Thông tin cần biết

16 mốc thời gian bầu cử đại biểu Quốc hội XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Để triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Hội đồng bầu cử Quốc gia đã ban hành Kế hoạch 42/KH-HĐBCQG. Kế hoạch quan trọng này đã nêu rõ 16 mốc thời gian quan trọng trong kỳ bầu cử này, phù hợp với Luật Bầu cử 2015. Cụ thể như sau:

 

 

Lưu ý: Hoạt động hiệp thương trong bầu cử là một trong các giai đoạn của thủ tục bầu cử, là quá trình cơ cấu thành phần, chọn lựa, sang lọc và phân bổ số ứng cử viên, thống nhất danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND.

Trên đây là 16 mốc thời gian về bầu cử đại biểu Quốc hội XV và HĐND 2021 – 2026./.

 

Ban biên tập

 

Ngày đăng: 26/02/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục