Hoat động các hội đoàn thể

Công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp huyện Vĩnh Tường, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Năm 2021 là năm tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026, tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII vào năm 2022. Để đảm bảo sự thành công của Đại hội, các cấp Hội phụ nữ huyện Vĩnh Tường đã tổ chức nhiều hoạt động chuẩn bị Đại hội chu đáo, kỹ lưỡng.

  

Thực hiện Kế hoạch số 104/KH - BTV, ngày 29/10/2020 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc về “Hướng dẫn Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026”; Thông tri số 01-TT/HU, ngày 30/10/2020 của Huyện ủy Vĩnh Tường “Về việc lãnh đạo Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp huyện Vĩnh Tường, nhiệm kỳ 2021- 2026”, Ban Thường vụ Hội LHPN huyện đã xây dựng kế hoạch, các hướng dẫn về xây dựng văn kiện, công tác nhân sự, công tác tuyên truyền, thành lập tổ công tác chỉ đạo Đại hội. Để chuẩn bị tốt các nội dung tổ chức Đại hội, Ban Thường vụ Hội LPHN huyện tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch, văn bản hướng dẫn Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đồng thời chỉ đạo Hội LHPN các xã, thị trấn chuẩn bị chu đáo tất cả các điều kiện cần thiết để tổ chức thành công Đại hội đại biểu phụ nữ cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

 

 

Hội nghị triển khai kế hoạch, văn bản hướng dẫn Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

 

Về Đại hội điểm, được sự đồng ý của Thường trực Huyện ủy, sự quan tâm tạo điều kiện của Thường trực Đảng ủy Thị trấn Tứ Trưng, Hội LHPN huyện đã chọn Hội LHPN thị trấn Tứ Trưng là đơn vị đại hội điểm rút kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện. Đến nay, các khâu, các bước chuẩn bị cho Đại hội điểm đã cơ bản hoàn thành. Ban Thường vụ Hội LHPN huyện và Ban Thường vụ Đảng ủy Thị trấn Tứ Trưng đã họp, thống nhất phê duyệt các nội dung về phương án nhân sự, văn kiện Đại hội. Đại hội đại biểu phụ nữ thị trấn Tứ Trưng, nhiệm kỳ 2021 – 2026 dự kiến diễn ra vào tháng 3/2021.

Về chuẩn bị tổ chức Đại hội cấp cơ sở, đến nay toàn huyện đã có 10/28 xã, thị trấn với 80/178 chi hội tổ chức xong hội nghị tổng kết phong trào phụ nữ và hoạt động công tác Hội nhiệm kỳ 2016- 2021   bầu kiện toàn chi hội khi có sự thay đổi. Hiện còn 18 xã, thị trấn với 98 chi hội có kế hoạch tổng kết chi hội và kiện toàn vào cuối tháng 2, đầu tháng 3/2021. Có 7/28 Hội LHPN xã, thị trấn hoàn thành việc thực hiện quy trình chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh chủ chốt Hội LHPN xã, thị trấn, nhiệm kỳ 2021 -2026 đảm bảo dân chủ, chặt chẽ, khách quan, đúng quy trình, quy định.

Trong thời gian tới, Hội LHPN các cấp huyện Vĩnh Tường tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp; quan tâm xây dựng các công trình, phần việc chào mừng Đại hội nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi trong cán bộ, hội viên phụ nữ và các tầng lớp nhân dân trước thềm Đại hội. Đồng thời tập trung cao độ chuẩn bị tất cả các điều kiện cần thiết về nhân sự, văn kiện, cơ  sở vật chất, … để tổ chức Đại hội đúng tiến độ đã đề ra.

                                                     Lê Thị Phượng       

Hội LHPN huyện Vĩnh Tường

Ngày đăng: 23/02/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục