Thời sự tổng hợp

Vĩnh Tường sau 3 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Sau 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, với quyết tâm chính trị cao, các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể từ huyện tới cơ sở của Vĩnh Tường đã tập trung lãnh đạo thực hiện, đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

            Việc thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị đã đi vào nề nếp, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu ngày càng thể hiện rõ nét hơn, sâu sát cơ sở, từng bước đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống ở một bộ phận cán bộ, đảng viên, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Để thực hiện Chỉ thị, các cấp ủy huyện Vĩnh Tường đã đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường xuyên của tổ chức Đảng các cấp, cơ quan, đoàn thể; các cơ quan, đơn vị đều xây dựng chuẩn mực đạo đức, cán bộ, đảng viên đăng ký nội dung học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Cấp ủy, chính quyền các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập và làm theo Bác bằng việc làm thiết thực, cụ thể, trọng tâm vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, quan tâm giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm trong đời sống xã hội. Đặc biệt, học và làm theo Bác được gắn với việc khắc phục những hạn chế, yếu kếm được chỉ ra sau kiểm điểm Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Các cơ quan, đơn vị thường xuyên giáo dục cán bộ, công chức nêu cao tinh thần tự giác trong quản lý; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc dân chủ, công khai, minh bạch trong xây dựng cơ bản, trong chi tiêu tài chính, mua sắm và sử dụng tài sản công góp phần quan trọng chống lãng phí, tiết kiệm ngân sách Nhà nước, nâng cao hiệu quả đầu tư. Các chi, đảng bộ cơ sở tích cực đổi mới nội dung và chấn chỉnh tổ chức sinh hoạt Đảng, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên. Ban Thường vụ Huyện uỷ ra quyết định thành lập 29 đoàn công tác, phân công cấp ủy, cán bộ hàng quý đi dự sinh hoạt chi bộ nông thôn ở 29 Đảng bộ xã, thị trấn và hướng dẫn chế độ dự sinh hoạt với chi bộ thôn, tổ dân phố; thể hiện phong cách gần dân, sát dân, sát cơ sở của cấp uỷ Đảng, đồng thời sau mỗi kỳ dự sinh hoạt đều có kết quả báo cáo về Ban Thường vụ Huyện ủy để kịp thời chỉ đạo giải quyết những vấn đề mới phát sinh ngay từ cơ sở. Đây cũng là cách làm hay, sáng tạo, góp phần tích cực trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và ổn định tình hình của địa phương. Những vấn đề, vụ việc bức xúc, nổi cộm được tập trung giải quyết, xử lý như: Kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra quản lý kinh tế - xã hội, quản lý sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản...

3 năm qua, việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW gắn với việc đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, triển khai các phong trào của huyện đạt nhiều kết quả. Kinh tế của huyện có bước tăng trưởng khá, năm 2013, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 220,03 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 22,22 triệu đồng; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc, các lĩnh vực văn hóa, giáo dục tiếp tục khẳng định được vị trí cao về chất lượng; an sinh xã hội được đảm bảo; đời sống của nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao; quốc phòng, an ninh được giữ vững; hệ thống chính trị hoạt động có hiệu quả. Thực hiện “Chính sách hỗ trợ người nghèo về nhà ở”, từ năm 2009 đến năm 2012, Ủy ban MTTQ huyện đã hỗ trợ xây dựng 687 nhà ở cho hộ nghèo ở 29/29 xã, thị trấn; năm 2013, hỗ trợ xây dựng được 16 nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện học tập và làm theo lời Bác gắn với phong trào “Tuổi trẻ Vĩnh Tường chung tay xây dựng Nông thôn mới”, triển khai thực hiện nhiều mô hình hiệu quả như: Ngày thứ Bảy tình nguyện, Ngày Chủ nhật xanh, Ngày hội tình nguyện hiến máu nhân đạo, tham gia hưởng ứng cuộc vận động “Tuổi trẻ Vĩnh Phúc hướng về Trường Sa”, xây dựng “Hộp tiền tiết kiệm thanh niên Vĩnh Tường vì biển đảo quê hương”, đã vận động ủng hộ 215 lá cờ Tổ quốc, viết 2.535 lá thư động viên thăm hỏi, cùng 12 triệu đồng gửi tặng các chiến sỹ đang công tác tại quần đảo Trường Sa. Hội Phụ nữ với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”. Hội Cựu chiến binh với phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau làm kinh tế, xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng”. Hội Nông dân với phong trào “Hội nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo và làm giàu”. Ngành Y tế huyện tiếp tục khẳng định vị trí lá cờ đầu trong tỉnh về thực hiện tốt nhiệm vụ và các phong trào y tế cơ sở. Ngành giáo dục chỉ đạo các trường học lồng ghép nội dung học tập và làm theo lời Bác vào chương trình giảng dạy, sinh hoạt ngoại khóa, thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “hai không” với bốn nội dung; phong trào thi đua “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, qua đó, dấy lên phong trào thi đua dạy tốt, học tốt ở các nhà trường, duy trì và khẳng định vị thế cao trong tỉnh về chất lượng giáo dục Vĩnh Tường trong suốt những năm qua. Đảng bộ Công an huyện học tập và làm theo Bác “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, thực hiện tốt “6 điều Bác Hồ dạy CAND gắn với cuộc vận động “Xây dựng và chỉnh đốn Đảng”. Các phong trào của huyện đã thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên tham gia, góp phần tạo sức lan tỏa rộng lớn về học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Bác Hồ trong toàn xã hội.

Tích cực học tập và làm theo lời Bác, các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân trong huyện ra sức thi đua thực hiện Chương xây dựng nông thôn mới. Tính đến cuối năm 2013, huyện đã có 03 xã đạt 19 tiêu chí, gồm Ngũ Kiên, Thượng Trưng, Tam Phúc; 8/26 xã đạt từ 10 - 18 tiêu chí; 15/26 xã đạt từ 5-9 tiêu chí. Nhân dân các xã Thượng Trưng, Tam Phúc, Ngũ Kiên, Tân Cương, Nghĩa Hưng, Vân Xuân, … đã tích cực góp công, tiền của, hiến hàng chục nghìn mét vuông đất để xây dựng nhà văn hóa, phát triển giao thông nội đồng chung tay xây dựng nông thôn mới.

Hơn một năm qua gắn với thực hiện Chỉ thị, Vĩnh Tường còn lãnh đạo thực hiện tốt Chỉ thị 11-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, tổ chức ngày kỷ niệm, không uống rượu, bia trong ngày làm việc và không hút thuốc lá nơi công sở”. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ở các cơ quan, địa phương, đơn vị đã nghiêm túc nêu gương trong thực hiện cam kết không uống rượu, bia trong ngày làm việc và không hút thuốc lá nơi công sở. Trong tiệc cưới không tổ chức ăn uống tràn lan, dài ngày; không còn hình thức khao thọ.

3 năm qua, Vĩnh Tường luôn coi trọng công tác tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, nhân dân để thực hiện Chỉ thị gắn với tuyên truyền các sự kiện chính trị, các ngày lễ, ngày kỷ niệm của Đảng, của đất nước bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: Tuyên truyền trên Bản tin KT-VH-XH huyện, Cổng Thông tin giao tiếp điện tử huyện, hệ thống truyền thanh từ huyện đến cơ sở, pa-nô, áp phích, khẩu hiệu, lồng ghép qua các hội nghị, các cuộc thi… Các hoạt động tuyên truyền tập trung vào nêu gương các điển hình tiến tiến, gương người tốt việc tốt, các mô hình hay, cách làm hiệu quả để nhân rộng điển hình. Hằng năm, các cấp, các ngành từ huyện đến cơ sở đã kịp thời biểu dương, khen thưởng những gương điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên các lĩnh vực… Hàng trăm tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được biểu dương, khen thưởng nên đã tạo sự lan toả sâu rộng trong toàn Đảng bộ và nhân dân trong huyện.

Tuy nhiên, việc thực hiện Chỉ thị còn bộc lộ những hạn chế: Một số cấp ủy, chính quyền nhận thức chưa đầy đủ về tư tưởng chỉ đạo của Chỉ thị 03-CT/W, việc triển khai còn lúng túng; một số địa phương, đơn vị chưa thực sự quan tâm việc bổ sung, hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức cho cán bộ, đảng viên; công tác tuyên truyền chưa phản ánh đầy đủ, kịp thời, đậm nét những gương cá nhân, đơn vị điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; một số cán bộ, công chức ý thức chấp hành pháp luật chưa cao dẫn đến vi phạm phải xử lý kỷ luật.

Trong thời gian tới, huyện Vĩnh Tường tiếp tục khắc phục hạn chế, tồn tại tăng cường đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên; làm tốt việc đánh giá, tôn vinh, nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm./.

 

Lê Hồng Cẩn

 

Ban Tuyên giáo Huyện ủy Vĩnh Tường

Ngày đăng: 20/05/2014
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục