Hoạt động HĐND các cấp

HĐND huyện Vĩnh Tường khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tổ chức Kỳ họp thứ 20 (Họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất)

Sáng ngày 02/3/2021, HĐND huyện Vĩnh Tường khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tổ chức Kỳ họp thứ 20 (họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất) để xem xét và thông qua một số Tờ trình và Nghị quyết quan trọng. Đồng chí Lê Minh Thịnh – Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Giang Bắc - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện dự và chủ tọa kỳ họp.

 

 

Toàn cảnh hội nghị

  

Dự Kỳ họp có đồng chí Nguyễn Xuân Quang – TUV, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Lê Nguyễn Thành Trung– Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Lỗ Tất Chánh – Nguyên Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; lãnh đạo UBND huyện; Thường trực Uỷ ban MTTQ huyện;  các ông, bà đại biểu HĐND huyện khóa XIII; thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành liên quan.

 

Đ/c Lê Minh Thịnh – Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc tại kỳ họp

 

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Chủ tịch HĐND huyện Lê Minh Thịnh nhấn mạnh: Kỳ họp thứ 20, HĐND huyện sẽ nghe, thảo luận, đánh giá, quyết nghị thông qua Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch đầu tư công năm 2021; nghe báo cáo kết quả thẩm tra báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết thuộc lĩnh vực KT-XH trình tại kỳ họp thứ 20 HĐND huyện, khóa XIII nhiệm kỳ 2016 – 2021 của Ban KT-XH HĐND huyện.

Đồng chí Chủ tịch HĐND huyện Lê Minh Thịnh đề nghị các vị đại biểu HĐND huyện nêu cao tinh thần trách nhiệm; tập trung trí lực nghiên cứu sâu, thảo luận, đóng góp ý kiến xác đáng vào dự thảo Nghị quyết để HĐND huyện xem xét, quyết nghị thông qua nghị quyết bảo đảm chất lượng, khả thi, góp phần quan trọng vào thành công của kỳ họp, đồng thời, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong những năm tiếp theo.

 

Đ/c Hoàng Tuấn Tam - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện trình bày Tờ trình của UBND huyện

 

 

Tại kỳ họp, 100% các đại biểu biểu quyết thông qua Tờ trình về việc điều chỉnh, bổ sung dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021 – 2025 và Kế hoạch đầu tư công năm 2021 huyện Vĩnh Tường.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Chủ tịch HĐND huyện Lê Minh Thịnh khẳng định: Việc thông qua Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch đầu tư công năm 2021 huyện Vĩnh Tường có ý nghĩa rất quan trọng, là cơ sở pháp lý để thực hiện các bước quy trình, thủ tục triển khai các công trình, dự án đảm bảo phù hợp tình hình thực tế và các quy định của pháp luật về Đầu tư công. Yêu cầu đặt ra đối với HĐND, UBND huyện trong thời gian tới là rất lớn, đòi hỏi phải tập trung trí tuệ, năng lực và sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị. Vì vậy, ngay sau kỳ họp, các cơ quan của HĐND, UBND huyện, các vị đại biểu HĐND huyện cần tập trung xây dựng kế hoạch, quyết liệt chỉ đạo triển khai; tăng cường hoạt động giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết mà HĐND huyện đã thông qua đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

 

Tin: Thanh Huyền – Ảnh: Trung Thành

Ngày đăng: 02/03/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục