét nghiệm để đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch; chịu trách nhiệm toàn diện về công tác chuyên môn về phòng, chống dịch; đảm bảo công tác khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, v.v….

 

 

Ảnh minh họa

 

Chủ tịch UBND huyện cũng yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, ngành, đoàn thể của huyện, chủ tịch UBND các xã, thị trấn; các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn huyện tập trung chỉ đạo rà soát, điều chỉnh bổ sung, kiện toàn, thành lập mới (đối với các đơn vị chưa thành lập) Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của đơn vị mình. Phân công phân nhiệm rõ nhiệm vụ, trách nhiệm cho từng thành viên Ban chỉ đạo trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu để cơ quan, đơn vị, người lao động, khách đến làm việc trong cơ quan xẩy ra sai sót, lơ là trong quy trình phòng chống dịch tại cơ quan, đơn vị mình; thủ trưởng các cơ quan chịu trách nhiệm toàn diện việc quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, yêu cầu không được tự ý ra khỏi địa phương, không đến các vùng có dịch nếu không só nhiệm vụ đặc biệt; yêu cầu cán bộ, CCVC, người lao động thực hiện nghiêm các quy định phòng dịch theo nguyên tắc 5K, cài đặt Bluezone, khai báo y tế, tuyên truyền, vận động người thân và gia đình thực hiện.

Xây dựng kế hoạch chi tiết với các tình huống dịch bệnh có thể xẩy ra. Yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn ưu tiên đặc biệt cho công tác phòng, chống dịch, đồng thời, phải chú ý, quan tâm chỉ đạo, để đến cuối năm 2021 tất cả các xã, thị trấn phải đạt và vượt mục tiêu triển kinh tế, xã hội đã đề ra; đồng thời, cập nhật diễn biến tình hình thực tế; rà soát, hoàn thiện kịch bản, phương án để ứng phó linh hoạt với dịch bệnh; trên cơ sở kịch bản, phương án, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm phương châm 4 tại chỗ trong phòng, chống dịch (Dự phòng, cách ly điều trị tại chỗ; cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc men, phòng hộ tại chỗ; kinh phí tại chỗ; nhân lực tại chỗ)

Chủ tịch UBND huyện cũng yêu cầu tất cả các công ty, doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất, kinh doanh… trên địa bàn huyện phải ký cam kết thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định, hướng dẫn về phòng chống dịch; trong giai đoạn hiện nay không được tiếp nhận, sử dụng lao động đến từ các vùng dịch; thành lập ngay các “Tổ an toàn Covid-19” của doanh nghiệp để thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các tổ đội phân xưởng và người lao động trong phòng, chống dịch Covid-19; chịu trách nhiệm đảm bảo về công tác về phòng, chống dịch tại doanh nghiệp.

Đối với các cơ quan, đơn vị liên quan của huyện như Phòng Kinh tế& Hạ tầng huyện; Công an huyện; Ban Chỉ huy Quân sự huyện; Phòng Tài chính- Kế hoạch huyện; Phòng Văn hóa-TT, Trung tâm Văn hóa-Thông tin-Thể thao, Cổng Thông tin - GTĐT huyện; Chủ tịch UBND huyện yêu cầu tuyệt đối không được phép lơ là, chủ quan, tiếp tục tăng cường quản lý, kiểm tra giám sát, thành lập các đoàn kiểm tra việc tuân thủ các quy định trong phòng chống dịch, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan rà soát, truy vết tất cả các trường hợp về địa bàn huyện từ khu vực có nguy cơ mắc Covid-19, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền theo hướng ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng chống dịch.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện tăng cường công tác tham mưu thành lập, kiểm tra giám sát toàn diện về hoạt động và hiệu quả của các tổ Covid-19 trong cộng đồng; chủ trì cùng các tổ chức chính trị, xã hội tích cực tham mưu chỉ đạo, tuyên truyền cán bộ, hội viên tích cực tham gia phòng chống dịch Covid-19; Liên đoàn Lao động huyện tăng cường nâng cao nhận thức và kiểm tra hướng dẫn các doanh nghiệp, người lao động trong doanh nghiệp; tuyên truyền vận động công nhân tại các doanh nghiệp thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

Có thể thấy rằng,đợt dịch Covid-19 này là lần thứ 4 bùng phát trên cả nước, đợt dịch sau được đánh giá khốc liệt hơn đợt dịch trước. Thực hiện chỉ đạo của tỉnh, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu công tác ứng phó cũng cần thay đổi cho phù hợp tình hìnhmới. Cả hệ thống chính trị và người dân huyện Vĩnh Tường cần tập trung, tiếp tục vào cuộc quyết liệt cùng sự tham gia, chung đồng sức, đồng lòng góp phần để đưa huyện Vĩnh Tường và tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện tốt mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn.

 

Bài, ảnh: Lê Phương

Ngày đăng: 27/05/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục