Quy hoạch đô thị

Điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Tứ Trưng, huyện Vĩnh Tường đến năm 2030 (Quyết định số 3415/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc):

Tên đồ án: Điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Tứ Trưng, huyện Vĩnh Tường đến năm 2030;

 

Điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Tứ Trưng, huyện Vĩnh Tường đến năm 2030 (Quyết định số 3415/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc):

1. Tên đồ án:  Điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Tứ Trưng, huyện Vĩnh Tường đến năm 2030;

2. Chủ đầu tư: UBND huyện Vĩnh Tường

3. Phạm vi, quy mô, tính chất đồ án quy hoạch:

3.1. Phạm vi: Toàn bộ phạm vi trong địa giới hành chính thị trấn Tứ Trưng

3.2. Quy mô:

- Quy mô đất đai: 501,68ha;

- Quy mô dân số: Dự báo đến năm 2030 khoảng 20.000 người.

3.3. Tính chất: Là đô thị loại V, trung tâm phát triển công nghiệp, dịch vụ, thương mại, du lịch, nhà ở, đầu mối giao thông có vai trò thúc đẩy kinh tế xã hội của huyện Vĩnh Tường và khu vực; trong tương lai là một bộ phận của đô thị loại IV Vĩnh Tường; được quy hoạch hệ thống hạ tầng đồng bộ, hiện đại, phù hợp QHXD vùng tỉnh và QHXD vùng phía Nam đô thị Vĩnh Phúc;

4. Lý do điều chỉnh quy hoạch: Đồ án quy hoạch chung đô thị Tứ Trưng được duyệt năm 2009, với quy mô, tiêu chuẩn đô thị loại V. Sau 10 năm triển khai thực hiện, đến nay điều kiện phát triển kinh tế xã hội, thực trạng sử dụng đất đai, xây dựng cơ sở hạ tầng, cơ sở sản xuất kinh doanh tại địa phương đã có sự thay đổi; mặt khác một số đồ án quy hoạch xây dựng cấp cao hơn như QHXD vùng tỉnh và QHXD vùng phía Nam đô thị Vĩnh Phúc được duyệt có một số định hướng phát triển thay đổi so với đồ án quy hoạch chung đô thị Tứ Trưng được duyệt. Vì vậy việc lập điều chỉnh quy hoạch là cần thiết.

5. Nội dung điều chỉnh quy hoạch.

- Cập nhật các đồ án quy hoạch được duyệt (Khu du lịch Đầm Rưng, Cụm công nghiệp Đồng Sóc, Khu đô thị mới tại thị trấn Tứ Trưng và thị trấn Vĩnh Tường, Khu đất đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Vĩnh Tường, các khu đất ở mới được quy hoạch trên địa bàn thị trấn Tứ Trưng).

- Cập nhật hệ thống hạ tầng kỹ thuật (đường trục trung tâm huyện Vĩnh Tường đoạn từ QL2C đến ĐT.304, đường từ ĐT.304 đến đường vành đai 3, trạm điện 110KV Đồng Sóc, nghĩa trang nhân dân tại xứ đồng Mả Mát).

- Điều chỉnh, bổ sung các loại đất hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật khác, đảm bảo cơ cấu sử dụng đất đô thị theo quy định, phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

  

  

 

Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

 

Phối cảnh tổng thể

Ngày đăng: 23/02/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục