Quy hoạch đô thị

QĐ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất tỷ lệ 1/500 khu đất đấu giá QSD đất, giãn dân tại xứ đồng Hậu Xá thôn Phù Chính.

 

Ngày đăng: 26/05/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục