Hoạt động HĐND các cấp

Diễn văn bế mạc Kỳ họp thứ 20, HĐND huyện khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 của đồng chí Lê Minh Thịnh – Chủ tịch HĐND huyện

Sau một buổi sáng làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, Kỳ họp thứ 20 - HĐND huyện Vĩnh Tường khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã thành công tốt đẹp. Tại Kỳ họp, đồng chí Lê Minh Thịnh - Chủ tịch HĐND huyện đã có bài phát biểu khẳng định việc thông qua được Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2021 huyện Vĩnh Tường có ý nghĩa quan trọng, là cơ sở pháp lý để thực hiện các bước quy trình, thủ tục triển khai các công trình, dự án đảm bảo phù hợp tình hình thực tế và các quy định của Pháp luật về Đầu tư công. Nhân dịp này Ban biên tập Cổng Thông tin - Giao tiếp điện tử huyện Vĩnh Tường đăng tải toàn văn bài phát biểu bế mạc của đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện. Trân trọng giới thiệu:

  

“Kính thưa các vị khách quý!

Thưa các vị đại biểu!

Sau thời gian làm việc khẩn trương, dân chủ và trách nhiệm cao; kỳ họp thứ 20 (họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất) của HĐND huyện khóa 13, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã hoàn tất các nội dung, chương trình đề ra.

Tại kỳ họp, HĐND huyện đã nghe Tờ trình của UBND huyện; xem xét, đánh giá, cho ý kiến và thông qua Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2021 huyện Vĩnh Tường.

Kính thưa các vị khách quý! Thưa các vị đại biểu!

Việc thông qua Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2021 huyện Vĩnh Tường có ý nghĩa rất quan trọng, là cơ sở pháp lý để thực hiện các bước quy trình, thủ tục triển khai các công trình, dự án đảm bảo phù hợp tình hình thực tế và các quy định của Pháp luật về Đầu tư công. Yêu cầu đặt ra đối với HĐND, UBND huyện trong thời gian tới là rất lớn, đòi hỏi phải tập trung trí tuệ, năng lực và sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị. Vì vậy, ngay sau kỳ họp, các cơ quan của HĐND, UBND huyện, các vị đại biểu HĐND huyện cần tập trung xây dựng kế hoạch, quyết liệt chỉ đạo triển khai; tăng cường hoạt động giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết mà HĐND huyện đã thông qua đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

Kính thưa các vị đại biểu!   

Kỳ họp thứ 20 của HĐND huyện khóa 13 (bàn, giải quyết công việc phát sinh đột xuất) đã thành công tốt đẹp. Thay mặt Thường trực HĐND huyện, tôi trân trọng cảm ơn các đồng chí đại biểu đã dành thời gian tham dự kỳ họp. Cảm ơn sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Huyện ủy; sự phối hợp chặt chẽ của UBND huyện; Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND&UBND huyện; các cơ quan chuyên môn của huyện; các cơ quan thông tin, tuyên truyền của huyện; các bộ phận phục vụ đã góp phần quan trọng vào thành công của kỳ họp. 

Thay mặt Thường trực HĐND huyện, tôi tuyên bố bế mạc kỳ họp thứ 20 của HĐND huyện khoá 13, nhiệm kỳ 2016-2021.

Xin trân trọng cảm ơn./.”

Lê Minh Thịnh

Chủ tịch HĐND huyện

Ngày đăng: 02/03/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục