Hoạt động HĐND các cấp

Ủy ban MTTQ huyện tổ chức hội nghị thông báo phân bổ ứng cử Đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021 và tập huấn nghiệp vụ các khâu, các bước giới thiệu ứng cử, quy trình hiệp thương, hồ sơ ứng cử trong công tác bầu cử

Sáng ngày 27/02/2021, Ủy ban MTTQ huyện Vĩnh Tường tổ chức hội nghị thông báo phân bổ ứng cử Đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021 – 2026; Tập huấn tổ chức giới thiệu người ứng cử; các bước của quy trình hiệp thương tiếp theo; hướng dẫn lập và nộp hồ sơ ứng cử. Dự hội nghị có đồng chí Lê Chí Thái – HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện; Thủ trưởng các cơ quan được phân bổ giới thiệu người ứng cử Đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026; Chủ tịch Ủy ban MTTQ của 28 xã, thị trấn. Đồng chí Nguyễn Xuân Viễn – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trực tiếp truyền đạt nội dung tại lớp tập huấn.

 

 

Vĩnh Tường tổ chức hội nghị tập huấn công tác bầu cử (Nhấn vào liên kết trên ảnh để xem video)

 

   Tại hội nghị, đồng chí Văn Đăng Hà – Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện đã thông báo phân bổ số lượng, cơ cấu, thành phần người ứng cử đại biểu HĐND huyện Vĩnh Tường, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Theo đó thành phần, cơ cấu giới thiệu gồm: Khối đảng 08 người; khối chính quyền 15 người; khối MTTQ và các đoàn thể, tôn giáo 07 người; các xã, thị trấn và đơn vị sự nghiệp giáo dục 39 người; khối kinh tế tư nhân, khoa học kỹ thuật 01 người. Việc tổ chức hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân là một giai đoạn hết sức quan trọng trong quá trình tổ chức bầu cử, hội nghị hiệp thương lần thứ nhất đã thoả thuận và nhất trí giới thiệu 70 người ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026, đảm bảo cơ cấu thành phần để tiếp tục hiệp thương lựa chọn lần 2, lần 3 theo quy định của luật.

   Cũng tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Viễn – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trực tiếp truyền đạt nội dung tại lớp tập huấn tổ chức giới thiệu người ứng cử; các bước của quy trình hiệp thương tiếp theo; hướng dẫn lập và nộp hồ sơ ứng cử. Theo đó, các đại biểu được hướng dẫn thực hiện các phần việc như họp ban lãnh đạo cơ quan giới thiệu người ứng cử; tổ chức lấy ý kiến nhận xét của cử tri tại cơ quan, đơn vị; tổ chức hội nghị ban lãnh đạo cơ quan mở rộng để thảo luận, giới thiệu người ứng cử. Ngoài ra, các đại biểu được tập huấn kê khai hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026.

 

Trung Thành – Hoàng Hằng

Ngày đăng: 27/02/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục